Česky CZEnglish EN

Historie v datech

2009

 • při své návštěvě České republiky navštívil Brno papež Benedikt XVI.
 • v Brně proběhlo neformální zasedání ministrů zemědělství a rybářství Evropské unie, uskutečněné u příležitosti českého předsednictví EU

2007 

 • pro každoroční přátelské a neformální rozhovory prezidentů evropských zemí vybral hostitel a prezident České republiky Václav Klaus Brno

2003:

 •  otevření rekonstruovaného Domu pánů z Kunštátu na Dominikánské ul. č. 9
 •  otevření nových expozic Technického muzea v Brně na Purkyňově ul. 105
 •  zprovoznění Paláce šlechtičen na Kobližné ul. 1 po generální rekonstrukci

2002:

 • slavnostní předání certifikátu o zapsání vily Tugendhat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 • ukončení 2. etapy rekonstrukce Loutkového divadla Radost na Bratislavské ul. 32

2001:

 • Moravská zemská knihovna začala působit v nově postaveném objektu na Kounicově ul. 65a
 • po rekonstrukci otevřen Schrattenbachův palác na Kobližné ul. 4, sídlo Knihovny Jiřího Mahena
 • zprovoznění budovy Uměleckoprůmyslového muzea na Husově ul. 4 po generální rekonstrukci

2000:

 • první ročník Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk na nově otevřeném rekonstruovaném hradním nádvoří, založení tradice letních hudebních festivalů pod širým nebem
 • realizace pomníku T. G. Masaryka na Komenského náměstí
 • otevření Informačního střediska města Brna o EU v Knihovně J. Mahena

1999:

 • realizace Pomníku účastníků prvního, druhého a třetího odboje na Nových sadech

1997:

 • zpřístupnění rekonstruovaného severního křídla hradu Špilberk

1995:

 • ukončení rekonstrukce Besedního domu, sídla Státní filharmonie Brno
 • zahájen provoz první budovy Českého technologického parku v návaznosti na nové objekty VUT

1993:

 • ustanoveny Nejvyšší soud ČR a Nejvyšší státní zastupitelství ČR, otevřeno středisko World Trade Center v areálu výstaviště.

1992:

 • zřízen Ústavní soud ČSFR v Brně (od 1993 Ústavní soud ČR)

1991:

 • Brno zastávkou vlaků EURO CITY na lince Vídeň – Praha,
 • zahájení činnosti Úřadu pro hospodářskou soutěž (v 1992 přejmenováno na Ministerstvo pro hosp. soutěž),
 • vznik Design centra v ČR v Brně.

1987:

 • nový autodrom Masarykův okruh

1970:

 • zahájení výstavby areálu Vysokého učení technického na Palackého vrchu

1965:

 • výstavba nového divadla – Janáčkovy opery (dnes součástí Národního divadla v Brně)

1959:

 • zahájení pravidelných strojírenských veletrhů

1958:

 • zbudováno letiště

1930:

 • dokončena vila Tugendhat (Mies van der Rohe) a vybudována teplárna

1928:

 • Výstava soudobé kultury v Československu na nově vybudovaném výstavišti k 10. výročí vzniku ČSR

1919:

 • založena Masarykova universita. K Brnu je připojeno dalších 26 předměstských obcí, takže město mělo rozlohu 120380ha a počet obyvatel dosáhl 216 000

1914:

 • Viktor Kaplan vyrábí v Brně svou první turbínu.

1913:

 • do provozu uveden I. březovský vodovod

1900:

 • elektrifikována pouliční dráha. Město má rozlohu 1 150 ha a 138 000 obyvatel. Stavební ruch vede k radikální přestavbě části městského centra

1899:

 • založeno české Vysoké učení technické v Brně

1897:

 • postavena městská elektrárna

1881-1882:

 • nově vybudované německé městské divadlo je jako první v Evropě osvětleno Edisonovými žárovkami

1881:

 • Leoš Janáček, významný hudební skladatel, začíná působit v Brně jako ředitel varhanní školy a profesor konzervatoře.

