Česky CZEnglish EN

KOMISE SMART CITY RMB

Smart City je místo, kde jsou efektivnější tradiční sítě a služby ve prospěch jeho obyvatel a podniků, díky použití moderních přístupů k managementu, kde možnosti, které nabízí dnešní technologie, hrají klíčovou roli.

Koncept Smart City tedy přesahuje využití informačních a komunikačních technologií pro lepší, efektivnější a udržitelné využití aktuálních a budoucích zdrojů.

Konkrétně to znamená např. chytré městské dopravní sítě využívající pokročilé metody telematiky, moderní zásobování vodou a nakládání s odpady nebo účinnější způsoby, jak osvětlovat a vytápět budovy.

Jedná se tak primárně o změnu technologicko-inovativního managementu, který dokáže zohlednit komplexní prostředí dnešního světa.

Hlavní cíl

Prioritou Agendy Smart City je vytvořit strategický dokument Smart city Brno 2050 a to do roku 2018, který bude popisovat veškerou problematiku města s cílem dosáhnout vysoké kvality života a udržitelného rozvoje. Aktuální dění v rámci přípravy Strategie Brno 2050 můžete sledovat ZDE  nebo pod „hashtagem“ #brno2050 na sociálních sítích.

Tento koncepční dokument bude obsahovat konkrétní cíle včetně měřitelných veličin, termínů a odpovědností. Při přípravě dokumentu se počítá s širokou diskuzí a až následně procesem schvalování.

Po jeho schválení bude naplňování sledováno a vyhodnocováno.

SMART CITY BRNO SHORT STRATEGY

Podstatou této základní strategie je zavedení nových chytrých principů a řešení pro řízení města a realizaci jednotlivých kroků ke zkvalitnění života ve městě Brně.

Mezi ně patří zapojení široké veřejnosti a vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj města i zajištění konkurenceschopnosti ve světovém měřítku.

Město bude vždy mnohem lepším místem pro novou generaci než pro tu předchozí díky přirozenému vývoji. Při využití moderních přístupů, je ale možné zajisti pro aktuální generaci to nejlepší dostupné řešení v přítomnosti.

Proto byl také definován tzv. Městský ekosystém, který slouží k nastavení dlouhodobé a stabilní komunikace se všemi aktéry místního života. Protože Brno se může stát skutečně chytrým městem, pouze pokud plně využije potenciálu lidského kapitálu, který má. Naší snahou je proto dále vytvářet vhodné prostředí a nástroje pro hlubší spolupráci na formování budoucnosti Brna. Více o Městské ekosystému je možné nalézt ZDE .

SMART CITY BRNO je možné rozdělit do tří základních pilířů:

Kvalita života (Brno Smart Living)

a. Životní prostředí a veřejná prostranství (Enviroment and public places)
b. Zdravotnictví a sociální péče (Healthcare and socialcare)
c. Volný čas a kvalitní životní styl (Lesure time and quality living)

Brno Smart Resources (Zdroje)
a. Mobilita a infrastruktura (Mobility and infrastructure)
b. Energetika a udržitelnost (Energy and sustainability)
c. Stavebnictví a nový rozvoj (Building and new development)

Brno smart governance (Správa)

a. Inovativnost, plánování a nové technologie (Innovation, planning and new technology
b. Ekonomický vývoj a transparentnost (Economy and transparency)
c. Bezpečnost, vzdělávání a informovanost (Safety, education and information)

Priorita řešení dílčích kroků pro období do roku 2018 leží v těchto oblastech:

 • Energetika a udržitelnost
 • Doprava, parkování, zkvalitnění veřejné dopravy
 • Open data a podle potřeb se vyvíjející informační systém
 • Efektivní řízení města
 • Rozvoj města a inteligentní výstavba
 • Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady
 • Služby pro obyvatele

Zřízení a základní dokumenty Komise Smart City RMB:

Rada města Brna na své schůzi č. R7/001 konané dne 1. prosince 2014 zřídila svůj nový poradní orgán komisi SMART CITY RMB.

Koncept Komise Smart City RMB je ke stažení ZDE .

Koncept rozvoje agendy Smart City Brno byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/039 konané dne 13. 10. 2015.
Ke stažení ZDE   

Concept of  Smart City Brno in english is available HERE .

