Aukce bytu 3+1 Solniční 8

Druh:
Prodej majetku
Typ:
Aukce
Termín aukce:
19. 4. 2023
Adresa:
Solniční 8
Katastrální území:
Město Brno

Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci  ve vlastnictví SMB, ve správě ÚMČ Brno-střed:

  • bytová jednotka č. 145/16 3+1 o velikosti 120,2 m2 umístěná v 5. nadzemním podlaží v bytovém domě Solniční č. p. 145 (č.or. 8), stojícím na pozemku p.č. 567 a spoluvlastnický podíl  na společných částech budovy č.p. 145
  • spoluvlastnický podíl na pozemku pod bytovým domem p.č. 567 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 604 m2), oba o velikosti 1202/24423, vše v k.ú. Město Brno, obec Brno.

Datum aukce: 19. 4. 2023 v 10:00

Termíny  prohlídky 28. 3. 2023 v 10:00 a 11. 4. 2023 ve 14:00 (sraz zájemců před vstupem do budovy, na prohlídku není nutné se předem registrovat)

Veškeré další podrobnosti k elektronické aukci najdete v aukční vyhlášce.

Aukce se uskuteční na stránce: https://www.drazby-brno.cz/drazba/29/byt-31-solnicni-8-brno.html