Česky CZEnglish EN

Náměstci primátorky města Brna

Náměstci primátorky města Brna jsou voleni Zastupitelstvem města Brna z řad jeho členů a Zastupitelstvo města Brna určuje i jejich působnosti.

Náměstci primátorky zabezpečují plnění, koordinaci a kontrolu plnění stanovených úkolů v samostatné působnosti v jim svěřených oblastech působnosti.

1. náměstek primátorky města Brna: Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL)


Je zástupcem primátorky města Brna v době její nepřítomnosti, nebo v době kdy primátorka města Brna funkci nevykonává, v celém rozsahu práv a povinností primátorky města Brna, podepisuje s ní právní předpisy statutárního města Brna, zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Brna a schůzí Rady města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo v pořadí prvnímu náměstkovi primátorky města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti zdravotnictví, školství, sportu, rodinné politiky, územního plánování, životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

Kontakt

2. náměstek primátorky města Brna: Bc. Tomáš Koláčný (Pirátská strana)

Zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo v pořadí druhému náměstkovi primátorky města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti majetku města, kultury, participace veřejnosti, informačních technologií, strategie a analýzy dat.

Kontakt

3. náměstek primátorky města Brna: JUDr. Jiří Oliva (ČSSD)

Zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. dubna 2020 svěřilo v pořadí třetímu náměstkovi primátorky města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti bydlení a správy majetku města.

Kontakt

  • Telefon: 542 172 060
  • Mobil: 731 628 990
  • Sekretariát: 542 172 061
  • Email: oliva.jiri@brno.cz 

4. náměstek primátorky města Brna: JUDr. Robert Kerndl (ODS)

JUDr. Robert KerndlZasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo v pořadí čtvrtému náměstkovi primátorky města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti investic, dopravy, implementace evropských fondů a sociálních služeb.

Kontakt

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.01.2021 07:02
  • Datum poslední aktualizace: 26.01.2021 07:02
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design