Personální obsazení Komise Smart City RMB

předseda
Marek Janíček (ANO) – člen Rady města Brna

místopředseda
Mgr. Emil Vařeka (KDU-ČSL) 

členové
Bc. Helena Továrková (SZ)
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (Žít Brno)
Ing. Pavel Jílek (TOP 09)
Bc. Miloslav Humpolíček (ČSSD)
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (ODS)
Jiří Hráček (KSČM)
Ing. Jana Drápalová (Sněm starostů)
Damir Čaušević (odborná veřejnost), Jihomoravské inovační centrum
David Bárta (odborná veřejnost), Smart city magazine, Centrum dopravního výzkumu

Pravidelně přizvávaní hosté – hlas poradní

Vnitřní ekosystém:

Ing. Petr Vokřál, (ANO) – primátor statutárního města Brna
Ing. Jaroslav Kacer, (TOP 09) – náměstek primátora města Brna, Stránky náměstka primátora pro oblast Smart City s podrobnějšími informacemi o aktuálním dění v rámci agendy Smart City jsou dostupné ZDE.
Ing. Hana Kašpaříková (Žít Brno)
Bc. Tomáš Koláčný (Piráti)
Ing. Jiří Ulip (Piráti)
Mgr. Martin Rosický (Magistrát města Brna) - Odbor rozpočtu a financování
Ing. Petr Bauer (Magistrát města Brna) - Odbor rozpočtu a financování
Ing. Ivan Hloušek (Magistrát města Brna) - Odbor implementace evropských fondů
Jakub Rybář (Magistrát města Brna) - Odbor spolupráce a rozvoje
Mgr. Romana Jalůvková (Magistrát města Brna) - Odbor spolupráce a rozvoje
Mgr. Lucie Mezníková (Magistrát města Brna) - Odbor spolupráce a rozvoje
Ing. Jaroslav Petrák (Magistrát města Brna) - Odbor spolupráce a rozvoje
Ing. Jan Holeček (Magistrát města Brna) - Odbor strategického plánování 
Ing. Martina Pacasová (Magistrát města Brna) - Odbor strategického plánování
Mgr. Tereza Chrástová (Magistrát města Brna) - Odbor strategického plánování
Mgr. Jan Zvara, Ph.D. (Magistrát města Brna) - Odbor dat, analýz a evaluací
Mgr. Eva Gregorová (Magistrát města Brna) – Odbor dat, analýz a evaluací
Mgr. Martin Dvořák (Magistrát města Brna) - Odbor dat, analýz a evaluací
Mgr. Lukáš Grůza (Magistrát města Brna) - Odbor dat, analýz a evaluací
Mgr. Petr Šašinka (Magistrát města Brna) – Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
MSc. Kateřina Šrámková (Magistrát města Brna) - Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Mgr. Barbora Podhrázská (Magistrát města Brna) – Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu
Mgr. Jana Otoupalíková (Magistrát města Brna) - Oddělení marketingu a propagace

Vnější ekosystém:

Mgr. David Uhlíř, Ph.D. (Jihomoravské inovační centrum)
Mgr. Veronika Svobodová (Kancelář regionálního marketingu)
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, (Vysoké učení technické v Brně)
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., (Vysoké učení technické v Brně)
Mgr. Ing. Jan Žák (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)
Dr. Ing. Marie Zezulková (Národní centrum energetických úspor z.s.)
Ladislav Nešněra, předseda spolku OpenAlt z.s.
Ing. Mgr. Michal Veselý, Environmental Partnership Association
Vlastimil Veselý, Brnopolis z.s.
Mgr. Karolína Zoufalová, Organic Brno
Kateřina Eichlerová (Kulturarium z.s.)
Zdeňka Kujová (Gnomon Production)
Ivana Hamadová (JCMM)
Jan Kopkáš (Brno Expat Center)
Ondřej Veselý (Kiwi, TechSquat)

Tajemník komise

Ing. et Bc. Jiří Marek, Magistrát města Brna, Oddělení spolupráce a rozvoje
marek.jiri@brno.cz 

Harmonogram Komise Smart City RMB na druhou polovinu roku 2018

Čtvrtek 20. září od 15 hodin - místo bude upřesněno

Zápisy z jednání Komise Smart City RMB

Čtvrtek 23. srpna od 15 hodin - Klub zastupitelů, Mečová 5
Zápis z jednání

Čtvrtek 21. června od 15 hodin – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 5. patro
Zápis z jednání

