Osobnost

Jindřich Hovorka

Hudba

hudebník, primáš BROLN, folklorista

13. 8. 1937 České Budějovice – 14. 7. 2006 Brno

Kterak se Jihočechovi stala osudem moravská muzika – i tak by se dal nazvat životní příběh svrchovaného muzikanta, folkloristy a organizátora Jindřicha Hovorky. V rodných Českých Budějovicích vystudoval pedagogické oddělení Střední hudební školy Jaroslava Jeremiáše (obor housle a trubka). Již v té době byl prvním houslistou Folklorního souboru Úsvit. Měl krátké angažmá v orchestru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V roce 1961 absolvoval JAMU v Brně (obor viola). Od roku 1960 působil jako violista v Brněnském estrádním rozhlasovém orchestru, v letech 1969–1974 jako koncertní mistr Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN). Cimbálová muzika si ho však přitáhla hned po jeho příchodu do Brna. V letech 1957–1960 byl primášem muziky brněnského souboru Vlajka mládí (dnešním pokračovatelem je Javorník) a současně hrál i v Brněnské cimbálové muzice jako kontráš. V roce 1960 založil Cimbálovou muziku Hynka Bíma (pozdější Moravská cimbálová muzika), kterou úspěšně vedl 10 let. Už tady se vedle uměleckých výrazně projevily jeho organizační schopnosti. Muzika se zabývala folklorem tehdy méně známých oblastí – Brněnska, Hané, Horácka, Hanáckého Slovácka. Natočila i řadu rozhlasových a televizních pořadů. Vyznačovala se vysokou technickou úrovní interpretace hudebního folkloru a získala za vystoupení v soutěžích a na festivalech řadu ocenění. Hlavně se však stala vzorem dalším moravským muzikám. Získané zkušenosti Hovorka ve vrchovaté míře zúročil za svého interpretačního, upravovatelského a dramaturgického působení v BROLN (zal. 1952 s posláním interpretovat hudební folklor na profesionální úrovni, ale v jeho klasické podobě, a to zejména pro potřeby rozhlasového vysílání). Primášský post zastával Jindřich Hovorka 19 let. Orchestr uskutečnil pod jeho vedením nespočet (vždy vyprodaných) koncertů, zúčastnil se festivalů doma i v zahraničí, pořídil množství rozhlasových nahrávek (posluchačsky velký dopad měl zejména dlouholetý cyklus Na pěknú notečku), byl častým hostem Čs. televize. Z rozsáhlé diskografie vybíráme: Musical Czech-mate, Philips Nizozemsko, 1966; Hraje a zpívá BROLN, Discant 1969; Songs and Dances from Moravia, Monitor Records USA, 1971; Na pěknú notečku 20 let, 25 let, Supraphon 1971, 1977; BROLN 30 let, Panton 1983; Vánoční Gloria, Supraphon 1993; Z růže kvítek vykvet nám, Musica 1993; Zazpívaj slavíčku, AVM 1997; Primáši BROLN a jejich hity, Český rozhlas Brno 1997.

Jindřich Hovorka vystupoval i s jinými muzikami, např. Javorníkem, Gajdoši a dalšími, byl i sběratelem a upravovatelem lidových písní, porotcem v soutěžích. Zabýval se i publicistikou (Návaznost smyků lidových hudebníků na taneční krok). BROLN pod jeho vedením pomáhal najít cestu k vysoké interpretační úrovni řadě amatérských těles i sólistů, kteří se věnovali lidové hudbě a písni.

V roce 1993 byl BROLN zrušen. Jindřich Hovorka neprodleně zakládá nezávislé profesionální těleso pod Nadací BROLN Jindřicha Hovorky a pokračuje dál v práci uměleckého i organizačního vedoucího. V roce 2006 rozhodlo vedení Českého rozhlasu orchestr pod starým názvem obnovit. Jindřich Hovorka se postavil do čela obnoveného, byť komornějšího tělesa, aby mu svými bohatými znalostmi a zkušenostmi pomohl odstartovat koncertní a dramaturgickou činnost. Úvodní koncert vysílal 19. 4. 2006 Český rozhlas Brno v přímém přenosu. Dalšího rozvoje „svého“ orchestru se už primáš Hovorka nedočkal. Krátce po jeho obnovení zemřel, i když několik koncertů již těžce nemocný absolvoval. Opuštěné primášské místo bude obtížně hledat plnohodnotnou náhradu za svrchovaného muzikanta, skutečného znalce lidového hudebního dění v regionu, osobnost tak výraznou a přitom lidsky vřelou, jakou byl Jindřich Hovorka.