Egbert Belcredi

Egbert Belcredi

Politika, podnikání

politik a národohospodář, majitel líšeňského panství

2. 9. 1816 Jimramov – 11. 10. 1894 Brno

Rod Belcrediů pochází z italské Lombardie, jeho historie sahá až do druhé poloviny 13. století. Za služby prokázané ve slezských válkách byl Antonín Belcredi roku 1769 povýšen do šlechtického stavu a na Moravě získal majetky Jimramov a Líšeň. Jeho syn Eduard hrabě Belcredi pak roku 1819 získal Líšeň odkazem do svého majetku natrvalo (po jeho ženě Marii, hraběnce z Fünfkirchenu, je pojmenováno Mariánské údolí). Dvě z Eduardových a Mariiných dětí, synové Egbert a Richard, se věnovali politice. Egbert původně sloužil v armádě, roku 1845 z ní však odešel a věnoval se správě rodinného majetku. Roku 1848 vyhověl žádostem poddaných a zrušil v Líšni (ještě před revolucí) robotní povinnost. Belcrediové byli vždy česky mluvící šlechtou a k Brnu měli silný vztah. Egbert se postupně vypracoval na jednoho z vůdců konzervativní moravské aristokracie. Byl vždy zastáncem státoprávního programu českého národa a stoupencem zájmů Moravy. Po pádu Bachova absolutismu se stal roku 1861 poslancem moravského zemského sněmu a o 18 let později poslancem Říšské rady. O emancipaci usilující český živel volil do čela svých vznikajících institucí představitele právě takto orientované aristokracie. Egbert hrabě Belcredi byl zvolen předsedou Matice moravské (1868), Katolicko-politické jednoty v Brně (1870), Moravské orlice a prvním předsedou představenstva Akciové společnosti Besedního domu (později Matice Besedního domu) v Brně. On sám a hrabě Bedřich Sylva-Taroucca předložili roku 1870 městské radě první verzi Hansenova projektu budovy (viz Theophil Hansen). Díky tomu se podařilo získat pozemek pro stavbu. Egbert hrabě Belcredi se angažoval i v činnosti nového střediska brněnské české společnosti. Podepsal například spolu s Aloisem Pražákem (viz. Alois Pražák) žádost o udělení trvalé divadelní koncese Akciové společnosti Besední dům. Byl spoluzakladatelem kláštera sester řádu Karla Boromejského v Líšni. Podporoval vzdělání, jeho vlastní knihovna čítala na 25 tisíc svazků. Jméno Egberta hraběte Belcrediho nese ulice v Brně-Líšni.