Česky CZEnglish EN

Projekt Tramvaj Plotní

Přeložení tramvaje z ulice Dornych do ulice Plotní a nové dopravní řešení celé této lokality je jedním ze strategických projektů města Brna. Jeho cílem je zlepšení průjezdnosti této oblasti.

21. listopadu 2017 došlo k výběru zhotovitelské firmy. "Jakmile uplynou odvolací lhůty, bude možné podepsat se zhotovitelem smlouvu. Následně v předvánočním období budeme společně upřesňovat harmonogram prací a dopravních uzavírek, aby bylo možné stavbu v lednu zahájit. Rozhodně nechceme komplikovat uzavírkami předvánoční období,“ uvedl náměstek brněnského primátora Richard Mrázek odpovědný za investice.

Hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku sdružení „Výstavba tramvajové tratě Plotní” s vedoucím společníkem IMOS Brno, a.s. Výše nabídkové ceny bez DPH:  1.197.447.545,43 Kč.

Proč se budou ulice Plotní a Dornych přestavovat?

Průjezd ulicemi Plotní či Dornych kolem autobusového nádraží Zvonařka je v současnosti komplikovaný jak pro řidiče mířící z centra Brna na jih, tak pro řidiče jedoucí po velkém městském okruhu. Křižovatka velkého městského kruhu s ulicí Dornych nemá dostatečnou kapacitu, vše navíc komplikuje tramvaj, která touto křižovatkou také projíždí.

Obtížná a nepřehledná je situace i pro chodce, kteří míří do Vaňkovky či na autobusové nádraží Zvonařka. Ze vzdálené zastávky MHD se totiž na Zvonařku a do Vaňkovky dostane jedině nepohodlnou a zdlouhavou cestou přes nadchod.

Dornych

Co se díky tomuto projektu změní?

Klíčové bude především přeložení tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní. Dojde ke zkapacitnění ulice Dornych i křižovatky Dornychu a Zvonařky a zklidnění ulice Plotní. Průjezdnost této lokality se po dokončení stavebních prací zlepší jak pro řidiče, tak pro chodce a uživatele městské hromadné dopravy. Vytvoří se tím také základní předpoklady pro další rozvoj tohoto území.

 • Tramvajová trať se z ulice Dornych přesune do ulice Plotní, takže dojde k uvolnění prostoru Dornychu pro individuální automobilovou dopravu.
 • Tramvajovou trať na Dornychu nahradí tří až čtyřpruhová komunikace, kam bude směrována automobilová doprava z centra Brna na jih. Hladší průjezd aut zajistí také přestavba křižovatky ulic Dornych a Zvonařka, která bude přehlednější i díky odstranění tramvajové smyčky.
 • V dosud rušné ulici Plotní bude vedena tramvajová doprava, která zajistí kvalitní a rychlejší spojení městské části Brno-jih s centrem Brna. Na této nové trati na ulici Plotní vznikne tramvajová zastávka, která usnadní cestu na autobusové nádraží. Již nebude zapotřebí využívat zdlouhavou cestu přes nadchod.
 • Vybudovány budou nové výjezdy autobusové dopravy z ústředního autobusového nádraží Zvonařka ve směru východ a jih.
 • Teplárny Brno v této oblasti rozšíří tepelný rozvod, který je nyní položen pouze v ulici Dornych až po areál CT Zone. Rozšířen bude o přípojky do oblasti mezi ulicemi Zvonařka, Dornych a Plotní a o páteřní přípojku takzvané Jižní centrum. Předpokládá se totiž další rozvoj této oblasti.
 • Kompletní rekonstrukcí projdou všechny veřejné plochy v daném prostoru včetně rekonstrukce inženýrských sítí, které budou upraveny na parametry odpovídající současným technickým normám kapacitním požadavkům.

Kolik bude tento projekt stát a kdo to zaplatí

Předpokládaná cena této důležité investice je 1.039 miliardy korun bez DPH. Projekt „Tramvaj Plotní“ je výjimečný tím, že na něm úzce spolupracují 4 subjekty, které si mezi sebou poměrně rozdělily i náklady. Podílet se na něm spolu s městem Brnem bude Dopravní podnik města Brna, Teplárny Brno a ŘSD.

Přibližně polovinu investice zaplatí Brno, které zajistí stavbu páteřní infrastruktury a občanské vybavenosti (osvětlení, chodníky atd.). Na náklady Dopravního podniku města Brna se bude stavět tramvajová trať, na náklady Tepláren Brno nové teplovody a Ředitelství silnic a dálnic bude investovat do zkapacitnění komunikace I. třídy. – tedy Velkého městského okruhu.

Tento strategický projekt naplňuje Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti a je podpořen prostřednictvím nástroje ITI. 

Organizace dopravy v průběhu oprav

Podle připraveného projektu bude oblast ulic Plotní a Dornych vždy alespoň částečně průjezdná, připravena je také objízdná trasa přes nedávno zprovozněnou ulici s pracovním názvem Nová-Agrozet.

Informace Dopravního podniku města Brna

Informace o výlukách a vedení náhradní dopravy budou postupně zveřejňovány a aktualizovány v průběhu stavby

Důležité kontakty

Projektový manažer

Ing. Jana Jakubů, vedoucí oboru investičního, MMB .............. 542 174 161, jakubu.jana@brno.cz 

Hlavní projektant

Ing. Radomír Hanák, SUDOP BRNO, spol.s r.o. .................... 972 625 039, rhanak@sudop-brno.cz 

Informace pro média

Zuzana Šrámková, Tiskové středisko MMB ............................ 542 172 064, tis@brno.cz, sramkova.zuzana@brno.cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.12.2017 14:46
 • Datum poslední aktualizace: 04.12.2017 14:46
 • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design