Česky CZEnglish EN

Rada pro marketing a cestovní ruch

Rada pro marketing a cestovní ruch byla zřízena Radou města Brna dne 15. 9. 2015 jako její pracovní skupina.

Hlavním důvodem pro vytvoření nové Rady pro marketing a cestovní ruch (dále jen RMCR) je aktivněji působit v oblasti marketingu města a podílet se na nastavení dlouhodobých cílů a priorit marketingu města, které povedou ke zlepšení prezentace a komunikace Brna k různým cílovým skupinám nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. RMCR usiluje zároveň o vytváření vhodných podmínek pro realizaci aktivit a projektů vedoucích k naplňování dlouhodobých marketingových cílů a prohlubuje spolupráci s jednotlivými klíčovými subjekty ve městě Brně.


Hlavní činností RMCR dle jejího Statutu

 • podílet se na definování dlouhodobých cílů a priorit marketingu města v návaznosti na Strategii pro Brno a ostatní koncepční dokumenty města,
 • podílet se na definování dlouhodobých cílů a priorit podpory cestovního ruchu ve městě Brně v návaznosti na Strategii pro Brno a ostatní koncepční dokumenty města,
 • podílet se na identifikaci marketingových aktivit potřebných k dosažení dlouhodobých cílů SMB (zejména v oblasti cestovního ruchu, hospodářské propagace, image města a dalších oblastí dle aktuální potřeby),
 • vyjadřovat se k činnostem a dávat doporučení k projektům SMB v oblasti marketingu,
 • podílet se na tvorbě koncepčních dokumentů SMB v oblasti marketingu a podpory cestovního ruchu,
 • plnit další úkoly stanovené RMB
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 21.11.2018 10:21
 • Datum poslední aktualizace: 21.11.2018 10:21
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design