Jaroslav Karásek

Sport

zakladatel brněnské tělovýchovy a sportu

24. 4. 1862 Vysoké Mýto – 5. 12. 1930 Brno

Po studiích v Praze, Litomyšli a Kutné Hoře začínal mladý učitel pedagogickou a tělovýchovnou činnost na chlapecké obecné škole ve svém rodišti a později tělocvik vyučoval i na tamním gymnáziu. Aprobaci měl, složil státní zkoušku pro školy střední a ústavy učitelské, ještě víc však vážilo jeho zanícení pro tělovýchovu a sport. Ve Vysokém Mýtě zbudoval v roce 1897 pro mládež „hřiště ku hrám sloužící, zvané rejdiště“, které v zimě sloužilo jako kluziště. K ukončení školního roku pak na něm jako první u nás předvedl takzvanou košíčkovou, neboli americkou házenou do koše. Další školní rok už pana profesora Karáska zastihl v Brně. Od podzimu 1898 začal učit na I. Vyšším c. k. klasickém gymnáziu v tehdejší Stromořadní ulici (dnes tř. Kpt. Jaroše). S plnou vervou se věnoval nejen svým studentům, které vodil do přírody a učil je sportovním hrám včetně kopané, pěstoval s nimi lehkou atletiku i šerm, plavání a bruslení, do Nového Města na Moravě jezdili lyžovat, ale jako zapálený člen Sokola pomáhal zakládat nové sokolské jednoty na předměstí a brzy se stal známou a vůdčí osobností tělovýchovného a sportovního života ve městě. Vzbudil nevídaný zájem o skoro všechny tehdy provozované sporty, zvláště o míčové hry. V roce 1901 si zajel do Vídně na fotbalové utkání WAC – Slavia Praha, což ho inspirovalo k uspořádání prvního českého studentského fotbalového utkání mezi studenty jeho gymnázia a obchodní akademie.

Gymnazisté tehdy vyhráli. Josef Karásek šířil nadšení pro sportovní aktivity také na přednáškách, byl pořadatelem mnoha tělovýchovných kurzů, zkušebním komisařem i prvním předsedou Sdružení moravských učitelů tělocviku. Později byl jmenován i prvním odborným školským inspektorem tělesné výchovy a svou školskou kariéru završil funkcí školního rady. Stál u zrodu Moravské Slávie Brno (25. října 1904), byl jejím funkcionářem a později i předsedou. Celých 17 let vydával a redigoval časopis Výchova tělesná, napsal řadu publikací a pojednání o důležitosti sportu a tělesné výchovy (Sport a jeho význam). Byl také náruživým turistou a cestovatelem a o své zážitky z mnoha zemí Evropy, Asie a Afriky se podělil se čtenáři v několika cestopisných črtách (Výlet do Skandinávie, 1906).

Ve 20. letech minulého století odešel Jaroslav Karásek do penze, ale podílel se ještě na oslavách 25. výročí založení Moravské Slávie na podzim 1929. O rok později náhle zemřel. S jeho jménem je spojen rozvoj českého, moravského a zejména brněnského sportu na začátku 20.století.