Jan Kapistrán

Jan Kapistrán

Politika, podnikání

františkánský mnich, kazatel

23. 6. 1385 Neapolsko (Itálie) – 23. 10. 1456 Ilok (dnešní Chorvatsko)

Když dosáhl hodnosti mistra práv, byl Jan Kapistrán jmenován neapolským králem Ladislavem správcem Perugie. Po králově smrti došlo v oblasti k převratu a Kapistrán byl svržen a uvězněn. Po propuštění vstoupil roku 1416 do františkánského řádu a věnoval se studiu teologie. Svého učitele Bernardina Sienského doprovázel na misijních cestách. Sám již roku 1425 dosáhl jako kazatel mimořádného úspěchu, který ho pak provázel celých 30 let. Dokázal shromáždit tisícihlavé davy v řadě zemí Evropy (Itálie, České země, Německo, Polsko, Uhry) a svým přesvědčivým projevem si zástupy zcela podmanil, i když mu často bezprostředně nerozuměly (kázal latinsky s pomocí tlumočníků). Po šest let byl generálním vikářem svého řádu. Roku 1451 jej papež Mikuláš vyslal do českých zemí. Posláním jeho misie bylo především vrátit husity do lůna katolické církve. S průvodem dvanácti služebníků se v červenci 1451 objevil Kapistrán v Brně. Působivě kázal v kostelích i pod širým nebem, věnoval se konání zázraků, šířil i protižidovské nálady. Zasloužil se o uvedení přísného františkánského řádu bosáků na Moravu (založili pak kláštery v Brně, Olomouci, Opavě, Jemnici). Z Brna se Kapistrán vypravil přes Vyškov do Olomouce, pak také do Znojma. Do středních Čech a do Prahy ho sice Jiří z Poděbrad nepustil, přesto přinesla jeho několikaměsíční moravská misie katolické církvi nesporný úspěch, údajně na 16 tisíc zpět k víře obrácených husitů. Proti Kapistránovi se vzepřela husitská šlechta na tzv. uničovském shromáždění.

Roku 1453 padl do rukou Turků Cařihrad, centrum katolické církve na východě. Po svém vítězství Turci expandovali dál do Evropy a začali ohrožovat Uhry. Uherský vůdce Jan Hunyadi pozval Kapistrána, aby mu svým vlivem pomohl v protiturecké mobilizaci. Dne 22. července 1456 se skutečně podařilo Turky u Bělehradu porazit. Krátce nato Kapistrán zemřel v Illoku ve Vojvodině, kde je také pochován. Papež Alexandr VIII. ho roku 1694 prohlásil za svatého.
Kapistránovo brněnské působení připomíná kazatelna na vnější severní stěně chrámu svatých Petra a Pavla, odkud kázal shromážděným davům.