Česky CZEnglish EN

BRNO 2050 - Zapojte se na www.brno2050.cz

Zajímá Vás, jak vypadají výsledky pocitové mapy? Máme pro Vás on-line verzi! Více se také dozvíte přímo na stránce věnované celkovým výsledkům.

Pojetí platné strategie (2007)

Dosavadní zkušenost českých měst ukazuje, že je vhodné rozdělit strategii do dvou základních úrovní. První úroveň je nazývána funkční základnou města a představuje souhrn kvalit, kterými moderní evropské město typu a velikosti Brna musí disponovat a zajišťovat je s určitou kvalitou. V tomto smyslu se pracovalo s tezí, že Brno musí mít vyřešeny ty složky života města, které jejich obyvatelé považují za samozřejmé. Jsou to tzv. imobilní faktory úspěchu a lze s jistotou tvrdit, že budou ve městech shodného typu a velikosti řešeny velmi podobně.

Brožura Strategie pro Brno (2007)

Kompletní znění Strategie pro Brno (2007)

To, co do budoucna může Brno odlišit a co může být považováno za podstatné faktory jeho úspěchu, leží pravděpodobně v jisté nadstavbě nad základní funkční kvalitou. Jde o tzv. mobilní faktory úspěchu, které spočívají více v „měkkých procesech" než v „tvrdých investicích". Pracovně jsou tyto oblasti nazvány pilíři strategie, a to zejména proto, že jsou schopny nést rozvojovou vizi Brna. Ta je v předkládaném pojetí strategie chápana jako cílový stav: jde o souhrn kvalit, kterých chce Brno v horizontu strategie dosáhnout.

Priority Strategie pro Brno (2007)

Image města

Kvalita života

Doprava a technická infrastruktura

Místní ekonomický rozvoj

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.09.2017 10:06
  • Datum poslední aktualizace: 15.09.2017 10:06
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design