František Klempa

Sport

trenér, vysokoškolský pedagog, atlet

20. 11. 1911 Znojmo

František Klempa věnoval celý svůj život tělovýchově a sportu. Jeho oblíbenými disciplínami byly atletika a lyžování. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Brně, učil pak v Baťově škole práce ve Zlíně, na gymnáziu v Tišnově, Klasickém gymnáziu v Brně, Průmyslové škole textilní v Brně a na Masarykově univerzitě v Brně.

S aktivní závodní činností začal v roce 1926 ve Znojmě. V Brně, kde žil od roku 1930, v ní pokračoval. V roce 1939 byl mistrem Československa v hodu oštěpem. Svůj atletický život spojil především s Moravskou Slávií a vysokoškolským sportem, sportovní aktivity nepřerušil ani v době, kdy jiní odcházeli na odpočinek. Závodil pravidelně ve veteránských soutěžích v hodu oštěpem, diskem, kladivem, vrhu koulí. Při účasti na mistrovství světa, Evropy i USA získal ve své veteránské kategorii řadu medailí. V červnu 1977, jako jediný z šestičlenné výpravy brněnských atletů, získal bronzovou medaili v Jižní Africe, a to za třetí místo ve vrhařském pětiboji.

S rozsáhlou organizátorskou prací v atletice začal František Klempa v roce 1933, kdy se stal také rozhodčím atletiky. Do stejného období spadají i počátky jeho teoretické a publikační činnosti, stal se dopisovatelem časopisu Atletika, který pomáhal založit, propagoval atletiku v rozhlase i v tisku. V roce 1934 působil v reprezentačním kempu ve Finsku, své zkušenosti uplatňoval jako olympijský trenér českých atletů a později jako ústřední trenér oštěpařů. V roce 1935 vedl atletickou výpravu na Akademickém mistrovství světa v Budapešti, o rok později se zúčastnil mimořádného kongresu sportovních škol při olympijských hrách v Berlíně. Po celou dobu se soustředil na sportovní výchovu mládeže. S jeho trenérskou prací jsou spojeny úspěchy několika generací brněnských a československých atletů.

Ještě dlouho po osmdesátce byl František Klempa vedoucím brněnských atletických veteránů a tiskovým mluvčím brněnské a jihomoravské atletiky, iniciátorem pravidelných setkání předních moravských atletů, aktivním rozhodčím a trenérem. Je také spoluautorem reprezentační publikace, vydané v roce 1997 ke 100. výročí organizované atletiky v Českých zemích. Na rodinnou sportovní tradici navázal syn Ivan, lékař, žijící v zahraničí. Věnuje se sportovnímu létání a jachtingu.

Mnohaletou bohatou a obětavou činnost Františka Klempy, která svou kvalitou daleko přesahuje rámec našeho města a má pro ně vysoký společenský význam, ocenilo Zastupitelstvo města Brna udělením Ceny města Brna pro rok 1997 v oboru sport.