Hermann von Pückler-Muskau

Hermann von Pückler–Muskau (Semilasso)

  • Literatura, žurnalistika

německý cestovatel, spisovatel, dobrodruh

30.10.1785 Muskau/Oberlausitz (Horní Lužice) – 4.2.1871 Branitz

Tout casse, tout passe, tout lasse – vše se rozbíjí, vše přechází, vše unaví – se stalo životním mottem Hermanna von Pückler-Muskau, z něhož odvodil i svůj literární pseudonym Semilasso. Narodil se jako příslušník starobylého šlechtického rodu na zámku Muskau/Oberlausitz (v tehdejším Slezsku). Začal studovat práva v Lipsku, ale pro rozmařilý život po roce studium ukončil. V roce 1802 vstoupil do Saské gardy v Drážďanech, kde ho nepokojná krev opět vedla k výstřelkům, kvůli kterým dostal přízvisko „ztřeštěný Pückler“. Vojenskou dráhu po dvou letech opustil a dal se na cestování. Většinou pěšky procestoval Francii, Itálii, Švýcarsko. Po otcově smrti (1811) zdědil obrovský Muskauský majetek. Neusadil se však, vrátil se na vojnu a jeho kariéra se začala konečně slibně rozvíjet. Několikrát se vyznamenal, dosáhl podplukovnické hodnosti a stal se vojenským guvernérem v Bruggách. V roce 1817 se oženil s hraběnkou Lucií Handerbergerovou, která byla o devět let starší. Hermann se během dalších let silně zadlužil, s Lucií se proto formálně rozvedl, aby se mohl v Anglii bohatě oženit a dluhy splatit. To mu ale nevyšlo a Hermann se opět vydal na cesty – do Afriky, Malé Asie, na Přední východ a další. Z jedné z cest si dokonce přivezl mladou mohamedánku Machbubu, čímž své současníky velmi pohoršil. Současně ale přivezl do vlasti smysl pro anglické parkové úpravy, podle nichž uspořádal parky při zámcích Muskau a Branitz. Ze svých cest vytěžil i řadu cestopisů, v nichž se projevil jako bystrý pozorovatel, vtipný a osobitý vypravěč, kterého si čtenáři brzy oblíbili. Jeho práce si cenili i J.W.Goethe a H. Heine. Nešťastného dobrodruha však stále pronásledovaly dluhy. Nákladné přestavby parků byly nad jeho finanční možnosti. A tak ho v první polovině 19. století nacházíme v Brně, v nevelkém zájezdním hostinci na dnešní Palackého třídě v Králově Poli, který patřil jeho příbuznému, hraběti Schaffgotschovi. Kníže (titul získal v roce 1822 jako náhradu za ztrátu výhod pro připojení Lužice k Prusku) Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau přijel do Brna možná i proto, aby unikl věřitelům, vlastní sklíčenosti a smutku, a našel klid pro psaní. To se ve vlídném prostředí skutečně podařilo a ze zcela melancholického Tutolassa se stal jen napůl melancholický Semilasso. A dopsal u nás svůj cestopis Semilasso in Afrika (Stuttgart 1836). Smutek a únavu překonavší aristokrat s pověstí dobrodruha se v Brně proslavil jako okouzlující společník a zábavný vypravěč. Schaffgotschův hostinec byl s jeho souhlasem nazván U Semilassa. Osvěžený kníže se vrátil domů, dluhy zapravil z prodeje panství Muskau v roce 1845. Usadil se na zámku Branitz i s bývalou manželkou Lucií (zemřela v roce 1854) a sídlo až do konce života neopustil. Dnes je tam Muzeum knížete Pücklera. V Brně po něm zůstal název dnešního Kulturního centra v Králově Poli a 14 literárních prací, které opatruje Moravská zemská knihovna.