Filharmonie Brno, příspěvková organizace

Druh:
Movitý majetek

nabízí neupotřebitelný majetek ( hudební nástroje) dle uvedeného seznamu:

nabídka neupotřebitelného majetku

Bližší informace podá Ing. V. Martínek, tel: +420 539 092 829, e-mail: vaclav.martinek@filharmonie-brno.cz