Česky CZEnglish EN

Rada města Brna

Je výkonným orgánem města Brna v oblasti samostatné působnosti, má 11 členů, je tvořena primátorem, jeho náměstky a dalšími radními. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen stanoví-li tak zákon. Vydává nařízení města, zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu a má právo schvalovat některá rozpočtová opatření. Řídí činnost komisí a Magistrátu města Brna v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly. Jmenuje a odvolává vedoucí odborů Magistrátu města Brna. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá Rada města Brna Zastupitelstvu města Brna.

Členové Rady města Brna

Primátorka města Brna: JUDr. Markéta Vaňková (ODS)

Narodila se v roce 1977. V roce 2000 úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a o dva roky později získala titul JUDr. v oboru Právo se specializací Občanské právo. V roce 2003 složila advokátní zkoušky. V ODS působí od roku 2002, ve stejném roce jsem se stala zastupitelkou městské části Brno-střed. V období mezi lety 2006 a 2010 jsem působila jako zastupitelka města Brna a členka rady městské části Brno-střed. Následující čtyři roky pracovala jako uvolněná zastupitelka městské části Brno-střed pro oblast legislativy a životního prostředí. Od roku 2016 je zastupitelkou Jihomoravského kraje.

Telefon:  542 172 200

Email:  vankova.marketa@brno.cz 

První náměstek primátora města Brna: Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL)

Narodil se v roce 1984. Vystudoval projektové řízení na fakultě informatiky Masarykovy univerzity. V rámci studia sbíral pět měsíců zkušenosti na pracovní stáži v Portugalsku. Pracoval jako projektový manažer a konzultant, před rokem opustil zaměstnání kvůli práci místostarosty. Je ženatý a vychovává tři děti. Mezi jeho hobby patří sport a práce na zahradě. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 2010. V rámci komunální politiky se zajímá o sladění práce a rodinného života, tzv. work-life balance. Zastupitelem je od roku 2010, nejprve městské části Brno-sever, po volbách v roce 2014 také zastupitelem města Brna. V roce 2016 se stal prvním náměstkem primátora pro oblast bydlení, zdravotnictví a prorodinné politiky.

Email:  hladik.petr@brno.cz 


Náměstek primátora města Brna: Bc. Tomáš Koláčný (Pirátská strana)

Narodil se roku 1992. Vystudoval bakalářský studijní program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika se zaměřením na jadernou energetiku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Od roku 2012 je členem České pirátské strany, kde působil jako předseda rozhodčí komise a vedoucí mediálního odboru Jihomoravského kraje. V roce 2013 působil jako člen kanceláře senátora Libora Michálka. V současnosti v Pirátské straně zastává funkci místopředsedy krajského sdružení. V komunálních volbách v roce 2014 byl za Žít Brno s podporou Pirátů zvolen členem Zastupitelstva města Brna, v rámci kterého je členem kontrolního výboru a předsedou komise organizační a otevřenosti radnice. Je členem Rady města Brna pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel. Pro výkon své funkce je dlouhodobě uvolněn.

Email:  kolacny.tomas@brno.cz

Náměstek primátora města Brna: Ing. Oliver Pospíšil (ČSSD)

Email:  pospisil.oliver@brno.cz

Náměstek primátora města Brna: JUDr. Robert Kerndl (ODS)

Email: kerndl.robert@brno.cz  

Další členové Rady města Brna:

 • David Grund - člen rady pro oblast investic
 • Petr Kratochvíl – člen rady pro oblast dopravy
 • Jaroslav Suchý – člen rady pro oblast školství a sportu
 • Filip Chvátal – člen rady pro oblast územního plánování
 • Róbert Čuma – člen rady pro oblast majetku
 • Marek Fišer – člen rady pro oblast kultury
 • Petr Kratochvíl – neuvolněný radní pro oblast dopravy

Uvolnění členové zastupitelstva

 • Ondřej Kotas – uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií
 • Kristýna Švarcová – uvolněná členka zastupitelstva pro oblast marketingu a cestovního ruchu
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 20.11.2018 14:57
 • Datum poslední aktualizace: 20.11.2018 14:57
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design