Eliška Rejčka – 700 let od založení kláštera

Přehled pořádaných akcí

21. 5. – mše věnovaná Elišce Rejčce – bazilika Nanebevzetí P. Marie

22.–24. 5. – mezinárodní konference: Klášter cisterciaček na Starém Brně a jeho zakladatelka královna Alžběta – Augustiniánské opatství

22. 5.křest knihy fotografa Libora Teplého o bazilice na Starém Brně – Muzeum na Špilberku

23. 5.světová premiéra kantáty, Jan Šimíček: Kantáta pro Alžbětu, královnu českou a polskou – bazilika Nanebevzetí P. Marie

31. 5. – vydání pamětních medailí Elišky Rejčky a Augustiniánského opatství – Augustiniánské opatství

31. 5.vernisáž výstavy Eliška Rejčka: Dar středověku – Muzeum na Špilberku

1. 6.–20. 8 – výstavy Eliška Rejčka: Dar středověku – Muzeum na Špilberku

15. 6.–15. 9.Brno a jeho chrámy – bazilika na Starém Brně a kostel svatého Vavřince v Komíně

17.–20. 6.představení Eliška Rejčka – Městské divadlo – Biskupský dvůr

26. 6.po stopách Elišky Rejčky – komentovaná procházka z opatství na Špilberk, 9:30

28. 6. – po stopách Elišky Rejčky – komentovaná procházka z opatství na Špilberk, 11:00

Změna programu vyhrazena

Před 735 lety se narodila v Poznani dcera polského krále Přemysla II. jménem Richenza. Dynastické zájmy ji předurčily, aby prožila svůj život v naší vlasti. Dvakráte byla provdána za panovníka Království českého, kdyý se nejprve stala ženou krále Václava II. (1300-1305) a následně i Rudolfa Habsburského (1306-1307). V nové vlasti přijala jméno Alžběta/Eliška a my ji tak známe pod přízviskem Eliška Rejčka.

Po roce 1318 se královna vdova Eliška Rejčka uchyluje do královského města Brna. Záměrem bylo zřejmě opustit dosavadní život plný intrik a politických bojů u královského dvora v nelehké době konce přemyslovské a nástupu lucemburské dynastie. V této etapě jejího života směřuje svou  pozornost zřejmě stále více k bohu, otázkám víry a věčného spasení. V místě svého nového působiště se proto rozhodla založit roku 1323 klášter cisterciaček, pro který vybrala místo na Starém Brně.

Jako držitelka královského vdovského věna byla Eliška jednou z nejbohatších osobností v království a stále měla řadu kontaktů a vliv u panovnického dvora. Její možnosti umocňovalo životní partnerství s mocným šlechticem, moravským hejtmanem Jindřichem z Lipé. Nový starobrněnský klášter Aula sanctae Mariae se tak pod patronací Elišky Rejčky, Jindřicha z Lipé a samotného krále Jana Lucemburského stal záhy jedním z nejdůležitějším církevních středisek na Moravě. Dodnes dochovaná architektura kostela Panny Marie i ambitu kláštera patří mezi klenoty gotického stavitelství u nás.

Klášter cisterciaček fungoval na Starém Brně až do roku 1782, kdy byl v rámci josefinských reforem zrušen. Církevní areál nezůstal ale opuštěn, záhy byly do něj nově uvedeni Augustiniáni od sv. Tomáše, jejichž opatství zde sídlí dodnes. Duchovní tradice odkazu Elišky Rejčky je tak v moravské metropoli stále přítomna. I proto můžeme v letošním roce důstojně oslavit 700. výročí založení kláštera a připomenout si mimořádnou osobnost její zakladatelky.