Česky CZEnglish EN

Priorita 1. Image města a vnitřní/vnější vztahy

Image města, která je definována jako souhrn subjektivních dojmů a představ, které mají lidé o konkrétním území, je konkrétním výsledkem vnitřních a vnějších komunikačních vztahů statutárního města Brna. Image Brna je pozitivně ovlivňována zejména přítomností Veletrhů Brno, a.s., v České republice je Brno stále vnímáno jako hlavní město výstav a veletrhů. Dalšími významnými spolutvůrci pozitivní image Brna je především existence vysokoškolských institucí a na ně navázaný systém vzdělávání, výzkumných praxí a inovačního podnikání a existence moderní meziválečné architektury. Pozitivně na lidi (zejména navenek) působí Brno i svou pozicí a profilem metropole jižní Moravy, regionu vína, přátelských lidí a příjemného klimatu. Image města metropolitního charakteru pomáhají udržovat i sídla významných celostátních institucí, zejména v oblasti justice a práva. K dobrému vizuálnímu vnímání města přispělo zavedení jednotného vizuálního stylu užívaného k prezentaci území i služeb, které nabízí. Jednotný vizuální styl a logo města posilují schopnost místních obyvatel identifikovat se s místem a návštěvníkům zase pomáhají odlišit město od ostatních sídel a uvědomit si jeho specifika. Vnější vztahy pak reprezentují zejména aktivní vazby v rámci partnerských měst, evropských či celosvětových organizací a sítí měst.

Cíl 1.1 Získat pozitivní a dynamický profil města

1.1.1 Zlepšení vnitřní komunikace
1.1.2 Efektivní vnější komunikace
1.1.3 Propagace strategického profilu města

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.04.2016 14:45
  • Datum poslední aktualizace: 20.04.2016 14:45
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design