Česky CZEnglish EN

Pocitová mapa

Zajímá Vás, jak vypadají výsledky pocitové mapy? Níže na této stránce naleznete celkové výsledky a k dispozici pro Vás máme i on-line verzi!

V průběhu čtyř dní workshopu v ulicích (květen 2016) se do vytváření Pocitové mapy zapojilo cca tisíc lidí, dalších více než tisíc účastníků se následně připojilo v rámci on-line verze. Celkem se tak do tvorby pocitové mapy zapojilo více než dva tisíce obyvatel či návštěvníků města, kterým tímto velmi děkujeme.

Díky krátké anketě mezi účastníky v ulicích i na webu víme, že zastoupení mužů a žen bylo relativně vyvážené, častěji se zapojili mladší věkové skupiny (do 30, resp. 45 let) a lidé s vyšším vzděláním (primárně vysokoškoláci a středoškoláci). Více než polovina účastníků žije v Brně déle než 10 let a více než tři čtvrtiny plánuje v Brně žít i do budoucna, což nás velmi těší.

Účastníci mohli také doplnit jakýkoliv volný komentář nebo názor, který je v souvislosti s tvorbou Pocitové mapy napadl. Takto bylo sesbíráno téměř šest set názorů a komentářů, v nichž lidé zmiňovali pozitiva i negativa města, svá očekávání a přání. Nejčastější a nejtypičtější komentáře uvádíme níže u výsledků jednotlivých otázek.

Kde se lidem v Brně líbí

Mezi místy, kde se lidem v Brně líbí, figurují tradiční ikony města – hrad Špilberk a katedrála Petrov.  Pozitivně jsou hodnocena i náměstí v centru – Zelný trh či Náměstí svobody, a parky v širším centru města (Lužánky, Kraví hora).

Lidem se líbí i nově zrekonstruovaná veřejná prostranství v části Moravského náměstí před kinem Scala s kontroverzní sochou markraběte Jošta, která trvale přitahuje pozornost návštěvníků města, zelení a vodními prvky zpestřené prostranství před Janáčkovým divadlem či nové „společenské“ srdce Brna na Jakubském náměstí. Na místech, která se lidem líbí, zároveň také rádi tráví volný čas.

Jediným místem, které v hodnocení obyvatel města významně figurovalo jak v pozitivních, tak v negativních hodnoceních, je Náměstí svobody. Ústřední brněnské náměstí vzbuzuje rozporuplné reakce již od okamžiku dokončení rekonstrukce v roce 2006. Zatímco jedněm se náměstí líbí a jsou zde na Brno hrdí, jiní jsou nespokojení a uvítali by změnu. Negativní hodnocení je spojeno zejména s přemírou dlážděné plochy, nedostatkem zeleně, dopravním zatížením tramvajovými linkami i kontroverzním uměleckým dílem – brněnským orlojem, který jiní naopak oceňují jako zajímavý umělecký prvek.

 

Lidé vnímají a oceňují zlepšující se situaci města, oživení centra i výhody „malého velkého města“:

 • „Brno je pěkné město a za posledních 25 let ušlo kus cesty vpřed. Máme ho rádi :)“
 • „Brno se mi líbí čím dál více. Hlavně rozvoj kulturního života a renovace prostředí (kavárny + zahrádky).“
 • „Krásné město, komunitná atmosféra. Chcem tu byť studentom.“
 • „Jsem z Ostravy. Žila jsem tam 24 let. Nyní jsem rok v Brně a Brno je úžasně společenské, živé, je zde spousta zajímavých míst a lidí.“
 • „Brno se aktuálně posouvá na úroveň evropské metropole "vesnického" typu.“

Kde rádi tráví volný čas

Kromě oblíbených míst v centru města se z lokalit mimo centrum lidem nejvíce líbí na Brněnské přehradě a v jejím okolí. Pozornost si zasloužila i místa v brněnských příměstských lesích (zejména obora Holedná, okolí vysílače na Hádech nebo Mariánské údolí), objevily se i preference spojené s významnými krajinnými prvky – Bílá Hora, Stránská skála. Je zřejmé, že místní si obyvatelé cení dobrého rekreačního zázemí, které město Brno má, a rádi jej k trávení volného času využívají. K udržení obyvatel v centru města jsou pak jasným klíčem dobře navržená veřejná prostranství a parkové plochy v širším centru města, které lidé rádi využívají. Účastníci vyjadřovali spokojenost s renovací parků a údržbou zeleně a rádi by jí ve městě viděli ještě více. Velký potenciál skrývá také okolí řeky Svratky, která protéká mimo centrum města.

