Česky CZEnglish EN

Pojetí platné strategie (2007)

Dosavadní zkušenost českých měst ukazuje, že je vhodné rozdělit strategii do dvou základních úrovní. První úroveň je nazývána funkční základnou města a představuje souhrn kvalit, kterými moderní evropské město typu a velikosti Brna musí disponovat a zajišťovat je s určitou kvalitou. V tomto smyslu se pracovalo s tezí, že Brno musí mít vyřešeny ty složky života města, které jejich obyvatelé považují za samozřejmé. Jsou to tzv. imobilní faktory úspěchu a lze s jistotou tvrdit, že budou ve městech shodného typu a velikosti řešeny velmi podobně.

Brožura Strategie pro Brno (2007)

Kompletní znění Strategie pro Brno (2007)

To, co do budoucna může Brno odlišit a co může být považováno za podstatné faktory jeho úspěchu, leží pravděpodobně v jisté nadstavbě nad základní funkční kvalitou. Jde o tzv. mobilní faktory úspěchu, které spočívají více v „měkkých procesech" než v „tvrdých investicích". Pracovně jsou tyto oblasti nazvány pilíři strategie, a to zejména proto, že jsou schopny nést rozvojovou vizi Brna. Ta je v předkládaném pojetí strategie chápana jako cílový stav: jde o souhrn kvalit, kterých chce Brno v horizontu strategie dosáhnout.

Priority Strategie pro Brno (2007)

Image města

Kvalita života

Doprava a technická infrastruktura

Místní ekonomický rozvoj

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Podívejte se na Evaluaci Strategie pro Brno (přílohy k evaluační zprávě)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.11.2017 14:16
  • Datum poslední aktualizace: 15.11.2017 14:16
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design