Česky CZEnglish EN

Rada města Brna

Je výkonným orgánem města Brna v oblasti samostatné působnosti, má 11 členů, je tvořena primátorem, jeho náměstky a dalšími radními. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen stanoví-li tak zákon. Vydává nařízení města, zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu a má právo schvalovat některá rozpočtová opatření. Řídí činnost komisí a Magistrátu města Brna v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly. Jmenuje a odvolává vedoucí odborů Magistrátu města Brna. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá Rada města Brna Zastupitelstvu města Brna.

Členové Rady města Brna

Primátorka města Brna: JUDr. Markéta Vaňková (ODS)

Narodila se v roce 1977. V roce 2000 úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a o dva roky později získala titul JUDr. v oboru Právo se specializací Občanské právo. V roce 2003 složila advokátní zkoušky. Působila jako samostatná advokátka do roku 2018. V ODS je od roku 2002, ve stejném roce se stala zastupitelkou městské části Brno-střed. V období mezi lety 2006 a 2010 působila jako zastupitelka města Brna a členka rady městské části Brno-střed. Následující čtyři roky pracovala jako uvolněná zastupitelka městské části Brno-střed pro oblast legislativy a životního prostředí. Od roku 2016 je zastupitelkou Jihomoravského kraje.

1. náměstek primátorky města Brna: Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL)

Narodil se v roce 1984. Vystudoval projektové řízení na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. V rámci studia sbíral pět měsíců zkušenosti na pracovní stáži v Portugalsku. Pracoval jako projektový manažer a konzultant. Od roku 2015 byl místostarostou městské části Brno-sever. Tuto pozici opustil poté, co se v roce 2016 stal 1. náměstkem primátora. Je ženatý a vychovává čtyři děti. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 2010. V rámci komunální politiky se zajímá o sladění práce a rodinného života, tzv. work-life balance, podporu občanského a spolkového života, opatření bojující proti suchu a dostupnost parkování především u škol a nemocnic. Zastupitelem je od roku 2010, nejprve městské části Brno-sever, po volbách v roce 2014 také zastupitelem města Brna. V roce 2018 obhájil pozici 1. náměstka primátorky města Brna. Do jeho gescí spadá školství a sport, rodinná politika a zdravotnictví, životní prostředí a územní plánování a rozvoj.

2. náměstek primátorky města Brna: Bc. Tomáš Koláčný (Pirátská strana)

Narodil se roku 1992. Titul bakalář získal na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, kde studoval Silnoproudou elektrotechniku a elektroenergetiku se zaměřením na jadernou energetiku. Elektroenergetice se věnoval i v navazujícím magisterském studiu, které po zvolení do brněnského zastupitelstva v roce 2014 přerušil, aby se mohl naplno věnovat výkonu mandátu. Od roku 2012 je členem České pirátské strany, kde v minulosti působil jako člen republikového výboru strany, předseda rozhodčí komise či člen krajského předsednictva v Jihomoravském kraji, nyní zastává funkci předsedy brněnského místního sdružení. Od roku 2016 byl brněnským radním pro oblast otevřenosti města a participace obyvatel. V tomto období se věnoval zapojení obyvatel do chodu města – například zavedl participativní rozpočet. V roce 2018 se stal druhým náměstkem primátorky s působností v oblasti majetku města, kultury, participace veřejnosti, informačních technologií, strategie a analýzy dat.

3. náměstek primátorky města Brna: JUDr. Jiří Oliva (ČSSD)

Narodil se roku 1977. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal titul JUDr. Od roku 2007 do roku 2020 působil v Brně jako advokát. Členem Zastupitelstva města Brna je od roku 2002. V letech 2006–2014 byl členem Rady města Brna. Dne 21. 4. 2020 byl na Zastupitelstvu města Brna zvolen v pořadí třetím náměstkem primátorky, do jehož gesce spadá oblast bytová a správy majetku. Je předsedou klubu zastupitelů za ČSSD a 1. místopředsedou městské organizace ČSSD v Brně. Mezi jeho záliby patří aktivní sport, historie, kosmologie a samozřejmě rodina.

4. náměstek primátorky města Brna: JUDr. Robert Kerndl (ODS)

JUDr. Robert KerndlNarodil se roku 1971. Absolvoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2000 vstoupil do ODS. O dva roky později byl zvolen do Zastupitelstva městské části Brno-střed a působí zde dodnes. Druhým rokem je předsedou oblastního sdružení ODS Brno-město. Rovněž je předsedou klubu zastupitelů ODS. V roce 2006 byl poprvé zvolen členem Zastupitelstva města Brna. Zasedání ZMB konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo v pořadí čtvrtému náměstkovi primátorky města Brna Robertu Kerndlovi zabezpečování konkrétních úkonů v samostatné působnosti v oblasti investic, dopravy, implementace evropských fondů a sociálních služeb. Je šťastným manželem a hrdým otcem dvou synů. Ve volném čase se věnuje sportu, rodině a hudbě.

