Česky CZEnglish EN

Rada města Brna

Je výkonným orgánem města Brna v oblasti samostatné působnosti, má 11 členů, je tvořena primátorem, jeho náměstky a dalšími radními. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen stanoví-li tak zákon. Vydává nařízení města, zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu a má právo schvalovat některá rozpočtová opatření. Řídí činnost komisí a Magistrátu města Brna v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly. Jmenuje a odvolává vedoucí odborů Magistrátu města Brna. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá Rada města Brna Zastupitelstvu města Brna.

Členové Rady města Brna

Primátor města Brna: Ing. Petr Vokřál (ANO 2011)

Petr Vokřál

Narodil se roku 1964. Vystudoval obor konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně. Profesní kariéru zahájil ve Výzkumném ústavu inženýrských staveb. Po roce 1989 nastoupil na vznikající Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. V roce 1992 přešel do společnosti .A.S.A., kde setrval až do roku 2013. V průběhu praxe v letech 1996–1997 absolvoval manažerské studium na Univerzitě St. Gallen ve Švýcarsku. Ve společnosti .A.S.A působil od roku 2002 jako ředitel pro střední a východní Evropu. Od roku 2009 zastával posty předsedy představenstva a generálního ředitele celého holdingu se sídlem ve Vídni. Ke konci roku 2013 společnost opustil. Politicky činný dříve nebyl, do hnutí ANO 2011 vstoupil v březnu 2014. Pro období 2014–2018 byl zvolen primátorem města Brna.

Telefon:  542 172 200 Email:  vokral.petr@brno.cz 

První náměstek primátora města Brna: Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL)

Narodil se v roce 1984. Vystudoval projektové řízení na fakultě informatiky Masarykovy univerzity. V rámci studia sbíral pět měsíců zkušenosti na pracovní stáži v Portugalsku. Pracoval jako projektový manažer a konzultant, před rokem opustil zaměstnání kvůli práci místostarosty. Je ženatý a vychovává tři děti. Mezi jeho hobby patří sport a práce na zahradě. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 2010. V rámci komunální politiky se zajímá o sladění práce a rodinného života, tzv. work-life balance. Zastupitelem je od roku 2010, nejprve městské části Brno-sever, po volbách v roce 2014 také zastupitelem města Brna. V roce 2016 se stal prvním náměstkem primátora pro oblast bydlení, zdravotnictví a prorodinné politiky.

Email:  hladik.petr@brno.cz 

Náměstek primátora města Brna: Richard Mrázek (ANO 2011)

Narodil se roku 1973. Absolvoval Střední odborné učiliště elektrotechnické s maturitou, poté pracoval jako programátor a IT technik. V 90. letech působil jako projektový manažer, později jako ředitel a jednatel. Od roku 2000 řídil akciovou společnost Geocart CZ a stal se členem jejího představenstva, od roku 2013 je předsedou představenstva. V letech 2003–2014 byl ředitelem akciové společnosti ARKO Technology i předsedou jejího představenstva, zároveň je jednatelem několika dalších firem. Dlouhodobě podporuje Český tenisový svaz vozíčkářů, po sedm let byl jeho prezidentem. Od roku 2014 je členem hnutí ANO 2011.

Po komunálních volbách se stal v pořadí druhým náměstkem primátora. Zastupitelstvem města Brna mu bylo svěřeno vykonávání působnosti pro oblast technickou a majetkovou, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na investiční výstavbu vč. technických sítí, implementaci evropských fondů, majetkovou oblast a dopravu.

Telefon: 542 172 455Email:  mrazek.richard@brno.cz

Náměstek primátora města Brna: Bc. Matěj Hollan (Žít Brno s podporou Pirátů)

Narodil se v roce 1984. Vystudoval bakalářský obor muzikologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po čtyři roky byl předsedou občanského sdružení Brnění. Veřejně známým se stal svými aktivitami v souvislosti s regulací hazardu, vystupoval proti záměru vybudovat podzemní garáže pod Zelným trhem a jako člen koalice Nádraží v centru nesouhlasí s přestavbou železničního uzlu Brno s nádražím v odsunuté poloze. V dubnu 2013 obdržel Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost, kterou uděluje Nadace Charty 77. V červnu 2014 založil politické hnutí Žít Brno a jako jeho lídr byl zvolen do Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva MČ Brno-střed. Je členem Rady města Brna.

Působí jako v pořadí třetí náměstek primátora; má na starosti kulturu, památkovou péči a sociální péči.

Telefon: 542 172 030Email:  hollan.matej@brno.cz

Náměstek primátora města Brna: Mgr. Martin Ander, Ph.D. (Strana zelených)

Narodil se v roce 1975. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, poté působil v ekologických neziskových organizacích. Od roku 2002 byl ředitelem národní kanceláře Hnutí Duha. Od roku 2006 je členem Zastupitelstva města Brna a v letech 2008–2010 působil jako náměstek primátora pro životní prostředí a územní plánování. V roce 2004 stál u zrodu koalice Nádraží v centru. Prosazoval nezávislé odborné srovnání dvou projektů přestavby železničního uzlu Brno, věnoval se tématu čištění Brněnské přehrady, vytvoření generelu cyklodopravy či zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad.

Ve volebním období 2014–2018 bude vykonávat funkci v pořadí čtvrtého náměstka primátora pro oblast rozvoje města, která zahrnuje územní plánování, životní prostředí a vodní a lesní hospodářství.

