Heinrich Gomperz

Heinrich Gomperz

Výtvarné umění

průmyslník, finančník, mecenáš umění

1843 Nové Mesto nad Váhom – 1894 Brno

V roce 1896 byla s velkou slávou otevřena Obrazová galerie Heinricha Gomperze, pro kterou zastupitelé města poskytli historické sály Zemského domu (Nová radnice). Představila veřejnosti uměleckou sbírku, kterou Brnu odkázal Heinrich Gomperz, občan, podnikatel, veřejný činitel a milovník umění. Patřil k významné židovské rodině Gomperzů, která přišla na Moravu z Holandska v 17. století a usadila se v Brně. O dvě stě let později patřili Gomperzové k předním občanům města, byli mezi nimi podnikatelé (textiláci Max a Julius) i filozofové (Theodor, viz Theodor Gomperz), politici (Julius rytíř Gomperz) i milovníci umění, mezi nimiž vynikal právě Heinrich. Shodou okolností se narodil v Novém Mestě nad Váhom. Vystudoval v Brně reálku a techniku, po otcově smrti v roce 1876 převzal vedení rodinného vlnařského podniku, později založil bankovní firmu. Aktivně se podílel na veřejném životě města, byl členem obchodní komory, obecní rady, spolu s osvíceným starostou města Brna Christianem d´ Elvertem (viz Christian d´Elvert) a podnikatelem Gustavem von Schoellerem se v roce 1882 podílel na obnovení činnosti Moravského uměleckého spolku (Mährischer Kunstverein). Založil několik podpůrných spolků a nadačních fondů ( 5000 zlatých pro členy orchestru městského divadla, nadace pro mateřské školy, podpora sirotčince a brněnských chudých, příspěvky pro Německý spolek novinářů a spisovatelů Moravy a Slezska, knihovnu Německého domu, Spolku pro kuchyni a domácnost a další). V poslední třetině 19. století začal vytvářet uměleckou sbírku, v níž shromáždil na pět set olejomaleb, kreseb, akvarelů a skic. Od počátku byl veden záměrem odkázat ji Brnu a vytvořit obrazárnu stále a bezplatně přístupnou veřejnosti, k jejímuž vzdělání a poučení chtěl tímto velkorysým způsobem přispět. Převážnou část sbírky představují práce rakouských a německých autorů 19. století, hlavně krajinářů, objevují se však i díla polská, belgická, holandská a francouzská. Přestože se hlavní sběratelský zájem Heinricha Gomperze soustředil na soudobé umění, nevyhýbal se ani nákupům tzv. starých mistrů, z období renesance a baroka. Gomperz prokázal cit pro skutečné hodnoty a intuici pro začínající autory, trofejí se stal odkup z pozůstalosti Fiedricha von Amerlinga. V roce 1887 se Heinrich Gomperz oženil s členkou brněnské opery, pěvkyní Julií Dalenou (vl. jménem Kroppovou). Ta manžela v jeho snahách podporovala, jejich dům v Jezuitské ulici č. 11 (dnes Typos ) poskytl i první prostory pro vystavení shromážděných uměleckých pokladů. Heinrich Gomperz se otevření své obrazárny v Zemském domě nedožil, zemřel o dva roky dříve, v 51 letech. Už v době jeho odkazu (1892) probíhala v Brně jednání, která vyústila v založení městského muzea v září 1904. Gomperzova kolekce se stala základem jeho sbírek. Patřila městskému muzeu do 20. let 20. století, poté přešla do obrazárny Moravského zemského muzea, později se stala součástí sbírkového fondu Moravské galerie. Jde o jednu z nejvýznamnějších sbírek v Brně, na Moravě a možná i v republice. Její tvůrce ji podle vlastních slov vytvořil „ z lásky k umění a sobě pro radost“. Tak zněl také název výstavy, kterou ke stému výročí svého založení uspořádalo Městské muzeum v Brně spolu s Moravskou galerií v Pražákově paláci.
Heinrich Gomperz je pochován na židovském hřbitově v Brně. Patřil k plejádě brněnských podnikatelů a činovníků 19. století, kteří svým způsobem vraceli městu šance, na nichž založili svou prosperitu a majetek.