Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

Druh:
Movitý majetek

nabízí neupotřebitelný majetek dle uvedeného seznamu zde.

Bližší informace podá Ing. Ondřej Petr, Ph.D., tel.: 542 123 453, e-mail: petr@ced-brno.cz