Johann Georg von Schön

Johann Georg von Schön

Architektura

inženýr, architekt, vysokoškolský pedagog, projektant a ředitel Moravského průmyslového muzea v Brně

7. 9. 1838 Benátky - 11. 7. 1914 Vídeň

Do stavební a kulturní historie Brna se Johann Georg Schön zapsal svým nejvýznamnějším projektem, návrhem budovy Moravského průmyslového muzea. Studoval na technickém oddělení Polytechnického institutu ve Vídni (1856 - 61), další dva roky také architekturu na vídeňské Akademii užitých umění. Vyučil se i zedníkem. Od roku 1861 byl asistentem na katedře silničních a vodních staveb, do roku 1868 byl inženýrem ve službách c. a k. Spolku jižní dráhy a podílel se na projektu otomanské železnice. Roku 1871 získal místo profesora pro obor vodních, silničních a železničních staveb na Německé technice v Brně, kde postupně zastával i úřad děkana a rektora. Byl prezidentem a čestným členem Moravského uměleckého spolku. V letech 1874 - 1883 byl ředitelem Moravského průmyslového muzea v Brně. Jeho budovu ve stylu florentské renesance také projektoval. Staveniště bylo na tehdejší Elisabethstrasse 14 (dnes Husova 14). Stavební práce byly zahájeny 10. června 1881 a v roce 1882 ukončeny. Po úpravě interiérů, přemístění a instalaci sbírek bylo muzeum 17. února 1883 slavnostně otevřeno za přítomnosti arcivévody Rainera. Brno získalo důležitý institut pro rozvoj klesající úrovně řemeslné produkce i obecného vkusu a současně významnou reprezentativní budovu na plánované okružní třídě. Johann Georg Schön byl v roce 1882 jmenován profesorem vodních a silničních staveb na Vysoké škole technické ve Vídni, kde působil do roku 1909 (1885 - 86 rektorem). Současně přednášel pozemní stavitelství.

Roku 1896 byl jmenován honorárním docentem pro vodní stavby. Významná je i jeho odborná publikační činnost. Johann Georg Schön sehrál významnou roli při zakládání a rozvoji brněnského uměleckoprůmyslového muzea, jehož činnost pomáhala čelit úpadku uměleckého řemesla, vytlačovaného strojovou velkovýrobou. Vedle vlastního shromažďování dokladů kvalitní historické i soudobé řemeslné produkce a různých forem její popularizace pomáhalo spolu s průmyslovou školou vychovávat nové generace stavitelů a řemeslníků, kteří by dokázali spojit funkci tvůrce na jedné a práci řemeslníka jako pouhého reprodukčního elementu na druhé straně. Jak řekl J. G. Schön ve své úvodní řeči při otevření muzea, mělo to být "outočiště pro průmyslníka a dělníka, který se chce sám zušlechtit a své touze po vzdělání zadost učinit".