Česky CZEnglish EN

Rada pro marketing a cestovní ruch

Rada pro marketing a cestovní ruch byla zřízena Radou města Brna dne 15. 9. 2015 jako její pracovní skupina.

Hlavním důvodem pro vytvoření nové Rady pro marketing a cestovní ruch (dále jen RMCR) je záměr radní pro marketing a cestovního ruch JUDr. Petry Rusňákové, Ph.D. aktivněji působit v oblasti marketingu města a podílet se na nastavení dlouhodobých cílů a priorit marketingu města, které povedou ke zlepšení prezentace a komunikace Brna k různým cílovým skupinám nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. RMCR usiluje zároveň o vytváření vhodných podmínek pro realizaci aktivit a projektů vedoucích k naplňování dlouhodobých marketingových cílů a prohlubuje spolupráci s jednotlivými klíčovými subjekty ve městě Brně.


Hlavní činností RMCR dle jejího Statutu

 • podílet se na definování dlouhodobých cílů a priorit marketingu města v návaznosti na Strategii pro Brno a ostatní koncepční dokumenty města,
 • podílet se na definování dlouhodobých cílů a priorit podpory cestovního ruchu ve městě Brně v návaznosti na Strategii pro Brno a ostatní koncepční dokumenty města,
 • podílet se na identifikaci marketingových aktivit potřebných k dosažení dlouhodobých cílů SMB (zejména v oblasti cestovního ruchu, hospodářské propagace, image města a dalších oblastí dle aktuální potřeby),
 • vyjadřovat se k činnostem a dávat doporučení k projektům SMB v oblasti marketingu,
 • podílet se na tvorbě koncepčních dokumentů SMB v oblasti marketingu a podpory cestovního ruchu,
 • plnit další úkoly stanovené RMB

Seznam členů RMCR s účinností od 16. 9. 2015

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., předsedkyně Rady pro marketing a cestovní ruch
Mgr. Roman Pařík, člen Rady pro marketing a cestovní ruch
Bc. Marek Loskot, člen Rady pro marketing a cestovní ruch
Mgr. Yvonne Zelníčková, členka Rady pro marketing a cestovní ruch
Ing. Mgr. Jan Žák, člen Rady pro marketing a cestovní ruch
Mgr. Petr Chládek, člen Rady pro marketing a cestovní ruch
Ing. Beatrice Vojtková, členka Rady pro marketing a cestovní ruch
Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., člen Rady pro marketing a cestovní ruch
JUDr. Radim Bartoněk, člen Rady pro marketing a cestovní ruch

Vedle členů RMCR se zasedání RMCR dle Statutu dále účastní:

Ing. MgA. Barbora Podhrázská, vedoucí Oddělení marketingu a propagace, Magistrát města Brna
Mgr. Jana Janulíková, ředitelka Turistického informačního centra města Brna

Tajemník RMCR:

Ing. Marie Fikoczková, MSc., koordinátorka projektů, Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu
e-mail: fikoczkova.marie@brno.cz 
tel.: 542 172 130

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 15.05.2017 11:27
 • Datum poslední aktualizace: 15.05.2017 11:27
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design