Česky CZEnglish EN

Projekt znovuzprovoznění tramvajové trati ze Stránské skály do Líšně

Obyvatelům staré Líšně se v budoucnu výrazně zjednoduší cestování do centra města. Město Brno totiž připravuje obnovu tramvajové trati ze Stránské skály na Holzovu ulici, díky které získá Líšeň další tramvajové spojení s centrem města.

Obnovená trasa kopíruje původní koleje, které jsou od 90. let minulého století zcela nevyužívané. Povede od konečné u Stránské skály do areálu Technického muzea na Holzově, kde vznikne možnost přestupu na autobusové linky.

Výhodou této trasy je to, že tramvajová trať zde stále existuje a drážní těleso je možné využít. Obnova původní trati je snadnější, než vytyčení a stavba zcela nové trasy.

Podrobnou prezentaci projektu z veřejného projednání s obyvateli Líšně najdete zde.

Mapa vedení tramvajové tratě do Líšně. Vizualizace konečné, Líšeň, Muzeum dopravy. Autor: MMB

Proč se bude tramvaj do Líšně stavět?

Pozemky mezi Líšní a Stránskou skálou jsou v územním plánu vymezeny jako rozvojové, takže se na nich plánuje výstavba. Vedení města chce zabránit tomu, aby se v této části opakovaly potíže, se kterými se nyní potýkají obyvatelé sídliště Kamechy v Bystrci. Tam přibylo obrovské množství obyvatel a napojení na městskou hromadnou dopravu s dostatečnou kapacitou se řeší až nyní. Jestliže dojde o obnově trati už nyní, tedy ještě před zahájením případné výstavby, předejde se mnoha dalším potížím do budoucna.

Investice do nově zrekonstruované tramvajové tratě je předpokládána ve výši 360 milionů korun. Strategický projekt prošel řídícím výborem ITI  a bude předložen do výzvy Operačního programu Doprava vyhlášeného Ministerstvem dopravy České republiky. Investorem projektu bude Dopravní podnik města Brna, spoluinvestorem statutární město Brno. 

Mapa vedení tramvajové tratě do Líšně.Vizualizace obnovené zastávky Stránská skála Autor: MMB

Co se díky tomuto projektu změní?

Obnovená trasa kopíruje původní koleje, které jsou od 90. let minulého století zcela nevyužívané. Povede od konečné u Stránské skály do areálu Technického muzea na Holzově.

V oblouku mezi Stránskou skálou a Drčkovou se nyní nebudou stavět žádné zastávky. Projekt ale počítá s tím, že zde mohou v budoucnu vzniknout, jestliže to bude potřeba kvůli plánované zástavbě.

Na křížení tramvaje s ulicí Drčkova i Holzova budou světelné přejezdy. Mezi Drčkovou a Holzovou vznikne také nová zastávka s pracovním názvem U Proluky. Konečná bude na zastávce Muzeum dopravy, kde vznikne možnost přestupu na autobusové linky.

Počítá se i s rekonstrukcí stávající trati na Stránskou skálu

V souvislosti se zprovuzprovozněním trati do Líšně připravuje Dopravní podnik města Brna také rekonstrukci stávajících kolejí na Stránskou skálu. Jedná se o přibližně 1,2 km dlouhý úsek tramvajové trati linky číslo 10 od odbočného uzlu linky číslo 8 při ulici Ostravská.

Uvažuje se i o tom, že by tato trasa mohla být jako jedna z možných alternativ využívána k zásobování stavby znovuzprovozněné tratě. 

Práce na plánované rekonstrukci vyjdou téměř na 60 mil. korun. Cílem rekonstrukce je především modernizace tohoto úseku, a to s ohledem na odhlučnění a snížení vibrací.

Tento úsek trati kompletně zrekonstruován s použitím konstrukce s otevřeným kolejovým svrškem s bezpodkladnicovým uložením kolejnic, které budou současně opatřeny pryžovými bokovnicemi pro snížení šíření hluku. V některých místech bude také osazena pod novým kolejovým ložem pryžová antivibrační rohož.

Před návrhem stavby bude jako vždy provedeno měření hluku a vibrací v tomto úseku pro návrh těchto případných protihlukových a protivibračních opatření. Měření bude provedeno i po skončení stavby pro ověření účinnosti těchto stavebních úprav. Součástí rekonstrukce bude také oprava kabelových tras, odvodnění tratě (v návaznosti na sousední úseky), trolejového vedení a nástupišť zastávek Podstránská.

Vizualizace obnovené zastávky Stránská skála. Zdroj: MMB Vizualizace nové zastávky U Proluky. Zdroj: MMB

Výhodou této trasy je to, že tramvajová trať zde stále existuje a drážní těleso je možné využít. V místech, kde trasa tramvaje prochází mezi zástavbou, počítá navíc projekt s protihlukovými stěnami a maximálním možným odhlučněním. Město zde také po dohodě s místními obyvateli a občanským sdružením vybuduje obslužnou komunikaci vedle kolejí, aby se lidé dostali do svých domů i ze zadní strany, jak jsou zvyklí.

Vizualizace křížení kolejí s ulicí Drčkova. Zdroj: MMB Vizualizace křížení kolejí s ulicí Holzova. Zdroj: MMB

Kontakty

Dopravní podnik města Brna – investor stavby

Mgr. Andrea Chýlová, DPMB.....................................543 171 524, achylova@dpmb.cz

Kontakt pro média

Zuzana Šrámková, Tiskové středisko Magistrátu města Brna..........................542 172 064, tis@brno.cz, sramkova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.06.2018 17:02
  • Datum poslední aktualizace: 18.06.2018 17:02
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design