Česky CZEnglish EN

Komise Rady města Brna

     

Komise legislativně organizační RMB 

Předseda:

 • Mgr. David Rašovský

Místopředsedkyně:

 • Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. René Černý
 • JUDr. Michaela Dumbrovská
 • Mgr. Jitka Ivičičová
 • JUDr. Dagmar Lastovecká
 • JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE
 • JUDr. Jana Přikrylová
 • Mgr. Petr Nováček
 • Ing. Martina Šťastná'
 • JUDr. Michal Marek 

Komise pro informační technologie RMB

Předseda:

 • Ondřej Kotas

Místopředseda:

 • Mgr. David Čížek

Členové:

 • Lukáš Boula
 • Ing. Jan Grmela
 • Bc. Jiří Kment
 • Mgr. Vladan Krásný
 • Mgr. Martin Lažnovský
 • Ing. Zdeněk Machů
 • Ondřej Valeš
 • Ing. Jindřich Zechmeister
 • Tomáš Zhoř

Komise bezpečnosti a veřejného pořádku RMB

Předseda:

 • JUDr. Jiří Kolář

Místopředseda:

 • Ing. Jan Šrůtek

Členové:

 • Ing. Vít Beran
 • Lukáš Boula
 • Patrik Cibere
 • Bc. Patrik Doležal
 • Pavel Dvořák
 • Bc. Jiří Kukleta
 • Patrik Pávek
 • Jiří Zorník
 • JUDr. Tomáš Kratochvíl 

Komise územního plánování a rozvoje RMB

Předseda:

 • Mgr. Břetislav Štefan

Místopředsedkyně:

 • Mgr. Jitka Ivičičová

Členové:

 • Ing. arch. Petr Bořecký
 • Ing. Rudolf Drnec
 • Mgr. Jiří Dvořáček
 • Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
 • JUDr. Michal Chládek, MBA
 • MgA. Jakub Kořínek
 • Milan Hrdlička
 • Bc. Jan Tichý
 • Ing. arch. Vojtěch Mencl 

Komise investiční RMB

Předseda:

 • Ludvík Kadlec

Místopředseda:

 • Mgr. Filip Leder

Členové:

 • Bc. Igor Fučík, MBA
 • Ing. Pavel Jankůj
 • Bc. Jiří Kment
 • Ing. Daniel Kummer
 • Ing. Antonio Milicia, Ph.D, MBA
 • Richard Mrázek
 • Jiří Pertl
 • Mgr. Marek Viskot
 • Jiří Ides

Komise životního prostředí  RMB

Předseda:

 • Ing. Vít Beran 

Místopředseda:

 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.

Členové:

 • Ing. David Bečkovský, Ph.D.
 • Natálie Bezvodová
 • Ing. Pavel Boleslav
 • Bc. Kateřina Jarošová   
 • Bc. Lukáš Mamula   
 • Mgr. Petr Šteflíček
 • Pavel Vavřín
 • Jiří Zorník
 • Mgr. Josef Haluza 

Komise výchovy a vzdělávání RMB 

Předseda:

 • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Místopředseda:

 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Členové:

 • David Aleš
 • Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA,LL.M.
 • Mgr. Květuše Doležalová
 • RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Olbertová
 • Mgr. Stanislav Skřička
 • Mgr. Jindřich Svoboda
 • Mgr. Matouš Vencálek
 • Ing. Klára Liptáková

Komise majetková RMB

Předseda:

 • Bc. Patrik Doležal

Místopředseda:

 • Ing. Roman Vašina

Členové:

 • Ing. Pavel Boleslav
 • Ing. Petr Havelka
 • Marek Janíček
 • Mgr. Filip Leder
 • Mgr. Pavel Nevrkla
 • Ing. David Pokorný
 • Ing. David Trllo
 • Petr Šafařík
 • Mgr. Josef Haluza 

Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB  

Předsedkyně:

 • Mgr. Jitka Ivičičová

Místopředsedkyně:

 • Ing. Jana Bohuňovská

Členové:

 • Ing. Antonín Crha
 • Bc. Patrik Doležal
 • Mgr. Květuše Doležalová
 • MUDr. Josef Drbal
 • Ludvík Kadlec
 • PhDr. Ing. Marie Oujezdská
 • Leoš Prokeš, MBA
 • PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.
 • MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

Komise sociální RMB

Předsedkyně:

 • Ing. Jana Bohuňovská

Místopředseda:

 • Bc. Jan Milota

Členové:

 • Ing. Vladimír Adam
 • Natálie Bezvodová
 • Mgr. Bc. Blanka Borovská
 • Mgr. Jana Janečková
 • Ludvík Kadlec
 • Ing. Karin Karasová 
 • Mgr. Šárka Korkešová
 • PhDr. Mgr. BcA. Martin Krytinář
 • Ing. Mgr. Eliška Vondráčková

Komise kulturní RMB

Předsedkyně:

 • Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Místopředseda:

 • Ing. Stanislav Michalík

Členové:

 • Roman Freimuth
 • Oldřich Gardáš
 • Mgr. Miriam Kolářová
 • Bc. Marie Paděrová
 • Mgr. Lucie Pokorná
 • Ing. Eva Svobodová
 • Petr Šafařík
 • Mgr. Pavel Uretšlégr
 • PhDr. Alžběta Vlčková

Komise bydlení RMB 

Předseda:

 • Mgr. Marek Viskot

Místopředseda:

 • Ing. David Trllo

Členové:

 • JUDr. Šárka Cechová
 • JUDr. Michaela Dumbrovská
 • Jiří Ides
 • Ing. Karin Karasová
 • Bc. Jan Milota
 • JUDr. Jana Přikrylová
 • Mgr. Damir Solak
 • Mgr. Marek Šlapal
 • Mgr. Břetislav Štefan 

Komise dopravní RMB

Předseda:

 • Ing. Pavel Jankůj

Místopředseda:

 • Mgr. Marek Lahoda

Členové:

 • Ing. Vít Beran
 • Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
 • Milan Hrdlička
 • Ondřej Kotas
 • Ing. Vlado Kotek
 • Ing. Mgr. Pavel Mises
 • Vít Prýgl
 • Mgr. Adam Zemek
 • Miroslav Sojka

Komise RMB pro chytré a otevřené město

Předseda:

 • Mgr. Michal Marciniszyn

Místopředseda:

 • Bc. Jakub Hruška 

Členové:

 • JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.
 • Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
 • Marek Janíček
 • Mgr. Dana Kalčíková
 • Mgr. Martin Lažnovský
 • JUDr. PhDr. Martin  Příborský, EMLE
 • Mgr. Pavel Sázavský, MBA
 • Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.
 • JUDr. Tomáš Kratochvíl

Komise RMB pro tělovýchovu a sport

Předseda:

 • Ing. Antonín Crha

Místopředseda:

 • Mgr. Luděk Kocman

Členové:

 • Ing. Marek Fišer
 • Richard Foltýn
 • Karel Cholek
 • JUDr. Michal Chládek, MBA
 • Jakub Koudelka
 • David Lenger
 • Mgr. René Novotný
 • Mgr. Pavel Sázavský, MBA
 • Mgr. Bc. Marek Viskot
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 16.03.2022 18:56
 • Datum poslední aktualizace: 16.03.2022 18:56
 • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design