Česky CZEnglish EN

Komise Rady města Brna

     

Komise legislativně organizační RMB 

Předseda : Mgr. David Rašovský
Místopředseda : Petr Springinsfeld
Členové :
Mgr. René Černý
JUDr. Michaela Dumbrovská
Mgr. Jitka Ivičičová
JUDr. Dagmar Lastovecká
JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE
JUDr. Jana Přikrylová
Bc. Petr Nováček

Ing. Martina Šťastná'
JUDr. Michal Marek 

Komise pro informační technologie RMB

Předseda : Ondřej Kotas
Místopředseda : Mgr. David Čížek
Členové :
Lukáš Boula
Ing. Jiří Kadeřávek
Bc. Jiří Kment
Mgr. Michal Marciniszyn
Bc. Petr Souček
Ondřej Valeš
Ing. Jindřich Zechmeister
Mgr. Vladan Krásný
Tomáš Zhoř

Komise bezpečnosti a veřejného pořádku RMB

Předseda : JUDr. Jiří Kolář
Místopředseda : Ing. Jan Šrůtek

Členové :
Ing. Vít Beran
Lukáš Boula
Patrik Cibere
Bc. Patrik Doležal
Pavel Dvořák
Bc. Jiří Kukleta
Patrik Pávek
Jiří Zorník
JUDr. Tomáš Kratochvíl 

Komise územního plánování a rozvoje RMB

Předseda :   Mgr. Břetislav Štefan
Místopředsedkyně :   Mgr. Jitka Ivičičová
Členové :
Ing. arch. Petr Bořecký
Ing. Rudolf Drnec
Mgr. Jiří Dvořáček
Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
JUDr. Michal Chládek, MBA
MgA. Jakub Kořínek
Milan Hrdlička
Bc. Jan Tichý
Ing. arch. Vojtěch Mencl 

Komise investiční RMB

Předseda : Ludvík Kadlec
Místopředseda : Mgr. Filip Leder
Členové :
Bc. Igor Fučík, MBA
Ing. Pavel Jankůj
Ing. Jiří Kadeřávek
Bc. Jiří Kment
Ing. Daniel Kummer
Richard Mrázek
Jiří Pertl
Mgr. Marek Viskot
Jiří Ides

Komise životního prostředí  RMB

Předseda : Ing. Vít Beran 
Místopředseda : doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.
Členové :
Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Natálie Bezvodová
Ing. Pavel Boleslav
Bc. Kateřina Jarošová   
Bc. Lukáš Mamula   
Mgr. Petr Šteflíček
Pavel Vavřín
Jiří Zorník
Mgr. Josef Haluza 

Komise výchovy a vzdělávání RMB 

Předseda : Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Místopředseda : RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
Členové :
David Aleš
Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA,LL.M.
Mgr. Květuše Doležalová
RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
Mgr. Markéta Olbertová
Mgr. Stanislav Skřička
Mgr. Jindřich Svoboda
Mgr. Matouš Vencálek
Ing. Klára Liptáková

Komise majetková RMB

Předseda : Bc. Patrik Doležal
Místopředseda : Ing. Roman Vašina
Členové :
Ing. Pavel Boleslav
Ing. Petr Havelka
Marek Janíček
Mgr. Filip Leder
Mgr. Pavel Nevrkla
Ing. David Pokorný
Ing. David Trllo
Petr Šafařík
Mgr. Josef Haluza 

Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB  

Předsedkyně : Mgr. Jitka Ivičičová
Místopředsedkyně : Ing. Jana Bohuňovská
Členové :
Lenka Blaštíková
Ing. Antonín Crha
Bc. Patrik Doležal
Mgr. Květuše Doležalová
MUDr. Josef Drbal
Ludvík Kadlec
PhDr. Ing. Marie Oujezdská
PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

Komise sociální RMB

Předsedkyně : Ing. Jana Bohuňovská
Místopředseda : Bc. Jan Milota
Členové :
Ing. Vladimír Adam
Natálie Bezvodová
Lenka Blaštíková
Ludvík Kadlec
Ing. Karin Karasová 
Mgr. Šárka Korkešová
PhDr. Mgr. BcA. Martin Krytinář
Jana Logrová
Ing. Mgr. Eliška Vondráčková

Komise kulturní RMB

Předsedkyně : Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.
Místopředseda : Ing. Stanislav Michalík
Členové :
Roman Freimuth
Oldřich Gardáš
Mgr. Miriam Kolářová
Bc. Marie Paděrová
Mgr. Lucie Pokorná
Ing. Eva Svobodová
Petr Šafařík
Mgr. Pavel Uretšlégr
PhDr. Alžběta Vlčková

Komise bydlení RMB 

Předseda : Mgr. Marek Viskot
Místopředseda : Ing. David Trllo
Členové :
Ing. Pavel Březa
JUDr. Šárka Cechová
JUDr. Michaela Dumbrovská
Jiří Ides
Ing. Karin Karasová
Bc. Jan Milota
JUDr. Jana Přikrylová
Damir Solak
Mgr. Břetislav Štefan 

Komise dopravní RMB

Předseda : Ing. Pavel Jankůj
Místopředseda : Mgr. Marek Lahoda
Členové :
Ing. Vít Beran
Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
Milan Hrdlička
Ondřej Kotas
Ing. Vlado Kotek
Ing. Mgr. Pavel Mises
Vít Prýgl
Mgr. Adam Zemek
Miroslav Sojka

Komise RMB pro chytré a otevřené město

Předseda : Mgr. Michal Marciniszyn
Místopředseda : Bc. Jakub Hruška 
Členové :
JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. 
Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
Jiří Hasoň
Marek Janíček
JUDr. PhDr. Martin  Příborský, EMLE
Mgr. Pavel Sázavský, MBA
Petr Springinsfeld
Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.
JUDr. Tomáš Kratochvíl

Komise RMB pro tělovýchovu a sport

Předseda : Ing. Antonín Crha
Místopředseda : Mgr. Luděk Kocman
Členové :
Ing. Marek Fišer
Richard Foltýn
Karel Cholek
JUDr. Michal Chládek, MBA
Ing. Jiří Kadeřávek
Jakub Koudelka
Mgr. René Novotný
Mgr. Pavel Sázavský, MBA
Mgr. Bc. Marek Viskot
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.05.2020 12:09
  • Datum poslední aktualizace: 03.05.2020 09:10
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design