Antonín Bartoněk

Antonín Bartoněk

  • Věda, technika

 

29. 10. 2006 Brno

Těžko v celé České republice najít většího odborníka na mykénologii, než je profesor brněnské Filosofické fakulty Masarykovy univerzity Antonín Bartoněk, klasický filolog, který v současné době přednáší kromě mykénologie i klasickou řečtinu a latinu.

Narodil se a dětství strávil v Černých Polích, maturoval na konci druhé světové války. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval klasickou latinu a řečtinu, od roku 1950 působí na Ústavu klasických studií své mateřské fakulty, kde také téhož roku získal doktorát. Dva dny po jeho obhájení narukoval na vojnu. Vrátil se z ní ve chvíli, kdy Angličané Wentris a Chatwick pracovali na rozluštění mykénského písma.
Docenturu obhájil v roce 1962, o čtyři roky později, díky uvolňování poměru v tehdejší socialistické republice, profesuru. V roce 1966 až 1969 byl dokonce proděkanem Filosofické fakulty a v roce 1967 se mu poprvé podařilo vycestovat do Řecka.

Za největší přínos vědě je možné označit jeho podíl na rozluštění mykénského lineárního písma B, které se dochovalo na hliněných tabulkách ze čtrnáctého století před naším letopočtem. Ty se našly v krétsko-peloponéské oblasti.

Z poslední doby si zaslouží pozornost zejména jeho monografie Handbuch des mykenischen Griechisch. Jedná se o první komplexní a odborníky vysoce ceněnou publikaci o textech psaných lineárním písmem B, která čítá přes sedm set stran. Profesor Bartoněk připravuje její zkrácenou verzi pro publikování také v češtině.

Ve vědecké komunitě se Antonín Bartoněk těší velké vážnosti, je členem mnoha vědeckých společností u nás i v zahraničí. Podle jeho skript se stále přednáší latina. Na své mateřské fakultě učí mimo jiné i četbu Homéra.

Profesof Bartoněk je členem Poradního sboru pro jazyk a literaturu při Akreditační komisi ČR, zasedá v české komisi UNESCO, v Comité International Permanent des Études Mycéniennes v Paříži, v italské Societa Italiana di Glottologia, v londýnské Societas Linguistica Europaea a je také členem německé Görres-Gesellschaft. Kromě češtiny publikuje v anglickém, italském a německé jazyce.