Jan Calábek

Jan Calábek

  • Věda, technika

průkopník vědecké kinematografie

8. 3. 1903 Výkleky (okr. Přerov) - 29. 1. 1992 Brno

Narodil se jako nejmladší z pěti sourozenců v zemědělské rodině. Otec František se mimo jiné věnoval i pěstování chmele, jehož cena po první světové válce stoupla. To rodině umožnilo poslat nejmladšího syna na vysokou školu. Jan vychodil obecnou školu ve Výklekách, měšťanku v Tršicích a absolvoval gymnázium v Lipníku nad Bečvou. Po maturitě se zapsal na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jeho budoucí zaměření silně ovlivnily přednášky mladého profesora Vladimíra Úlehly (viz.Vladimír Úlehla) z oboru rostlinné fyziologie. Úlehla začal s používáním filmového zachycení pohybů rostlin a na základě svých zahraničních zkušeností usiloval o zřízení trvalé experimentální filmové laboratoře pro vědecké účely i v Brně. Calábka si vybral jako spolupracovníka. První společné filmy vznikaly za svízelných podmínek ( Pohyby rostlin-1928, Mizející svět, o lidových zvycích na Slovácku - 1933). Pro první filmovou práci, kterou začínal na Masarykově univerzitě v roce 1923, používal Calábek dřevěnou kameru zn. Ernemann. Každé posunutí políčka vyžadovalo ruční otočení kliky, např. v intervalu 10 minut, mnohdy po dva i více dní. Promítáním v normální rychlosti se docílilo efektu plynulého pohybu rostliny, jejího růstu, klíčení apod. Až v roce 1925 získal Calábek kameru s možností připojení elektrického motoru. Hodinový dokument Pohyby rostlin byl určen pro Výstavu soudobé kultury na brněnském výstavišti (1928), kde vzbudil zasloužený ohlas. O rok později začal Calábek práci na svém prvním samostatném filmu Růst a vývoj obilí. Měl s ním okamžitý úspěch na Biologickém kongresu ve Vídni v roce 1931. Mezitím ukončil studia, v roce 1929 složil i rigorózní zkoušky a přijal místo středoškolského pedagoga na reálce v Křenové ulici. Dále spolupracoval s Úlehlou a pokračoval i ve vlastních filmových experimentech na Přírodovědecké, později na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Později působil v Akademii věd a na Vysoké škole zemědělské v Brně. Jako Úlehlův žák a pokračovatel rozvinul metodu časosběrné kinematografie až k dokonalosti. Na rozvoji vědecké filmu se významně podílela Československá společnost pro vědeckou kinematografii. Prof. dr. Jan Calábek byl jejím čestným předsedou (její ústředí je dosud na Mendlově zemědělské univerzitě v Brně). Svá nejvýznamnější filmová díla natočil Calábek až po druhé světové válce. Celkem čítá jeho filmografie 54 populárněvědeckých a výukových snímků pro Krátký film, Československou televizi, Akademii věd, vysoké školy (Starý smrk vypravuje-1948, Jak roste chléb-1949, Povrchové napětí-1950, Mniší hora-1950, Rostlina a světlo-1950, Profesor Podpěra-1951, Rostlina a voda-1952, Pohyby rostlin-1955, Chemie v kuchyni-1956, Samovolné pohyby rostlin-1959, Květy-1977, Výuka v lese-1977, Jaro v lese a na loukách-1980, čtyři snímky Příroda v zimě, na jaře, v létě, na podzim-1981,1982, Pěstění lesa, rozmnožování generativní-1984, Kořeny-1988 a další). Za své filmy získal Jan Calábek bezpočet ocenění po celém světě. Byl jedním z našich nejvýznamnějších odborníků-vědců, kteří používali filmovou techniku nejen pro čistě vědecké výzkumy, ale využili jejích popularizačních možností pro nejširší veřejnost, zejména pro školy. Jan Calábek byl zakladatelem Laboratoře vědeckého filmu (1954), která po nástupu normalizace musela svou činnost v roce 1973 ukončit Filmař však pracoval nepřetržitě až do své smrti, za velmi těžkých podmínek, často i ve sklepních prostorách. Své filmy natáčel s láskou, jako pokračovatel průkopníků filmového umění a vědy. Jeho osobnost připomíná publikace Petra Kňavy, vydaná péčí Nadace Universitas Masarykiana v Brně.