Česky CZEnglish EN

Projekt Tramvaj Plotní

Přeložení tramvaje z ulice Dornych do ulice Plotní a nové dopravní řešení celé této lokality je jedním ze strategických projektů města Brna. Jeho cílem je zlepšení průjezdnosti této oblasti.

21. listopadu 2017 došlo k výběru zhotovitelské firmy. Po uplynutí odvolacích lhůt byla 18. prosince 2017 podepsána smlouva.

Zahájení prací je naplánováno na únor 2018. Od 12. března je naplánována uzavírka ulice Dornych.

31. ledna 2018 se konala veřejná diskuze k tomuto projektu. Informace z této diskuze naleznete zde

Hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku sdružení „Výstavba tramvajové tratě Plotní” s vedoucím společníkem IMOS Brno, a.s. Výše nabídkové ceny bez DPH:  1.197.447.545,43 Kč.

Proč se budou ulice Plotní a Dornych přestavovat?

Průjezd ulicemi Plotní či Dornych kolem autobusového nádraží Zvonařka je v současnosti komplikovaný jak pro řidiče mířící z centra Brna na jih, tak pro řidiče jedoucí po velkém městském okruhu. Křižovatka velkého městského kruhu s ulicí Dornych nemá dostatečnou kapacitu, vše navíc komplikuje tramvaj, která touto křižovatkou také projíždí.

Obtížná a nepřehledná je situace i pro chodce, kteří míří do Vaňkovky či na autobusové nádraží Zvonařka. Ze vzdálené zastávky MHD se totiž na Zvonařku a do Vaňkovky dostane jedině nepohodlnou a zdlouhavou cestou přes nadchod.

Dornych

Co se díky tomuto projektu změní?

Klíčové bude především přeložení tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní. Dojde ke zkapacitnění ulice Dornych i křižovatky Dornychu a Zvonařky a zklidnění ulice Plotní. Průjezdnost této lokality se po dokončení stavebních prací zlepší jak pro řidiče, tak pro chodce a uživatele městské hromadné dopravy. Vytvoří se tím také základní předpoklady pro další rozvoj tohoto území.

 • Tramvajová trať se z ulice Dornych přesune do ulice Plotní, takže dojde k uvolnění prostoru Dornychu pro individuální automobilovou dopravu.
 • Tramvajovou trať na Dornychu nahradí čtyřpruhová komunikace, kam bude směrována automobilová doprava z centra Brna na jih. Hladší průjezd aut zajistí také přestavba křižovatky ulic Dornych a Zvonařka, která bude přehlednější i díky odstranění tramvajové smyčky.
 • V dosud rušné ulici Plotní bude vedena tramvajová doprava, která zajistí kvalitní a rychlejší spojení městské části Brno-jih s centrem Brna. Na této nové trati na ulici Plotní vznikne tramvajová zastávka, která usnadní cestu na autobusové nádraží. Již nebude zapotřebí využívat zdlouhavou cestu přes nadchod.
 • Vybudovány budou nové výjezdy autobusové dopravy z ústředního autobusového nádraží Zvonařka ve směru východ a jih.
 • Teplárny Brno v této oblasti rozšíří tepelný rozvod, který je nyní položen pouze v ulici Dornych až po areál CT Zone. Rozšířen bude o přípojky do oblasti mezi ulicemi Zvonařka, Dornych a Plotní a o páteřní přípojku takzvané Jižní centrum. Předpokládá se totiž další rozvoj této oblasti.
 • Kompletní rekonstrukcí projdou všechny veřejné plochy v daném prostoru včetně rekonstrukce inženýrských sítí, které budou upraveny na parametry odpovídající současným technickým normám kapacitním požadavkům.

Prohlédnout si můžete také situační mapu bez zakreslených inženýrských sítí, další mapu pak najdete zde.

Kolik bude tento projekt stát a kdo to zaplatí

Výše nabídkové ceny bez DPH:  1.197.447.545,43 Kč.

Projekt „Tramvaj Plotní“ je výjimečný tím, že na něm úzce spolupracují 4 subjekty, které si mezi sebou poměrně rozdělily i náklady. Podílet se na něm spolu s městem Brnem bude Dopravní podnik města Brna, Teplárny Brno a ŘSD.

Přibližně polovinu investice zaplatí Brno, které zajistí stavbu páteřní infrastruktury a občanské vybavenosti (osvětlení, chodníky atd.). Na náklady Dopravního podniku města Brna se bude stavět tramvajová trať, na náklady Tepláren Brno nové teplovody a Ředitelství silnic a dálnic bude investovat do zkapacitnění komunikace I. třídy. – tedy Velkého městského okruhu.

Tento strategický projekt naplňuje Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti a je podpořen prostřednictvím nástroje ITI. 

Organizace dopravy v průběhu oprav

Podle připraveného projektu bude oblast ulic Plotní a Dornych vždy alespoň částečně průjezdná, připravena je také objízdná trasa přes nedávno zprovozněnou ulici s pracovním názvem Nová-Agrozet.

Informace Dopravního podniku města Brna

Informace o výlukách a vedení náhradní dopravy budou postupně zveřejňovány a aktualizovány v průběhu stavby

Důležité kontakty

Projektový manažer

Ing. Jana Jakubů, vedoucí oboru investičního, MMB .............. 542 174 161, jakubu.jana@brno.cz 

Hlavní projektant

Ing. Radomír Hanák, SUDOP BRNO, spol.s r.o. .................... 972 625 039, rhanak@sudop-brno.cz 

Informace pro média

Zuzana Šrámková, Tiskové středisko MMB ............................ 542 172 064, tis@brno.cz, sramkova.zuzana@brno.cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 01.02.2018 13:52
 • Datum poslední aktualizace: 01.02.2018 13:52
 • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design