Dražba domu Lipová 31 a souvisejících pozemků

Dražba domu Lipová 31 a souvisejících pozemků

  • Brno, Lipová 242/31
Druh:
Prodej majetku
Typ:
Dražba
Celková plocha:
1.753 m2
Adresa:
Brno, Lipová 242/31
Nejnižší podání:
44.000.000 Kč
Katastrální území:
Pisárky

Veřejná elektronická dobrovolná dražba - zpeněžení pozemků:
- p. č. 403/1, zahrada, o výměře 1.057 m2,
- p. č. 403/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
- p. č. 403/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
- p. č. 404, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 645 m2, jehož součástí je stavba - budova Lipová 242/31,
vše v k. ú. Pisárky.

Termíny prohlídek:
3. 4. 2024 v 10.00 hod.
16. 4. 2024 ve 14.00 hod.
Sraz účastníků je před budovou na adrese Lipová 242/31, 602 00 Brno

Termín dražby: 25. 4. 2024 v 10.00 hod.

Realizaci dražby zajišťuje CD CENTRUM COMS, a.s.

Bližší informace k dražbě

drazby-brno.cz (pod tímto odkazem jsou k dispozici veškeré informace vztahující se k dražbě a ke stavu nemovitých věcí)

Bc. Jana Hradilová, info@drazby-brno.cz, 732 225 222