 

 • „Klady – kultura, akce v Brně. Studentské město, krásné okolí. Přání – oživit nábřeží i jako Vltava v Praze, Bratislava – Dunaj.“
 • „Chtěl bych změnit prostor kolem řek Svratky a Svitavy a využít jej pro volný čas, rekreaci, oddych, restaurace ...“

 

Kde jsou na Brno hrdí

Pocit hrdosti v lidech podle očekávání vzbuzují brněnské historické dominanty Špilberk a Petrov i výše uvedená náměstí v centru města. K těmto místům navíc přibývá ikona moderní architektury – vila Tugendhat. Hrdí jsou Brňané i na areál brněnského výstaviště, což může být spojeno s faktem, že Brno je stále vnímáno jako veletržní město, i architektonickou hodnotou samotného areálu. Hrdí jsou Brňané ale také na nové a stále se rozrůstající oblasti města, spojené s vysokými školami, vědou a výzkumem – kampus Masarykovy Univerzity či Technologický park, spojený s Vysokým učením technickým.

 

Kde chtějí bydlet

Z hlediska bydlení jsou odpovědi lidí nejpestřejší ze všech položených otázek. Pozitivní zprávou je, že řada lidí uváděla, že je spokojena s místem, ve kterém bydlí, ti pak umísťovali špendlíky do místa bydliště. Nejatraktivnější lokalitou pro bydlení jsou Černá pole, lidé by ale rádi bydleli také přímo v centru či širším centru města směrem na sever (např. oblast Veveří a Králova pole) či v Masarykově čtvrti. Ztělesněním touhy Brňanů bydlet v zeleni v centru města je pak ulice Pellicova. Velmi dobře však dopadla z hlediska bydlení také vybraná brněnská sídliště v čele s Lesnou, pozitivně je vnímané také bydlení např. v Žabovřeskách, Komíně, Bystrci, Jundrově, Medlánkách či Kohoutovicích. Potvrdila se severo-jižní osa města, dělící Brno na atraktivní sever a méně atraktivní jižní část.

 

Kde se lidem nelíbí a chtějí změnu

Jednoznačným vítězem v odpovědi na otázky, kde se lidem v Brně nelíbí a kde by to chtěli změnit, je brněnské Hlavní nádraží a jeho okolí, případně i lokalita tzv. Jižního centra. Druhou nejčastěji uváděným místem je oblast kolem ulic Cejl a Bratislavská, která je tradičně spojována se sociálním vyloučením. Negativně je hodnoceno i hlavní autobusové nádraží Zvonařka a významné přestupní uzly – Mendlovo náměstí a Stará Osada. Změnu by lidé uvítali i v případě zchátralého fotbalového stadionu „za Lužánkami“.

 

Komentáře účastníků k dlouhodobě diskutované poloze nádraží jsou obojího typu – odsunout i ponechat:

 • „Určitě by som nepresúval hlavní nádraží. Nachádza sa v krásnej historickej budově.“
 • „Přesunout nádraží, aby po nás zbylo něco moderního a funkčního, čistota. Z budovy muzeum.

Ve většině případů se však komentáře vyjadřují zejména ke stávajícímu prostoru před nádražím, který vnímají jako špatnou vizitku města, špinavý a nebezpečný prostor:

 • „Brněnské nádraží je ostuda“
 • „Prosím rozsekněte konečně to nádraží. Je to více než nutné, je to vizitka města ... hrozná vizitka.“
 • „Brno je krásné město s úžasnými akcemi. V Brně to žije. Ale kdybych něco změnila, tak hlavní nádraží nebo autobusové nádraží, které mi nepřijdou jako hezké přivítání pro lidi, kteří chtějí vidět toto město.“
 • „Aby centrum mělo styl (viz první republika a styl obchodů) a nepůsobilo to levně. Hlavně kolem nádraží.“

Velmi časté byly poznámky k největší brněnské deprivované lokalitě, které lze shrnout komentářem:

 • Vyřešit Romské ghetto kolem Cejlu a Bratislavské“.

Lidé jsou celkově nespokojeni zejména s dopravní situací (město přeplněné auty, problém parkování či nedostatek cyklostezek) a nedostatečnou čistotou města:

 • Brno nutně potřebuje dořešit dopravu. Vlakovou – nejen nádraží – ale i tratě, které blokují rozvoj území. MHD kolem nádraží – v každé poloze a s tím souvisí i pěší provoz. Cyklistickou – nejen ojedinělé kousky cyklotras. Silnice – okruh. Parkování. Stávající nádraží je ostuda. Šlo by aspoň vymalovat a vyčistit, než se postaví nové.“ 
 • „Víc cyklo safe zone! Víc pruhů pro cyklisty na komunikacích. Víc stojanů na kola (kontrolované kamerovým systémem).“
 • „Brno je velmi špinavé město (oproti zahraničí). Bezdomovci na ulicích / v popelnici. Odstranit odpadky.“

 

Souhrnná pocitová mapa

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 15.09.2017 10:10
 • Datum poslední aktualizace: 15.09.2017 10:10
 • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design