Další členové Rady města Brna:

Ing. David Grund – radní pro oblast investic (ODS)

Narodil se v roce 1988. Úspěšně absolvoval studium ekonomie a managementu na americké univerzitě v Jižní Karolíně, navazující na studium VUT v Brně. V ODS působí od roku 2012.  V roce 2018 byl zvolen do Zastupitelstva města Brna, jehož zasedání konané dne 20. listopadu 2018 mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti investic.

E-mail: grund.david@brno.cz

Mgr. Jaroslav Suchý – radní města Brna (KDU-ČSL)

Narodil se v roce 1971 v Brně. V roce 1995 se stal mistrem České republiky v krasobruslení. Vystudoval anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě MU v Brně. Výukou angličtiny se zabývá již od dob studií, tedy více než 25 let. Od roku 2001 působí na Pedagogické fakultě MU v Brně a od roku 2012 i na Vyšší odborné škole zdravotnické. Deset let provozoval vlastní soukromou jazykovou školu. V roce 2000 se stal členem KDU-ČSL, zastupitelem byl zvolen popáté. V první části minulého volebního období zastával pozici předsedy Finančního výboru ZMB. V červnu roku 2016 byl Zastupitelstvem města Brna jmenován radním pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2018 obhájil funkci radního města Brna pro školství a sport. Pro výkon své funkce je dlouhodobě uvolněn.

E-mail: suchy.jaroslav@brno.cz

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. – radní města Brna (KDU-ČSL)

Narodil se v roce 1986. Vystudoval obor geografie a regionální rozvoj a také obor německý a ruský jazyk. Absolvoval doktorské studium v oboru geografie dopravy. Dlouhodobě se v rámci města Brna věnuje problematice dopravy, územního plánování a rozvoje. Dříve pracoval jako odborný pracovník Geografického ústavu Masarykovy univerzity a manažer Svazku obcí Šlapanicko, kde koordinoval především výstavbu cyklostezek. V politice je jeho cílem zlepšit podobu veřejného prostoru, nábřeží řek a zlepšit dopravu ve městě. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 2010. Od roku 2014 je také zastupitelem městské části Brno-střed. V minulosti působil jako předseda komise výstavby a územního rozvoje RMČ Brno-střed a byl členem komisí územního plánování a dopravy Rady města Brna. V současnosti je radním pro územní plánování a rozvoj města Brna.

E-mail: chvatal.filip@brno.cz

Ing. Marek Fišer – radní pro oblast kultury (Pirátská strana)

Narodil se roku 1982. Vystudoval bakalářské studium nizozemštiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a management cestovního ruchu na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Mluví plynně anglicky, nizozemsky a portugalsky. Dorozumí se též několika dalšími jazyky.  V minulosti působil ve státní správě. Na Úřadě vlády ČR se podílel na organizaci českého předsednictví v Radě EU. Posléze pracoval na nizozemské ambasádě v Praze, kde měl na starosti mezinárodní obchod a veřejnou diplomacii. Zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo radnímu Marku Fišerovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti kultury. Dále je i předsedou Výboru pro národnostní menšiny ZMB.

E-mail: fiser.marek@brno.cz

Róbert Čuma – radní pro oblast majetku (Pirátská strana)

Narodil se v roce 1977. O politiku se vždy zajímal, a proto se v roce 2012 stal členem České pirátské strany, která reprezentuje jeho názory a liberální pohled na svět. Téhož roku byl zvolen do předsednictva Jihomoravského krajského sdružení. Několik let byl členem Republikového výboru jako krajský zástupce, ale také jako zástupce celostátního fóra. Nyní je předsedou jihomoravských Pirátů. Považuje za zásadní, aby se s veřejnými prostředky nakládalo transparentně a hospodárně ve prospěch občanů.  Zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo uvolněnému radnímu Róbertu Čumovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti majetku města.

E-mail: cuma.robert@brno.cz

Ing. Petr Kratochvíl – radní pro oblast dopravy (ODS)

Zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo neuvolněnému radnímu Petru Kratochvílovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti dopravy.

E-mail: kratochvil.petr@brno.cz

Uvolnění členové zastupitelstva

  • Ondřej Kotas – uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií
  • Kristýna Černá – uvolněná členka zastupitelstva pro oblast marketingu a cestovního ruchu
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.01.2022 14:33
  • Datum poslední aktualizace: 05.01.2022 14:33
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design