Česky CZEnglish EN

Priorita 4. Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Brno je spolu s Prahou nejvýznamnějším centrem vysokého školství v České republice. Chcedávat prostor originálním, inteligentním, kreativním, schopným a zajímavým lidem, kteří majídostatek odvahy, aby své nápady prezentovali a realizovali.Významný rozvojový potenciál přinesla výstavba nového univerzitního kampusu Masarykovyuniverzity – kampusu, který je v rámci České republiky svým rozsahem zcela jedinečný. Dostavba kampusu,koordinovaná současně s územním rozvojem Českého technologického parku, je prioritou i Vysokého učenítechnického v Brně.Brno má unikátní příležitost stát se významným centrem středoevropského vzdělávání, vědy a výzkumu. Tétopozici nasvědčují projekty jako je Středoevropský technologický institut (CEITEC) či Mezinárodní centrumklinického výzkumu (ICRC).Ve sféře vědy, výzkumu a inovací zaujímá Brno i Jihomoravský kraj v rámci České republiky jedno z předníchmíst. Ve městě je lokalizována řada výzkumných ústavů i pracovišť Akademie věd ČR. Významnou institucípodporující inovační podnikání je Jihomoravské inovační centrum (JIC).

Cíl 4.1 Vytvořit podmínky pro příchod a udržení elit ve městě

4.1.1 Zajištění infrastruktury pro výzkum, vývoj a tvorbu inovací
4.1.2 Účinná politika města v oblasti rozvoje lidských zdrojů

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.04.2016 14:00
  • Datum poslední aktualizace: 21.04.2016 14:00
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design