Jan Jiří Etgens

Jan Jiří Etgens

Výtvarné umění

malíř fresek, oltářních a závěsných obrazů

??? 1691 Brno – 21. 1. 1757 Brno

Brněnský rodák a zámožný měšťan Jan Jiří Etgens byl prvním z významných malířů moravské barokní malby, který se v zemi narodil. Pětiletý studijní pobyt v Itálii (1719 – 24), zejména římská a neapolská malba, trvale ovlivnily jeho výtvarný názor. Brzy po návratu do Brna zaujal vedoucí místo mezi místními malíři. O vážnosti, jíž se v Brně těšil, svědčí jeho úřad představeného malířského cechu sv. Lukáše. Z této pozice navrhl roku 1739 zřízení malířské akademie na Moravě.
J .J. Etgens byl především malířem fresek. Čerstvé reminiscence na italskou cestu nese freska Stolování svaté rodiny (1725 – 33), zdobící strop někdejší jídelny rezidence premonstrátského kláštera u Hradiska v Konici i další velké zakázky z tohoto období: fresky v klášterním kostele cisterciáků na Velehradě, fresková výzdoba tří rozměrných kleneb v benediktinském klášterním kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě s hlavním tématem oslavy a šíření benediktinského řádu (1726 – 29). V rajhradském klášteře vyzdobil Etgens malbami také knihovnu. V pozdějším období sílí v umělcově práci klasicizující až akademický tón (paulánský klášterní kostel P. Marie ve Vranově u Brna, 1738, klášterní kostel sv. Štěpána na Hradisku u Olomouce). Následují fresky v poutním kostele

P. Marie ve Křtinách (před 1750), piaristickém kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži (1750 – 55), kde už předtím vymaloval klenbu hrobní kaple olomouckých biskupů při kostele sv. Mořice a vytvořil výzdobu v emeritním domě, kaple P. Marie Czenstochowské při premonstrátském kostele P. Marie v Brně-Zábrdovicích (kolem 1755). Z brněnské Etgensovy tvorby zaslouží zvláštní zmínku monumentální fresková výzdoba klenby kostela sv. Janů při minoritském klášteře (1732 ?). Ústřední svatojánská scéna je zasazena do mistrovsky ztvárněné velkolepé iluzivní architektury.

Jan Jiří Etgens osvědčil svůj smysl pro velké dekorativní úkoly, pro gradaci a probarvení architektonického prostoru s celkovým mohutným účinkem. Velké zakázky byly doprovázeny oltářními obrazy (Rajhrad, Jihlava, Vranov u Brna, Křtiny), které však nedosahují umělecké závažnosti freskové tvorby. Nejkvalitnější je patrně obraz Nanebevzetí P. Marie na hlavním oltáři farního kostela v Kroměříži. Farní úřad v Brně-Zábrdovicích vlastní obraz (olej na plátně) s oslavou P. Marie, který je skicou k fresce v Czenstochowské kapli. V Moravském zemském muzeu v Brně je uložen umělcův autoportrét.

Jan Jiří Etgens patří mezi středoevropské malíře velkého baroka italizujícího směru. Ve svém rodišti a působišti Brně dosáhl výsadního postavení i proto, že ve své době neměl mezi brněnskými malíři sobě rovného konkurenta.