Josef Kratochvil

Josef Kratochvil

Školství, výchova

skautský činitel, pedagog, odbojář

1. 1. 1915 Pozořice u Brna - 26. 5. 2001 Kemnat (SRN) Životní osudy budoucího představitele domácího i exilového skautingu bezpochyby poznamenalo rodinné názorové podhoubí. Jeho otcem byl moravský katolický filozof Josef Kratochvil. Syn Josef maturoval v roce 1934 na brněnském Učitelském ústavu, pedagogické profesi se věnoval v letech 1934 - 37. Do skautu vstoupil v roce 1927 a přes své mládí se záhy stal jednou z vůdčích osobností českého skautského hnutí. Byl také vedoucím jednoho z brněnských skautských středisek. Napsal několik románů se skautskou tématikou (Stateční hoši), a divadelních her. Pod pseudonymem J. K. Baby ho znali mladí čtenáři časopisů Anděl strážný, Junák, Mladý hlasatel, z nichž čerpaly ideály evropských humanistických tradic a demokracie i generace 50. let minulého století. Po skončení dvouleté prezenční služby zůstal Josef Kratochvil dobrovolně v armádě. Absolvoval důstojnickou školu v Brně, po okupaci ČSR v březnu 1939 krátce působil jako zpravodajský důstojník u československé vojenské jednotky v Sovětském svazu. Po uzavření německo-sovětského paktu se vrátil do republiky a zapojil se do domácího odboje. Po válce byl vyznamenán Čs. válečným křížem I. stupně, Čs. medailí za zásluhy II. stupně a Čs. medailí za chrabrost.

V roce 1945 se Josef Kratochvil vrátil zpět do vlasti s Československým armádním sborem. Začal při zaměstnání studovat dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1949 obhájil doktorát filozofie. Ještě o rok dříve začal studovat na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde se zaměřil na výzkum vodního ptactva. A dál se věnoval literatuře pro mládež a skautingu. Zákonitě se musel dostat do konfliktu s komunistickým režimem, přišel zákaz výkonu učitelského povolání. Josef Kratochvil pracoval u vojenských lesů, později jako správce statku na Šumavě. V roce 1951 se mu podařilo uprchnout do Rakouska. Ve Vídni se přihlásil na velitelství vojenských jednotek USA a tři roky působil jako zpravodajský důstojník americké armády. Několikrát se v té době tajně dostal i na území Československa. V roce 1954 se trvale usadil v Německu a začal přednášet na Svobodné ukrajinské univerzitě v Mnichově. Záhy získal pověst vynikajícího odborníka v oborech etologie a ornitologie. Se svými posluchači podnikal vědecké expedice na jihoafrickou poušť Kalahari i do Norska a na Island. V roce 1955 získal docenturu, v letech 1961–66 přednášel na SUU v Mnichově už jako profesor, v roce 1975 zastával funkci děkana.Vstoupil i do politiky, v roce 1985 byl jmenován senátorem. Současně přednášel na Vysoké škole technické v Hohenheimu a Stuttgartu. Celou dobu usiloval o to, aby si děti našich exulantů udržely národní identitu a znalost jazyka. Napsal desítky učebnic a knih pro mládež a vydával periodika, v nichž se věnoval české historii. Zasloužil se o založení československé dálkové školy v exilu. Byl povolán jako ministr školství do exilové vlády. Přitom neopustil ani své milované skautské hnutí, naopak, stává se duší exilového skautského života. Vydává časopis Skaut exulant (po roce 1990 Československý Skaut-Junák v zahraničí).

V Německu organizuje letní skautské tábory pro děti exulantů prakticky z celého světa a pomáhá tak udržovat jejich pocit sounáležitosti s bývalou vlastí. Po smrti Velena Fanderlíka se stává světovým náčelníkem exilových skautů. Po roce 1989 navštěvoval Josef Kratochvil často Brno a svou rodinu (Jiří Kratochvil – spisovatel, Jef Kratochvil – fotograf, Jan Kratochvil – sochař a organizátor kulturního dění). Profesor PhDr. Josef Kratochvil zemřel ve věku 86 let v Kemnatu u Stuttgartu, kde poslední léta žil. V říjnu 2001 mu bylo in memoriam uděleno státní vyznamenání Za zásluhy o stát. Zastupitelstvo města Brna mu ve stejném roce udělilo čestné občanství města Brna. Hrob na Ústředním hřbitově v Brně, kam byly ostatky prof.Kratochvila uloženy, prohlásila Rada města Brna za čestný a rozhodla o umístění pamětní desky na budově tzv. Městského dvora na Šilingrově náměstí 2, kde Josef Kratochvil bydlel. To ovšem až po rekonstrukci domu.