Telefon: 542 172 060Email:  ander.martin@brno.cz

Náměstek primátora města Brna: Ing. Jaroslav Kacer (TOP09)

Narodil se roku 1977. Je absolventem Střední průmyslové školy Sokolská v Brně a Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Ve své profesní praxi prošel řadou manažerských funkcí v komerčním i státním sektoru – obchodní manažer, poradce pro firmy před certifikací, vedoucí reklamního týmu, obchodní a provozní ředitel, pověřený ředitel státní příspěvkové organizace a ředitel odboru. Mimo jiné založil reklamní agenturu a podnikal jako OSVČ v poradenských či projektových aktivitách. Od roku 2009 je členem TOP 09. Byl předsedou místní organizace, místopředsedou krajské organizace a od roku 2011 je předsedou regionální organizace TOP 09 Brno-město. Od roku 2010 je členem Zastupitelstva města Brna a v letech 2010–2014 byl i členem Rady městské části Brno-Bystrc. Od 21. června 2016 je pátým náměstkem primátora pro oblast Smart City, strategie města, informatiky a elektronizace úřadu.

Telefon: 542 172 322Email:  kacer.jaroslav@brno.cz     Pro více informací klikněte ZDE

Další členové Rady města Brna:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. (ANO 2011)

Narodila se roku 1983. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde se později ve své rigorózní a disertační práci věnovala problematice mezinárodní spolupráce při správě daní a v rámci doktorského studijního programu vyučovala finanční právo. V letech 2005–2009 absolvovala praxi v daňové firmě a působila jako asistentka senátora a asistentka soudce na Nejvyšším správním soudě. Od roku 2009 zastává post ředitelky hotelu Royal Ricc v Brně, externě vyučuje na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity a je externí členkou komisí bakalářských zkoušek na VUT a Akademii Sting v Brně. Je členkou hnutí ANO 2011, v roce 2013 kandidovala za Jihomoravský kraj do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Je členkou Rady města Brna jako radní pro marketing a cestovní ruch.

Email:  rusnakova.petra@brno.cz

Marek Janíček (ANO 2011)

Narodil se v roce 1973. Vystudoval střední školu elektrotechnickou, ale celý svůj profesní život spojil s automobilovým průmyslem. Po 11 letech ve vedoucí pozici ve společnosti Ason začal podnikat a od roku 2003 je jednatelem firmy Světluška, která se zabývá výrobou a prodejem náhradních dílů pro automobily. Do komunálního veřejného života vstoupil jako člen občanské- ho sdružení Pěkný jih. Od roku 2013 je členem hnutí ANO 2011 a byl zvolen předsedou místní organizace. Od jara 2014 je předsedou oblastní organizace ANO 2011 Brno-město.

Ve volebním období 2014–2018 bude působit v Zastupitelstvu MČ Brno-jih a Zastupitelstvu města Brna, je i brněnským radním pro majetek a správu majetku.

Email:  janicek.marek@brno.cz


Ing. Pavel Staněk (ANO 2011)

Narodil se v roce 1967 v Kyjově, ale od dob studií je jeho život spojený s Brnem. V Brně vystudoval informatiku na Fakultě strojní VUT a zahájil zde také svoji profesní kariéru v oblasti dodávek podnikových informačních systémů.

V roce 1994 se rozhodl pro své vlastní podnikání a spoluzaložil společnost GEMMA Systems, která se stala úspěšnou firmou s mnoha spokojenými zákazníky na území bývalého Československa i v rámci západní Evropy.

Je členem hnutí ANO 2011, za které byl v roce 2014 zvolen zastupitelem městské části Brno-Žabovřesky. V této městské části je členem kontrolního výboru.

Od roku 2014 je také zastupitelem města Brna a je členem finančního výboru a předsedou Komise informatiky a otevřenost radnice. Je členem Rady města Brna pro oblast správy městských účastí .

Email:  stanek.pavel@brno.cz


Mgr. Jaroslav Suchý (KDU-ČSL)

Narodil se v roce 1971 v Brně. Od mládí aktivně sportuje. V roce 1995 se stal mistrem České republiky v krasobruslení. Vystudoval anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě MU v Brně. Výukou angličtiny se zabývá již od dob studií, tedy více než 25 let. Od roku 2001 působí na Pedagogické fakultě MU v Brně a od roku 2012 i na Vyšší odborné škole zdravotnické. Deset let provozoval vlastní soukromou jazykovou školu. V roce 2000 se stal členem KDU-ČSL, zastupitelem byl zvolen počtvrté. V první části tohoto volebního období zastával pozici předsedy Finančního výboru ZMB. V červnu roku 2016 byl Zastupitelstvem města Brna jmenován radním města Brna pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Pro výkon své funkce je dlouhodobě uvolněn.

Email: suchy.jaroslav@brno.cz 


Bc. Tomáš Koláčný (Žít Brno s podporou Pirátů)

Narodil se roku 1992. Vystudoval bakalářský studijní program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika se zaměřením na jadernou energetiku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Od roku 2012 je členem České pirátské strany, kde působil jako předseda rozhodčí komise a vedoucí mediálního odboru Jihomoravského kraje. V roce 2013 působil jako člen kanceláře senátora Libora Michálka. V současnosti v Pirátské straně zastává funkci místopředsedy krajského sdružení. V komunálních volbách v roce 2014 byl za Žít Brno s podporou Pirátů zvolen členem Zastupitelstva města Brna, v rámci kterého je členem kontrolního výboru a předsedou komise organizační a otevřenosti radnice. Je členem Rady města Brna pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel. Pro výkon své funkce je dlouhodobě uvolněn.

Email:  kolacny.tomas@brno.cz
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.04.2018 12:06
  • Datum poslední aktualizace: 23.04.2018 12:06
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design