Česky CZEnglish EN

Organizační odbor (ORGO)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Husova 12, Brno

 • zajišťuje organizačně zasedání Zastupitelstva města Brna a schůze Rady města Brna
 • zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB
 • vede termíny schůzí komisí RMB a výborů ZMB, centrální evidenci jejich složení a archivuje zápisy z jejich jednání; tyto činnosti zabezpečuje ve spolupráci s tajemníky jednotlivých komisí a výborů
 • eviduje účast jednotlivých členů komisí RMB a výborů ZMB
 • zajišťuje plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů
 • zajišťuje právní garance primátorce města
 • provádí právní pomoc ZMB a RMB

Organizační schéma Organizačního odboru

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax

vedoucí odboru

Ing. Kamil Rajsigl

rajsigl.kamil(zavinac)brno.cz

542 172 170

542 172 079

referent poradních orgánů - sekretariát

Lenka Drápelová

drapelova.lenka(zav.)brno.cz

542 172 171

vedoucí Odd. organizačního

a ochrany informací

Ing. Lenka Girlová

girlova.lenka(zavinac)brno.cz

542 172 048

vedoucí Právního odděleníJUDr. Hana Doležalovádolezalova.hana(zavinac)brno.cz542 172 059

vedoucí Odd. spolupráce

s volenými orgány

Iva Poláčková

polackova.iva(zavinac)brno.cz

542 172 042

Úřední hodiny

Pondělí8:00–17:00
Středa8:00–17:00
Pátek8:00–12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Organizačního odboru

Oddělení organizační a ochrany informací

 • koordinuje a metodicky usměrňuje oblast organizace a řízení MMB
 • sleduje vnitřní organizační uspořádání a procesy řízení MMB
 • je správcem Organizačního řádu MMB a organizačního číselníku útvarů MMB
 • vede centrální evidenci popisů pracovních funkcí a interních normativních aktů MMB
 • zajišťuje po organizační stránce ochranu informací a osobních údajů v rámci MMB (GDPR)

Právní oddělení

 • poskytuje právní asistenci Zastupitelstvu města Brna (ZMB) a Radě města Brna (RMB), včetně kontroly návrhů usnesení materiálů určených pro jednání RMB a ZMB
 • poskytuje konzultace právního charakteru členům ZMB v souvislosti s výkonem jejich funkce
 • zabezpečuje kontrolu smluv a dalších písemností předkládaných k podpisu primátorovi města Brna, včetně jejich distribuce na odbory
 • zabezpečuje metodickou pomoc při výkonu funkce jediného akcionáře

Oddělení spolupráce s volenými orgány

 • zajišťuje po organizační stránce zasedání ZMB, schůze RMB, jednání Sněmu starostů a porady tajemníka MMB s tajemníky ÚMČ
 • zajišťuje komplexní spolupráci a vzájemnou informovanost mezi statutárním městem Brnem, Magistrátem města Brna, městskými částmi v Brně a ÚMČ

Dokumenty

Přehled platné legislativy

Statut města Brna – aktuální znění Statutu města Brna po zapracování všech schválených změn.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
 • Datum poslední aktualizace: 17.04.2020 12:43
 • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design