Česky CZEnglish EN

Náměstci primátorky města Brna

Náměstci primátorky města Brna jsou voleni Zastupitelstvem města Brna z řad jeho členů a Zastupitelstvo města Brna určuje i jejich působnosti.

Náměstci primátorky zabezpečují plnění, koordinaci a kontrolu plnění stanovených úkolů v samostatné působnosti v jim svěřených oblastech působnosti.   

První náměstek primátorky města Brna: Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL)


Je zástupcem primátorky města Brna v době její nepřítomnosti, nebo v době kdy primátorka města Brna funkci nevykonává, v celém rozsahu práv a povinností primátorky města Brna, podepisuje s ní právní předpisy statutárního města Brna, zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Brna a schůzí Rady města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo v pořadí prvnímu náměstkovi primátorky města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti zdravotnictví, školství, sportu, rodinné politiky, územního plánování, životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

Kontakt

Telefon: 542 172 220
Mobil: 731 402 618
Email: hladik.petr@brno.cz

Náměstek primátorky města Brna: Bc. Tomáš Koláčný (Pirátská strana)

Zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo v pořadí druhému náměstkovi primátorky města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti majetku města, kultury, participace veřejnosti, informačních technologií, strategie a analýzy dat.

Kontakt

Telefon: 736 661 244
Sekretariát: 542 172 031
Email:  kolacny.tomas@brno.cz

Náměstek primátorky města Brna: Ing. Oliver Pospíšil (ČSSD)

Ing. Oliver PospíšilZasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo v pořadí třetímu náměstkovi primátorky města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti bydlení a správy majetku města.

Kontakt

Telefon: 542 172 060
Email:
  pospisil.oliver@brno.cz

Náměstek primátorky města Brna: JUDr. Robert Kerndl (ODS)

JUDr. Robert KerndlZasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. listopadu 2018 svěřilo v pořadí čtvrtému náměstkovi primátorky města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti investic, dopravy, implementace evropských fondů a sociálních služeb.

Kontakt

Telefon: 542 172 455
Email: kerndl.robert@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.03.2019 15:59
  • Datum poslední aktualizace: 06.03.2019 15:59
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design