1869:

 • zavedena koňská pouliční dráha (v roce 1884 nahrazena parní)

1867:

 • založení prvního českého gymnázia v Brně (nynější Gymnázium na třídě kpt. Jaroše 14)

1865:

 • brněnský augustinián J.G.Mendel formuluje ve Starobrněnském klášteře svou teorii dědičnosti

1850:

 • k Brno připojeno 29 předměstských obcí, rozloha města se zvýšila ze 141,4 ha na 1 816 ha a počet obyvatel stoupl na 49 460

1847:

 • zřízeno telegrafni spojení s Vídní, vydán první regulační plán na rozšíření města

1846:

 • zřízena plynárna a zavedeno veřejné osvětlení plynovými lampami

1839:

 • do Brna přijíždí první vlak od Vídně

1826:

 • zřízeny výroční trhy na vlnu

1818:

 • založeno Františkovo (dnešní Moravské) muzeum

1814:

 • ve Šlapanicích položen základ První brněnské strojírny (přemístěna v roce 1836 do Brna)

1805:

 • Brnem procházejí napoleonská vojska, Napoleon Bonaparte zde nocuje před bitvou u Slavkova

1763:

 • v Brně založena první textilní manufaktura

1752:

 • byl papežem Benediktem XIV. povýšen augustiniánský konvent do hodnosti opatství. Od té doby jeho představený je opat s právem nosit pontifikálie.

1751:

 • v Brně založena Půjčovní banka

1742:

 • město bezúspěšně obléháno pruskými vojsky

1643, 1645:

 • Brno obleženo švédským vojskem, ale nedobyto. Počet obyvatel se snížil na 4 500, město pak vybudováno jako pevnost a hradby postupně opraveny

1641:

 • Brno se stalo hlavním městem Moravy

1560:

 • hrad Špilberk se stal majetkem města

1428, 1430:

 • Brno neúspěšně obléháno husitským vojskem

1389:

 • Brno mělo 999 domů, v nichž žilo asi 8 400 obyvatel

1376:

 • město dostalo rychtu a právo svobodně volit rychtáře

1350:

 • Brno povýšeno na odvolací soud pro všechna města jižní a střední Moravy

1349:

 • město se stává trvalým sídlem markrabat moravských

1348:

 • markrabě Jan ustanovuje, aby všichni kupci z Rakous, Uher, Polska i odjinud jezdili se svým zbožím přes Brno

1325:

 • Brno dostalo právo svobodně přijímat nové měštany

1323:

 • královna vdova, Eliška Rejčka, vdova po českých králích Václavi II. A Rudolfu Habsburském sídlila od roku 1318 trvale v Brně a podle zakládající listiny založila 1. července 1323 při starším farním kostele Panny Marie na Starém Brně klášter zvaný Aula Sanctae Mariae a uvedla do něj řeholnice cisterciáckého řádu.

1277:

 • poprvé zmínka o hradu Špilberku

1247:

 • poprvé se připomíná Staré Brno

1243:

 • Václav I. zakládá město udělením královských privilegií

1231-1237:

 • spojeny čtyři sídelní celky v jedno město, jež se postupně ohradilo hradbami

1091:

 • první písemná zmínka o městě Brně v Kosmově kronice

1021-1034:

 • založen na Petrově hrad Brno a kostel sv. Michala

8.-10. století:

 • Velká Morava – správní středisko Staré Zámky u Líšně

5.-7. století:

 • první doklady slovanského osídlení

40-12 000 let př.n.l.:

 • cromagnonský člověk žil na brněnském území.

více než 400 000 let př.n.l.:

Homo erectus – stopy pobytu na Stránské skále

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 20.07.2011 09:26
 • Datum poslední aktualizace: 20.07.2011 09:26
 • Odpovědný útvar: Archiv města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design