Česky CZEnglish EN

Komise Rady města Brna

   

KOMISE ORGANIZAČNÍ A OTEVŘENOSTI ÚŘADU RMB

předseda: Bc. Tomáš Koláčný (ŽTB*)
místopředseda: JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. (ANO) 
členové:
Ing. Vít Beran (KDU-ČSL)
RNDr. Anastazios Jiaxis (SZ)
Ing. Pavel Boleslav (ČSSD)
MUDr. Josef Drbal (TOP 09)
JUDr. Šárka Cechová (ODS)
JUDr. Helena Sýkorová (KSČM)
PhDr. Zdeněk Drahoš (Sněm starostů)
JUDr. Leona Grumlíková (odborná veřejnost)
JUDr. Jana Pejchalová (odborná veřejnost)

KOMISE INFORMATIKY RMB

předseda: Ing. Pavel Staněk (ANO)
místopředseda: 
členové:
Mgr. Tomáš Foltýnek (SZ)
Jiří Ides (ČSSD)
Ivan Dvořák (TOP 09)
JUDr. Šárka Cechová (ODS)
Jiří Hráček (KSČM)
Mgr. Vladan Krásný (Sněm starostů)
Ondřej Valeš (KDU-ČSL)
Bc. Marcel Kolaja (odborná veřejnost)
Ing. Boris Bělousov (odborná veřejnost)
Michal Marciniszyn

KOMISE BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU RMB

předseda: Ing. Vít Beran (KDU-ČSL)
místopředseda: Ing. Martin Schwab (ANO) 
členové:
Patrik Doležal (ŽTB*)
Mgr. Milada Blatná (SZ)
Bc. Roman Onderka, MBA (ČSSD)
Ing. Erik Měkyna (TOP 09)
Ing. Roman Vašina (ODS)
Martin Říha (KSČM)
Vlastimil Břicháček (Sněm starostů)
Mgr. Martin Menšík (odborná veřejnost)
Ing. Daniel Struž (odborná veřejnost)

KOMISE RMB PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

předseda: Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková (ŽTB*)
místopředseda: Ing. arch. Petr Bořecký (ANO)
členové:
RNDr. Filip Chvátal (KDU-ČSL)
Mgr. Martin Ander, Ph.D. (SZ)
JUDr. Jiří Oliva (ČSSD)
Ing. Petr Kunc (TOP 09)
Ing. David Grund (ODS)
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (KSČM)
Jiří Ides (Sněm starostů)
Mgr. Rostislav Koryčánek (odborná veřejnost)
Ing. arch. Michal Palaščák (odborná veřejnost)

KOMISE INVESTIČNÍ RMB

předseda: Ing. Antonín Crha (KDU-ČSL)
místopředseda: Mgr. Ing. Daniel Kypr (Sněm starostů) 
členové:
PaeDr. Ivo Vašíček (ŽTB*)
Ivana Fajnorová (SZ)
Bc. Roman Onderka, MBA (ČSSD)
Ing. Pavel Urubek (TOP 09)
Ing. Petr Kratochvíl (ODS)
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (KSČM)
Ing. Bc. Lukáš Fila (ANO)
Ing. Tomáš Fiala (odborná veřejnost)
Ing. Vladimír Kotek, MBA (odborná veřejnost)

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RMB

předseda: RNDr. Mojmír Vlašín (SZ)
místopředseda: Ing. Naser Oweis, Ph.D. (TOP 09)
členové:
RNDr. Miroslav Sedláček (ANO)
Ing. Vít Beran (KDU-ČSL)
JUDr. Jiří Oliva (ČSSD)
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (ŽTB*)
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (ODS)
Jiří Hráček (KSČM)
Ing. Pavel Tyralík (Sněm starostů)
Mgr. Ing. Petr Ledvina (odborná veřejnost)
Mgr. Aristid Franc (odborná veřejnost)


KOMISE RMB  PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

předseda: Mgr. Zdeňka Dubová (TOP 09)
místopředseda: JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. (ANO)
členové:
Barbora Antonová (ŽTB*)
Ing. David Bartůšek (SZ)
Mgr. Pavel Sázavský, MBA (ČSSD)
Mgr. Monika Doležalová (KDU-ČSL)
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (ODS)
Jiří Hráček (KSČM)
Mgr. Milada Blatná (Sněm starostů)
Mgr. Olga Kusá (odborná veřejnost)
Marie Škárková (odborná veřejnost)

