Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/42

Datum:25. září 2018
Místo:v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. ZM7/4339 Strategie BRNO 2050 - programová část  
3. Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě stavby "Velodrom Brno 
4. Návrh Memoranda o spolupráci - "Multifunkční sportovní a kulturní centrum" při ulici Křížkovského  
5. Návrh Memoranda o spolupráci - VMO Tomkovo náměstí - majetkoprávní vypořádání areálu TJ Sokol Husovice 
6. ZM7/4342 Návrh na podporu programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2018-2019 - návrh rozpočtového opatření 
7. Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2018 - Janáčkovo kulturní centrum 
8. ZM7/4341 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové individuální investiční dotace Jihomoravskému kraji  
9. ZM7/4343 Návrh na poskytnutí investiční dotace Cyrilometodějskému gymnáziu a střední odborné škole pedagogické Brno na pořízení venkovních posilovacích strojů - návrh rozpočtového opatření 
10. ZM7/4344 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně - návrh rozpočtového opatření  
11. Úprava rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMB roku 2018 - návrh rozpočtového opatření 
12. ZM7/4345 Aktualizace očekávaného rozpočtu výdajů Odboru kultury MMB v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření 
13. ZM7/4347 Návrh změny přílohy usnesení Z7/41 zasedání ZMB konaného dne 4. 9. 2018, bod č. 119 - smlouva s JIC, zájmovým sdružením právnických osob o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 
14. ZM7/4346 Projekt RIS JMK 2014-2020 "Back4Future" - návrh poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně 
15. ZM7/4340 Projekt "Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší" - návrh rozpočtového opatření  
16. ZM7/4348 Fond rozvoje bydlení města Brna - splácení pohledávky ze smlouvy č. 6213131703formou měsíčních splátek 
17. Nabídka předkupního práva k budově č.p. 712, způsob využití jiná stavba, postavené mimo jiné na pozemku p.č. 1893/317 v k.ú., Chrlice 
18. ZM7/4358 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 164, způsob využití garáž, postavené na pozemku, p.č. 2135/8 v k.ú. Tuřany 
19. ZM7/4359 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku, p.č. 2092/7 v k.ú. Černovice 
20. ZM7/4360 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole a Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
21. ZM7/4351 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černovice, Kohoutovice a Slatina, z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
22. ZM7/4353 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami 
23. ZM7/4352 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín a Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami 
24. ZM7/4354 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami 
25. ZM7/4355 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1126/28 v k.ú. Ivanovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami 
26. ZM7/4350 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 222/2 v k. ú. Černá Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM a jeho svěření MČ Brno-sever 
27. ZM7/4357 Návrh prodeje pozemku p. č. 751/3 k. ú. Lesná  
28. ZM7/4356 Návrh prodeje pozemků v k.ú. Horní Heršpice ČR-SŽDC, s.o.  
29. ZM7/4361 Návrh odnětí svěřeného majetku MČ Brno-Jundrov, pozemků p.č. 2659/91, p.č. 2659/92, p.č. 2659/93, p.č. 2659/94, p.č. 2659/95, p.č. 2659/96, p.č. 2659/97, p.č. 2659/118 - návrh změny usnesení Z7/41 zasedání ZMB konaného dne 4. 9. 2018, bod 284 
30. ZM7/4362 Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - opakované poskytnutí po vrácení, návrh rozpočtového opatření
31. ZM7/4364 Příprava nabídkového řízení, návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5380/12 v k. ú. Žabovřesky
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.09.2018 11:32
  • Datum poslední aktualizace: 21.09.2018 11:32
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design