Jan Rajlich

Jan Rajlich

  • Výtvarné umění

výtvarný umělec - malíř, grafik, designér

10. 4. 1920 Dírná (okr. Tábor)

Vizualice všeho je fenomén století, grafika a design její stěžejní prostředky. Umění ať je podanou rukou k pohlazení a doplňkovým lékem pro člověka a jeho životní pohodu - takové je krédo jihočeského rodáka Jana Rajlicha staršího, který svůj profesní i osobní život spojil s Brnem.Vystudoval Školu umění ve Zlíně (39–44). Byl pak krátce redaktorem Těšínských novin, jako výtvarník působil ve Vimperku a jako výtvarný pedagog ve Zlíně. Od roku1950 je samostatným malířem a grafikem -designérem v Brně. Oženil se s Boženou roz. Skalickou, v roce 1950 se narodil syn Jan.

Jan Rajlich starší je iniciátorem a dlouholetým předsedou Mezinárodního bienále grafického designu v Brně (63-92), patří k předním a současně v zahraničí nejznámějším českým designérům a to nejen svými organizačními zásluhami o rozvoj grafiky, za které byl již vícekrát vyznamenán vrcholovou světovou organizací grafického designu ICOGRADA (72, 83, 85, 02), ale i pro výsledky své vlastní umělecké tvorby, která zasahuje do většiny oblastí designu vizuálních komunikací. Navrhoval znaky a symboly, plakáty a grafická řešení tiskovin, spolupracoval s architekty při výtvarném dotváření budov a ve výstavnické tvorbě. Ve volném umění se zprvu věnoval malbě, posléze grafice (serigrafii) a kolážím. Vytváří cykly – serigrafií: Plocha, tvar, změna, Ruby, – koláží: Měsíce, Pomníky, Busty.

Svoji tvorbu představil na 35 samostatných výstavách doma (Brno 56, 65, 72, 85, 03; Praha 79, 90; ad.) a 8 v zahraničí (Bolton a Loughborough, Anglie 77, 80; Bratislava 88, 02; Rennes 89; Vídeň 93; Emmerich, SRN 98; Fort Collins, USA 01). Účastnil se 200 kolektivních výstav v ČR (např. Bienále Brno 64–02) a 150 v zahraničí (bienále a trienále: Benátky 72; Grenchen 85; Lahti 89, 91; Lublaň 68; Fort Collins 79, 03; Ostende 94; Sharjah, Spoj. arab. emir. 99; Toyama 85; Trnava 91–03; Varšava 68–02; Žilina 93, 02; ad.).

Od r. 44 navrhl na 300 plakátů, 225 z nich bylo realizováno tiskem, graficky upravil přes 150 publikačních titulů (knihy, katalogy, sborníky ap.), grafikou se podílel na více než 90 výstavách a veletrzích. Další grafické práce (loga, brožury, prospekty ap.) jdou do stovek. Jan Rajlich je průkopníkem jednotného vizuálního stylu (např. BVV, hotely Morava Pohořelice, Myslivna Brno) a informačních piktogramů, které jsou základem přehledného informačního systému města Brna (poliklinika Kohoutovice, nákupní centra Javor, Letná a Akát v Bystrci ad.). Četné jeho projevy ovlivnily veřejnou vizuální podobu města Brna na dlouhá léta (např. logo a plakáty pro hvězdárnu a planetárium v Brně, od r. 76 dodnes). Ve spolupráci s architekty navrhoval mnohá neonová označení v Brně, vytvářel sgrafita, reliéfy a mozaiky (Hotel International, FN Bohunice ad.). Od r. 64 se účastnil také vývoje unikátní technologie art-protis, kterou uplatnil např. v Hotelu Alexandria Luhačovice.

Jako pedagog působil na brněnské ŠUŘ (64 -67). Od r. 67 se účastnil příprav založení (včetně návrhu programu) vysoké výtvarné školy v Brně (mj. vypracoval osnovy výuky designu vizuálních komunikací), ta však nebyla za normalizace otevřena, 83–88 přednášel grafický design a aplikovanou sémiotiku v postgraduálních kurzech VŠT Košice a VUT Brno. V letech 92–93 stál u zrodu FaVU VUT Brno, kde byl jejím prvním vedoucím ateliéru designu vizuálních komunikací.

Především Rajlichovy plakáty jsou ceněny a zařazovány do výstav i veřejných a soukromých sbírek, objevují se na aukcích v renomovaných aukčních síních v Londýně i v New Yorku. Je jimi zastoupen ve sbírkách jako např. Moravská galerie Brno, Muzeum Plakatu Varšava; Museum of Modern Art New York, Kunstgewerbemuseum Curych; Neue Sammlung Mnichov; Musée du Louvre Paříž; Suntory Museum Osaka a mnohé další. Rajlichovo dílo v oboru značek a symbolů bylo vyznamenáno na 1. světovém festivalu logodesignu v Ostende prestižní cenou Euro-Design Award (94), podporovanou kulturní komisí Evropského společenství. Jeho dílo a jméno se objevuje ve významných odborných časopisech a publikacích, např. japonská revue IDEA jej zařadila do zvláštního čísla „100 Graphic Designers of the World“ (93) a je uveden v publikaci „Who´s Who in Graphic Design“ (Benteli Werd Verlag, Curych 94). Během své profesionální kariéry získal Jan Rajlich přes 40 dalších ocenění, např. 17 cen soutěže Brněnský plakát (62–87); dále 2. cenu (64), stříbr. medaili (82) a čestnou Grand Prix (00) na Bienále Brno; Masters´ Eye na Trienále Trnava (91); mezinárodní cenu Design Prestige Design centra ČR (96); Síň slávy českého výstavnictví Expo Image Brno–Praha (02); World Design Award Mexico (03) ad.

O Rajlichově autoritě v mezinárodních i domácích odborných kruzích svědčí rovněž jeho členství v odborných organizacích, z nichž k nejprestižnějším patří výběrový grafický „superklub“ AGI (Alliance Graphique Internationale), který sdružuje kolem tří set tvůrců z celého světa. Je také zakládajícím členem a konzulem brněnského uměleckého Sdružení Q (zal. 69), čestným předsedou Sdružení Bienále Brno ad.

Průřez Rajlichovým životním dílem počínaje rokem 48 představuje monografie Jan Rajlich Plakáty/Grafika, která vyšla r. 99 v nakladatelství Akcent-Blok. Obsahuje odborné eseje uměleckých historiků Bronislavy Gabrielové, Jiřího Hlušičky a bratislavského grafika a publicisty Dušana Juneka, podrobné biografické a bibliografické údaje a na 200 barevných reprodukcí. Autor úvodu – profesor univerzity v anglické Coventry Gérard Mermoz – poukazuje na trvalou koncepčnost Rajlichovy práce a „vytrvalost v uměleckém názoru na roli grafického designu" a jeho ukotvení „ve vysoce individualizované výtvarné praxi, jež kombinuje svobodný experiment s analytickým přístupem k řešení problému.“

Osobnost Jana Rajlicha staršího charakterizuje kromě neuvěřitelné píle a výkonnosti i hluboká znalost oboru, jímž se zabývá, a to nejen v domácích, ale i ve světových souvislostech. Své organizační schopnosti uplatňuje s nadhledem a osobitým humorem. V roce 1995 ocenilo město Brno jeho umělecké dílo, organizační činnost a zejména zásluhy o vizuální kultivaci městského prostředí Cenou města Brna v oboru užité umění. V rodinné tradici pokračuje syn Jan, rovněž uznávaný výtvarník-designér a vysokoškolský pedagog.