Česky CZEnglish EN

Jednací řád RMB

Jednací řád RMB je účinný od 1.2.2015 s výjimkou ustanovení týkajících se hlasování pomocí hlasovacího zařízení, neboť jeho dodávka dosud nebyla realizována.

K 1.11.2017 byla provedena technická úprava na základě schválené organizační změny v RMB č. R7/138 přijaté po bodem 1h), kterou bylo převedeno Právní oddělení z Organizačního odboru do Kanceláře primátora města Brna.

Jednací řád RMB

Postup předkládání materiálů do Rady města Brna

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.09.2018 14:38
  • Datum poslední aktualizace: 10.07.2018 07:05
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design