Česky CZEnglish EN

Projekt Tramvaj do kampusu

Pohodlnější cestování pro více cestujících městskou hromadnou dopravou do Univerzitního kampusu v Bohunicích a k fakultní nemocnici zajistí nová tramvajová trať z Osové. Brno a Dopravní podnik města Brna nyní pokročily s přípravou tohoto dlouho zamýšleného projektu.

V Bohunicích mezi ulicemi Jihlavská, Bítešská a Kamenice jsou umístěny významné veřejné instituce i rozvíjející se nákupní centrum. Připravuje se také další rozvoj tohoto území – například stavba studentských ubytovacích kapacit, rozšíření služeb nemocnice či výstavba sportovního stadionu. Je proto potřeba zajistit dostatečné napojení této oblasti na městskou hromadnou dopravou. Přivést do těchto míst tramvaj a spojit lokalitu s centrem města je proto jedním ze strategických projektů města Brna.

S tratí do této rozvojové oblasti už řadu let počítá i územní plán města Brna, nyní projekt dostává konkrétní podobu. Pracuje se na dokumentaci pro územní rozhodnutí a jako součást příprav už se na konci května 2016 uskutečnila i debata s občany Starého Lískovce, kteří se se zamýšlenou podobou trati mohli seznámit. Právě jich se totiž nejvíce dotknou stavební práce. 

 

Proč se bude tramvaj do kampusu stavět?

Tisíce studentů, výzkumníků, lékařů i pacientů, kteří každodenně míří do oblasti bohunického kampusu, se musí zatím spoléhat jen na autobusy a trolejbusy mířící do této lokality především z Mendlova náměstí. Díky nové tramvajové trati by mělo být toto území městskou hromadnou dopravou již brzy dostupnější.

Do kampusu nyní denně cestuje na 40 tisíc cestujících. Předpoklady jsou takové, že by významná část lidí využívala k cestě právě tramvajovou dopravu. Tím by se výrazně ulehčilo autobusovým a trolejbusovým spojům. Do kampusu jezdí autobusové linky 60, 61, 50, 69 a trolejbusová linka 25. Všechny tyto linky jsou velmi vytížené a na hraně kapacity, která je dána intenzitou silničního provozu.

Co se díky tomuto projektu změní?

Postaveno bude 900 metrů nové tramvajové trati mezi stávajícími zastávkami Osová a Bohunice – Kampus. Cestující tak dostanou přímé a rychlé spojení tramvají z hlavního nádraží.

Nová trať se bude od té stávající odpojovat na dopravním uzlu Osová, kde zůstane zachovaná možnost přestupu na další autobusové a trolejbusové linky. Pak se zanoří do hloubeného tunelu pod Mikuláškovým náměstím, podjede ulice Labská a Jihlavská a vyústí na ulici Netroufalky. 

Na trati vzniknou dvě nové zastávky s pracovními názvy Nová Jihlavská a Nemocnice Bohunice. Zastávka Nová Jihlavská bude umístěna pod zemí. Tunel o délce 650 metrů bude veden pod zemí v hloubce 6 - 11 metrů. 

S ohledem na lidi v okolí stavby připravují projektanti stavbu tak, aby okolí zatížila co nejméně. Stavbě předcházel důkladný geologický průzkum, který přesně popsal, v jakém terénu se bude stavět. Tunel se bude stavět s použití podzemních pilotových stěn. Nejdříve budou vybudovány podzemní stěny a strop tunelu a následně bude vykopána zemina. Díky tomu budou lidé z okolních domů méně zatíženi stavbou, vykopání zeminy bude totiž probíhat v už zakrytém tunelu.

Předpokládaný rozpočet stavebních prací je 900 milionů korun, zahájení plánuje město v letech 2018 až 2019.

Tento strategický projekt také naplňuje Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti a je podpořen prostřednictvím nástroje ITI. 

Kontakty

Projektový manažer

Mgr. Andrea Chýlová, DPMB.....................................543 171 524, achylova@dpmb.cz

Informace pro média

Zuzana Šrámková, Tiskové středisko MMB ............................ 542 172 064, tis@brno.czsramkova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.06.2018 17:01
  • Datum poslední aktualizace: 18.06.2018 17:01
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design