KOMISE MAJETKOVÁ RMB

předseda: Ing. Klára Liptáková (KDU-ČSL)
místopředseda: Marek Janíček (ANO) 
členové:
Róbert Čuma
Ing. Jana Drápalová (SZ)
Ing. Oliver Pospíšil (ČSSD)
Ing. Jindřich Zuziak (TOP 09)
JUDr. Robert Kerndl (ODS)
Martin Říha (KSČM)
Petr Šafařík (Sněm starostů)
Mgr. Filip Leder (odborná veřejnost)
Ing. Martin Malec (odborná veřejnost)

KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A PRORODINNÉ POLITIKY RMB

předseda: MUDr. Josef Drbal (TOP 09)
místopředseda: Mgr. Lubora Bednaříková (ANO)
členové:
MUDr. Daniel Rychnovský (KDU-ČSL)
Dalibor Levíček (SZ)
Bc. Miloslav Humpolíček (ČSSD)
Bc. Martin Freund (ŽTB*)
Ludvík Kadlec
JUDr. Helena Sýkorová (KSČM)
Ing. Jana Bohuňovská (Sněm starostů)
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. (odborná veřejnost)
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková (odborná veřejnost)

KOMISE RMB PRO KULTURU

předseda: Ivana Fajnorová (SZ)
místopředseda: Šimon Ryšavý (KDU-ČSL)
členové:
PhDr. Alžběta Vlčková (ANO)
Petr Šafařík (ČSSD)
Mgr. Zdeňka Dubová (TOP 09)
BcA. David Butula
Ing. Stanislav Michalík (ODS)
JUDr. Helena Sýkorová (KSČM)
Mgr. Pavel Blažík (Sněm starostů)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (odborná veřejnost)
BcA. Petr Kalousek (odborná veřejnost)

KOMISE BYDLENÍ RMB

předseda: Ing. Karin Karasová (ANO)
místopředseda: Mgr. David Oplatek (SZ)
členové:
BcA. Petr Kalousek (ŽTB*)
JUDr. Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL)
Ing. Oliver Pospíšil (ČSSD)
JUDr. Ludmila Gregorová (TOP 09)
Mgr. Libor Šťástka (ODS)
Ing. Pavel Březa (KSČM)
Mgr. Břetislav Štefan (Sněm starostů)
Bc. Jan Milota (odborná veřejnost)
Ing. Petr Doležal (odborná veřejnost)

KOMISE DOPRAVY RMB

předseda: Vít Prýgl (ANO)
místopředseda: Ing. arch. Aleš Stuchlík (ŽTB*)
členové:
Jasna Flamiková (SZ)
RNDr. Filip Chvátal (KDU-ČSL)
JUDr. Jiří Oliva (ČSSD)
Bc. Jan Hlobil (TOP 09)
Ing. Petr Kratochvíl (ODS)
Martin Říha (KSČM)
Ing. Vít Beran (Sněm starostů)
Ing. Jan Nečas (odborná veřejnost)
doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (odborná veřejnost)

KOMISE SMART CITY RMB

předseda: Marek Janíček (ANO)
místopředseda: Mgr. Emil Vařeka (KDU-ČSL)
členové:
Helena Továrková. (SZ)
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (ŽTB*)
Ing. Pavel Jílek (TOP 09)
Bc. Miloslav Humpolíček (ČSSD)
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (ODS)
Jiří Hráček (KSČM)
Ing. Jana Drápalová (Sněm starostů)
Damir Čaušević (odborná veřejnost)
Mgr. David Bárta (odborná veřejnost)

Pro více informací o Smart City Brno klikněte zde

KOMISE RMB PRO TĚLESNOU VÝCHOVU A SPORT

předseda: Mgr. René Novotný (ANO)
místopředseda: Bc. Michal Doležel (ŽTB*)
členové:
Jan Perla (SZ)
Ing. Antonín Crha (KDU-ČSL)
Mgr. Pavel Sázavský, MBA (ČSSD)
Ing. Ladislav Kotík (TOP 09)
Mgr. Libor Šťástka (ODS)
Ing. Ladislav Býček (KSČM)
Mgr. Bc. Marek Viskot (Sněm starostů)
David Aleš (odborná veřejnost)
Jaroslav Hronek (odborná veřejnost)

*ŽTB – Žít Brno s podporou Pirátů

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.08.2018 13:53
  • Datum poslední aktualizace: 13.06.2018 08:48
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design