Čtvrtek 17. května od 15 hodin Klub zastupitelů, Mečová 5

Zápis z jednání

Středa 2. května – mimořádné zasedání v Lipsku
Zápis z jednání

Čtvrtek 19. dubna od 15 hodin - zasedání bylo zrušeno

Zápis z jednání

Čtvrtek 15. března od 15 hodin Klub zastupitelů, Mečová 5

Zápis z jednání

Čtvrtek 15. února od 15 hodin - Klub zastupitelů, Mečová 5

Zápis z jednání

Čtvrtek 18. ledna od 15 hodin Klub zastupitelů, Mečová 5
Zápis z jednání

Čtvrtek 14. prosince od 15 hodin - Zasedací místnost Tajemníka MMB, Nová radnice (1. patro)
Zápis z jednání

Čtvrtek 23. listopadu od 15 hodin – zasedání bylo zrušeno

Čtvrtek 19. října od 15 hodin – Jihomoravské inovační centrum (JIC INMEC), Půrkyňova 127 
Zápis z jednání

Čtvrtek 21. září od 15 hodin – Ředitelství Městské policie Brno, Štefánikova 112/43
Zápis z jednání

Čtvrtek 17. srpna od 15 hodin - Klub zastupitelů, Mečová 5
Zápis z jednání

Čtvrtek 22. června 2017 od 16:00 hodin – Veřejná zeleň Brno, Špilberk
Zápis z jednání 

Čtvrtek 18. května 2017 od 15:00 hodin – Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 13
Zápis z jednání

Čtvrtek 20. dubna 2017 od 15:00 hodin – Komorní sál Národního divadla Brno, divadlo Reduta, Zelný trh 4
Zápis z jednání

Čtvrtek 30. března 2017 od 15:00 hodin – freskový sál Turistického informačního centra města Brna, Radnická 8
Zápis z jednání

Čtvrtek 19. ledna 2017 od 15:00 hodin -  Klub zastupitelů, Mečová 5
Zápis z jednání

Čtvrtek 15. prosince 2016 od 15:00 hodin -  Klub zastupitelů, Mečová 5
Zápis z jednání

Čtvrtek 24. listopadu 2016 od 15:00 hodin - zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání 

Hlasování Komise Smart City RMB způsobem Per Rollam (2. 11. 2016 – 7. 11. 2016)
Zápis z hlasování

Čtvrtek 20. října 2016 od 15:30 hodin - zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání 

Čtvrtek 15. září 2016 od 16 hodin – zasedací místnost Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1
Zápis z jednání

Čtvrtek 26. května 2016 od 16 hodin – zasedací místnost Areál dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova
Zápis z jednání

Čtvrtek 5. května 2016 od 16 hodin – zasedací místnost Městská policie Brno
Zápis z jednání

Čtvrtek 31. března 2016 od 16 hodin – zasedací místnost SAKO Brno, a.s.
Zápis z jednání

Čtvrtek 25. února 2016 od 14 hodin – zasedací místnost Teplárny Brno a.s.
Zápis z jednání

Čtvrtek 28. ledna 2016 od 14 hodin – zasedací místnost Centrum dopravního výzkumu
Zápis z jednání

Hlasování Komise Smart City RMB způsobem Per Rollam (8. 1. 2016 – 18. 1. 2016)
Zápis z hlasování

Čtvrtek 17. prosince 2015 od 14 hodin – zasedací místnost JIC
Zápis z jednání

Středa 26. listopadu 2015 od 14 hodin - zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání 

Středa 18. listopadu 2015 od 14 hodin – Klub zastupitelů, Mečová 5
Zápis z jednání 

Středa 4. listopadu 2015 od 16 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání 

Čtvrtek 30. září 2015 od 16 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání (mimořádné jednání mimo plánovaný harmonogram)

Čtvrtek 24. září 2015 od 11 hodin – Vienna City Hall, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien
Zápis z jednání + program výjezdního jednání (pouze v angličtině)

Čtvrtek 27. srpna 2015 od 16 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání

Čtvrtek 18. června 2015 od 16 hodin – Výzkumný ústav AdMas
Zápis z jednání

Čtvrtek 21. května 2015 od 16 hodin – zasedací místnost DPMB a.s.
Zápis z jednání

Čtvrtek 23. dubna 2015 od 16 hodin – zasedací místnost Brněnské komunikace a.s.
Zápis z jednání

Čtvrtek 19. března 2015 od 16 hodin  – zasedací místnost JIC
Zápis z jednání

Čtvrtek 19. února 2015 od 16 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 15.02.2019 12:16
 • Datum poslední aktualizace: 11.09.2018 09:42
 • Odpovědný útvar: Odbor strategického rozvoje a spolupráce Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design