Josef Koláček - žurnalistika a publicistika

Josef Koláček

žurnalistika a publicistika

Josef Koláček se narodil 1. září 1929 v Brně. Po gymnazijních studiích vstoupil do řádu jezuitů, v roce 1950 byl v rámci „Akce K“ s ostatními řádovými bratry deportován do internačního kláštera. Po propuštění pracoval v nechvalně známých praporech PTP, v dalších letech pracoval jako pomocný dělník a tajně studoval teologii. Byl vyšetřován v různých politických procesech, ale nikdy nebyl odsouzen. V roce 1968 odešel do Rakouska, kde dokončil teologická studia. Od roku 1970 žil v Římě, pracoval pro českou sekci Vatikánského rozhlasu, a to jako její vedoucí, po čtyři desítky let: od roku 1971 až do roku 2001. V době totality představovalo rádio Vatikán svobodný necenzurovaný informační kanál do komunistického Československa, užitečný zdaleka nejen pro katolíky, ale i pro mnoho dalších posluchačů, zavřených za „železnou oponou“. Josef Koláček v letech nesvobody také pomohl mnoha českým emigrantům začít nový život v Rakousku či v Itálii. Josef Koláček je autorem stovek článků a příspěvků pro katolický tisk a rozhlas, vydal řadu knih s historickou a náboženskou tematikou a je autorem mnoha překladů převážně věroučných knih a dokumentů z několika evropských jazyků. K Brnu se hrdě hlásí, často je navštěvuje a zabývá se jeho historií: zejména působením brněnských jezuitů. Svým životním postojem a dílem přispěl k posílení dobrého jména města Brna, proto si zasluhuje toto ocenění.