Česky CZEnglish EN

Priorita 2. Místní ekonomický rozvoj

Brno disponuje diverzifikovanou ekonomickou základnou s vysokým podílem zaměstnanostiv terciárním sektoru. Brno má silnou tradici v elektrotechnice, strojírenství a veletržním průmyslu. Ekonomický rozvoj města pomohlo akcelerovat také otevření Českého technologického parku, Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa a technologických inkubátorů. Postupně roste význam Brna jako centra podnikání v oboru informačních technologií. Díky špičkovým univerzitám a nejrůznějším vědeckým institucím působícím v Brně mají stávající a potenciální investoři unikátní možnost pro svůj rozvoj využít špičkovou znalostní základnu, která jim umožňuje rozvíjet svou konkurenceschopnost v globálním měřítku. Ve městě sídlí renomované globální firmy podnikající v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Některé z těchto firem již díky excelentní znalostní základně města do Brna přesunuly nebo nově zřídily svá vývojová centra. V oblasti inovačního podnikání patří Brnu (a Jihomoravskému kraji) v rámci České republiky přední místo, neboť disponuje podpůrnou infrastrukturou pro rozvoj vědy a výzkumu a má výrazný rozvojový potenciál. Mezi perspektivní obory patří například biotechnologie, nanotechnologie, medicínské, elektronické a optické přístroje a informační technologie.

Cíl 2.1 Připravit Brno k rozvoji podnikání

2.1.1 Zlepšení prostorových a technických podmínek pro přímé investice do Brna
2.1.2 Příprava brownfields k rozvoji podnikání včetně odstranění starých ekologických zátěží
2.1.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu s důrazem na kongresovou turistiku
2.1.4 Využití ekonomického potenciálu letiště

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.04.2016 14:45
  • Datum poslední aktualizace: 20.04.2016 14:45
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design