Divadlo Radost, příspěvková organizace

Druh:
Movitý majetek

nabízí neupotřebitelný majetek dle uvedeného seznamu zde

Bližší informace podá p. I. Štefanová, tel.: +420 730 870 370, 533 440 020, e-mail: stefanova@divadlo-radost.cz