Česky CZEnglish EN

Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno a obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna

Registr smluv obchodních společností s majetkovou účastí města

   

Příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Brnem

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ced-brno.cz

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.css.brno.cz

Divadlo Radost, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.divadlo-radost.cz

Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.fol.brnods.cz

Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hol.brnods.cz

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.koc.brnods.cz

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kon.brnods.cz

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kos.brnods.cz

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.mik.brnods.cz

Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.nop.brnods.cz

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.okr.brnods.cz

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.pod.brnods.cz

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ves.brnods.cz

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.vyc.brnods.cz

DROM, romské středisko, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.drom.cz

Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.dum-umeni.cz

Filharmonie Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: filharmonie-brno.cz

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hvezdarna.cz

Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.chovanek.cz

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

doc. Ing. arch. Michal Sedláček
ředitel KAM
Zelný trh 331/13
Brno 602 00

www.kambrno.cz 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kjm.cz

Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace

Organizace nemá zřízeny webové stránky

Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.matskola.unas.cz

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.mdb.cz

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.spilberk.cz

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ndbrno.cz

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.nmbbrno.cz

Dozorčí rada organizace, včetně zástupců jmenovaných Konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří
Mgr. Lubora Bednaříková – předseda dozorčí rady
Mgr. Petr Hladík – místopředseda dozorčí rady
JUDr. Michal Tinák – jmenován Konventem
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Ing. Naděžda Kněžková – jmenována Konventem
Fr. Martin Macek OH – jmenován Konventem
JUDr. Iva Brožová
Ing. Jan Švorc – jmenován Konventem

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.polza.cz

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hrbitovybrno.cz

TIC BRNO, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ticbrno.cz

Úrazová nemocnice v Brně

Internetové stránky organizace: www.unbr.cz

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.vzmb.cz

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.waldorf-brno.cz

Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.zscejkovicka.cz

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.zoobrno.cz

Obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna

ARENA BRNO, a. s.    (100% majetková účast)

CD CENTRUM COMS, a. s.  (100% majetková účast)

Níže uvedené obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna jsou členy koncernu statutárního města Brna, jehož řídící osobou je statutární město Brno, IČO 449 92 785, se sídlem Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00  Brno

Bližší informace o koncernu naleznete zde.

Brněnské komunikace, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.bkom.cz

Statutární orgány společnosti

Dopravní podnik města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.dpmb.cz

Statutární orgány společnosti

Lesy města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.lesymb.cz

Statutární orgány společnosti

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.pohrby.cz

Statutární orgány společnosti

SAKO Brno, a. s. (100% majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.sako.cz

Statutární orgány společnosti

STAREZ-SPORT, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.starezsport.cz

Statutární orgány společnosti

Technické sítě Brno, akciová společnost (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.tsb.cz

Statutární orgány společnosti

Teplárny Brno, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.teplarny.cz

Statutární orgány společnosti

Veletrhy Brno, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.bvv.cz

Statutární orgány společnosti

Obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (51 % majetková účast)

internetové stránky společnosti www.bvk.cz

Technologický Park Brno, a. s.  (99,999788 % majetková účast)

internetové stránky společnosti www.technologypark.cz

UPOZORNĚNÍ:

Seznam členů orgánů obchodních společností uvedený na této stránce nemusí korespondovat se zápisem v obchodním rejstříku, neboť od schválení změny RMB ve funkci valné hromady a v případě spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. změny provedené kooptací a schválené valnou hromadou, do formálního zápisu do obchodního rejstříku může uplynout doba jejíž délka je nezávislá na Magistrátu města Brna.

V seznamu nejsou uvedeny příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které jsou zřízeny a založeny z úrovně jednotlivých městských částí.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.02.2021 10:03
  • Datum poslední aktualizace: 16.02.2021 10:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design