Alena Štěpánková – Veselá

Alena Štěpánková-Veselá

  • Hudba

koncertní umělkyně-varhanice, vysokoškolská pedagožka

umělecké jméno Alena Veselá
7. 7. 1923 Brno

Otec budoucí virtuosky byl vysokoškolský profesor chemie, v rodině se však pěstovala i hudba (Chemické kvarteto), k níž byla vedena také dcera Alena. Od sedmi let docházela na hodiny klavíru k Janáčkově žačce Zdeňce Illnerové. Předpoklady pro varhanní hru rozpoznal u mladé pianistky profesor brněnské konzervatoře František Michálek. Alena Veselá absolvovala reálné gymnázium v Brně, varhany vystudovala nejprve na brněnské konzervatoři právě u prof. Michálka, u stejného pedagoga pak studia završila na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Současně studovala hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. S koncertní činností začala ještě za dob studií a věnuje se jí dodnes. Účinkovala téměř ve všech zemích Evropy, hrála v nejvýznamnějších světových varhanních centrech. Samostatné sólové recitály měla například v nejprestižnějším evropském sále – Royal Festival Hall v Londýně či v King´s College v Cambridgi. Spojené státy americké projela od Minneapolisu po Los Angeles, koncertovala v kanadském Montrealu i za polárním kruhem v Norsku. Účinkovala na významných světových festivalech (Pražské jaro, Vlámský festival), vystupovala jako sólistka s předními českými i zahraničními orchestry (Česká filharmonie, Státní filharmonie Brno, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Dvořákův komorní orchestr, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Londýnský komorní orchestr, Filharmonie v Bergenu, Krakovská filharmonie, Bukurešťská filharmonie).

Repertoár Aleny Veselé tvoří samozřejmě především dílo Johanna Sebastiana Bacha, vedle něho hudba autorů 20. století. Umělkyně uskutečnila řadu premiér skladeb soudobých českých skladatelů (Ištván, Novák, Berg, Eben, Kabeláč, Parsch). Mnohé byly věnovány právě jí. V československých premiérách uvedla díla Poulenca a Hindemitha. Hudbu Bachovu, soudobých českých skladatelů i koncerty starých mistrů nahrála na LP desky i CD. Tři staré české varhanní koncerty provedla na historickém nástroji z roku 1725 v Lechovicích u Znojma.

Vedle vlastní koncertní činnosti je Alena Veselá zvána do porot významných mezinárodních soutěží (Bologna aj.), je členkou poroty varhanní soutěže Pražského jara. Vedla mezinárodní mistrovské kurzy české soudobé varhanní hudby ve Velké Británii, Německu, Norsku, Švédsku, USA a v Kanadě. Ve světových archivech (Britské muzeum v Londýně, univerzity v Cambridgi, Oxfordu a Lundu) se zasloužila o objevení neznámých skladeb starých českých mistrů (Stamic, Vaňhal, Mysliveček).

V roce 1952 začalo téměř padesátileté pedagogické působení Aleny Veselé na brněnské JAMU. Nejprve se věnovala oboru řízení sboru, od roku 1967 učila hře na varhany. V letech 1986–1990 byla vedoucí katedry klávesových nástrojů. Profesorka Veselá vychovala řadu absolventů JAMU, z nichž mnozí se uplatňují v koncertním životě, stali se i laureáty mezinárodních soutěží. V lednu 1990 byla Alena Veselá zvolena poprvé rektorkou JAMU, znovu pak o rok později a v roce 1994. Rektorský úřad zastávala celkem sedm let (jako jediná žena mezi svými kolegy). Za jejího vedení zažila škola rozkvět. Podařilo se stabilizovat pedagogický sbor, k jediné budově na Komenského náměstí přibyly nové prostory. Divadelní fakulta dostala budovu na Mozartově ulici, Divadelní studio Marta se dočkalo rekonstrukce, po mnoha obtížných jednáních získala JAMU bývalý hotel Astoria na Novobranské ulici, z něhož vzniklo moderní výukové centrum s učebnami, knihovnami a poprvé v historii školy i kolejemi pro studenty. Díky úsilí rektorky Veselé byla rekonstruována zchátralá budova JAMU na Komenského náměstí, dnes sídlo Hudební fakulty. Svou energii a schopnosti věnuje Alena Veselá brněnské hudební scéně i mimo školu. Mimořádnou zásluhu má na zajištění chybějících finančních prostředků na dokončení rekonstrukce Besedního domu v Brně. Se stejnou vehemencí působí v čele Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Brně (Janáčkovo centrum). Pracuje také jako členka direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno, je předsedkyní jeho soutěžního výboru. Pomohla oživit činnost brněnského Spolku přátel hudby a zastává řadu dalších funkcí v kulturní sféře (členka Správní rady Nadace Leoše Janáčka, poradního sboru Rady města Brna pro kulturní politiku).

Vedle hudby je celoživotní láskou Aleny Veselé sport. Oblíbila si zejména lyžování (sjezdové) a také horolezectví, pokořila na 40 tatranských vrcholů. V roce 1954 se provdala za MVDr. Miro Štěpánka, s nímž má dceru Helenu.

Všechen svůj um a kapacitu věnovala Alena Štěpánková-Veselá rodnému městu, za jehož zájmy v oblasti hudby a kultury se staví celý život. Za svou uměleckou, pedagogickou i organizační práci získala řadu ocenění (zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně, zlatá medaile Akademie múzických umění v Praze, medaile Bedřicha Smetany). V roce 2001 převzala profesorka AlenaVeselá Cenu města Brna.