Emanuel Punčochář

Emanuel Punčochář

Hudba

dirigent, hudební skladatel a překladatel

25.12.1902 Brno-Husovice – 5.2.1976 Brno

Pod pseudonymem Emil Emanuel se skrývá jeden z největších brněnských hudebních skladatelů a dirigentů.
Narodil se v tehdejším Rakousko-Uhersku. Už jako devítiletý hrál na klavír. Chodil na základní školu v Husovicích a na vyšší reálnou školu v Antonínské ulici s Hugo Hassem. Už v době studií si přivydělával hrou na klavír při němých filmech v biografech a později i v kavárnách.

V roce 1919 nastoupil na Státní hudební a dramatická konzervatoř v Brně, studoval skladbu u Jaroslava Kvapila a Viléma Petrželky a dirigování u Františka Neumanna.
V letech 1923 a 1924, tedy hned po absolutoriu, působil v královopolské škole Václava Kaprála. Poté se odstěhoval do Chebu, kde pracoval jako kapelník až do roku 1927. Pak vystřídal působiště v Chomutově a v Jeseníku, prošel četnými německými scénami (Opava 1927–1929, Ulm 1929/30, Ústí nad Labem 1930–1933, Teplice v Čechách, Liberec). Pravidelně každé léto dirigoval lázeňský orchestr v Karlových Varech. V roce 1938 se stal na tři roky dirigentem opery Zemského divadla v Brně, aby pak odešel dirigovat do Brém a do Vídně.
Ihned po válce se stal dirigentem opery Státního divadla v Brně a v roce 1948 šéfdirigentem zpěvohry Státního divadla v Brně. Zde nastudoval kromě jiných například Orfea v podsvětí (1947), Modrovouse (1949), Krásnou Helenu (1956), Hoffmanovy povídky (1963), Millöckerova Žebravého studenta (1948), Straussova Netopýra (1950) nebo Lehárova Paganiniho (1957).

"Postavy brněnského jeviště 1884–1984, díl I., Brno 1984."
"Z. Chmel, Galerie brněnských osobností, Díl 3., Brno 2003."
"AMB, fond B 1/39 - Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948."