Česky CZEnglish EN

Odbor vnitřních věcí (OVV)

    KontaktyOdděleníZajímavé odkazyDokumenty                         

Malinovského nám. 3

Husova 12 (matrika)

 • zajišťuje úkoly související s provozem Magistrátu města Brna, uzavírá smlouvy na zajištění služeb pro Magistrát města Brna v rámci organizační jednotky 3200
 • zodpovídá za činnosti spojené se zajišťováním významných výročí statutárního města Brna
 • zajišťuje technicko organizační zabezpečení voleb na území statutárního města Brna
 • provádí metodickou pomoc v rámci odborů Magistrátu města Brna, případně městských částí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • eviduje Sbírky zákonů a umožňuje nahlížení občanům v souladu s § 13 odst 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv, v platném znění
 • zajišťuje správu a evidenci movitého majetku MMB, chod centrální rozmnožovny, autodopravu, sklad kancelářských potřeb, správu vybraných rozpočtových položek ORJ 3200
 • zajišťuje chod podatelny, aktualizuje úřední desku, řídí matriky v Brně. Zajišťuje další agendy: přestupky, místopis, volby všech stupňů, sčítání lidu, domů a bytů, čestné občanství města Brna, znak města Brna, ztráty a nálezy
 • zajišťuje chod Informačního střediska, zejména služby ověřování (vidimace a legalizace); provoz kontaktního místa veřejné správy - Czech POINT
 • zajišťuje závodní stravování

Kontakty

Vedoucí odboru

Mgr. Jaroslava Slámová, slamova(tečka)jaroslava(zavinac)brno(tečka)cz, tel. 542 173 090, fax: 542 173 193

Sekretariát vedoucí odboru

Alena Zátrapová, zatrapova(tečka)alena(tečka)ovv(zavinac)brno(tečka)cz, tel. 542 173 091, fax:542 173 193

Vedoucí Správního oddělení

Mgr. Ivana Plachá, placha(tečka)ivana(zavinac)brno(tečka)cz, tel 542 173 080

Vedoucí odd. Informační středisko

Bc. Lenka Jašková, jaskova(tečka)lenka(zavinac)brno(tečka)cz, tel. 542 173 581

Vedoucí Hospodářského oddělení

Mgr. Hana Solčányová, solcanyova(tečka)hana(zavinac)brno(tečka)cz, tel. 542 173 024, fax: 542 173 437

Vedoucí oddělení Jídelna

Mgr. Lenka Brymová, brymova(tečka)lenka(zavinac)brno(tečka)cz, tel. 542 173 076

Úřední hodiny

Podatelna Magistrátu města Brna

Odbor vnitřních věcí (OVV), Malinovského nám. 3

 • Pondělí: 8.00 – 17.00
 • Úterý:     8.00 – 14.00
 • Středa:   8.00 – 17.00
 • Čtvrtek:  8.00 – 14.00
 • Pátek:     8.00 – 13.00

Informační středisko MMB

Odbor vnitřních věcí (OVV), Malinovského nám. 3

 • Pondělí: 8.00 – 17.00
 • Úterý:     8.00 – 14.00
 • Středa:   8.00 – 17.00
 • Čtvrtek:  8.00 – 14.00
 • Pátek:     8.00 – 13.00

Ztráty a nálezy     

Odbor vnitřních věcí (OVV), Malinovského nám. 3

 • Pondělí: 8.00 – 17.00
 • Úterý:     8.00 – 14.00
 • Středa:   8.00 – 17.00
 • Čtvrtek:  8.00 - 14.00
 • Pátek:     8.00 – 13.00

Czech POINT

Odbor vnitřních věcí (OVV), Malinovského nám. 3

 • Pondělí: 8.00 – 17.00
 • Úterý:     8.00 - 12:00    12:30 – 14.00
 • Středa:   8.00 – 17.00
 • Čtvrtek:  8.00 - 12:00    12:30 – 14.00
 • Pátek:     8.00 – 13.00

Vidimace a legalizace (ověřování)

Odbor vnitřních věcí (OVV), Malinovského nám. 3

 • Pondělí:  8.00 – 17.00
 • Úterý:      8.00 - 12:00    12:30 – 14.00
 • Středa:    8.00 – 17.00
 • Čtvrtek:   8.00 - 12:00    12:30 – 14.00
 • Pátek:      8.00 – 13.00

Oddělení Odboru vnitřních věcí

Správní oddělení 

Správní oddělení Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna zabezpečuje veřejnou správu v samostatné i přenesené působnosti. Základní působnosti oddělení jsou:

 • zabezpečuje úkony související s užíváním znaku a vlajky města Brna
 • zajišťuje agendu Čestného občanství
 • přijímá oznámení o pořádání shromáždění, pokud přesahuje hranice územního obvodu městské části a rozhoduje o jeho zákazu
 • vede agendu místopisu, předkládá voleným orgánům města návrhy na pojmenování nových ulic a veřejných prostranství a zajišťuje jejich realizaci, přiděluje popisná a orientační čísla budov a vede jejich evidenci
 • provádí úkony na úseku matrik
 • zajišťuje výkon agendy přestupků
 • zajišťuje provoz podatelny MMB (referát Podatelny)
 • zajišťuje agendu ztrát a nálezů (zajišťuje referát Podatelny) 

Oddělení-Informační středisko                                

Oddělení-Informační středisko Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna zabezpečuje výkon státní správy a samosprávy. Základní působnosti oddělení jsou:

 • poskytuje obecné informace veřejnosti ze všech oblastí působnosti jednotlivých útvarů magistrátu
 • zajišťuje aktualizaci povinně zveřejňovaných informací o povinném subjektu
 • poskytuje zdarma informační servisy, bulletiny MMB pro veřejnost
 • zajišťuje prodej vyhlášek
 • provádí kopírování dokladů a listin za úplatu, a to výhradně v souvislosti s vyřizováním úředních záležitostí
 • zajišťuje výdej informačních materiálů a brožur pro veřejnost, a to ve spolupráci s jednotlivými útvary magistrátu
 • výkon agendy vidimace a legalizace (ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisů)
 • provozuje kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT
 • vydává ověřené výstupy z informačních systému veřejné správy
 • provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost
 • poskytuje služby v rámci agendy informačního systému datových schránek
 • zajišťuje agendy základních registrů

Hospodářské oddělení

Hospodářské oddělení Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna zabezpečuje výkon samosprávy. Základní působnosti oddělení jsou:

 • správa a evidence movitého majetku magistrátu
 • zajištění chodu centrální rozmnožovny
 • zajištění chodu autodopravy
 • zajištění kancelářských potřeb
 • zajištění služeb pro odbory a útvary MMB

Oddělení-Jídelna

 • zajišťuje závodní stravování pro zaměstnance magistrátu a cizí strávníky

Odkazy:

Úřední věstník Evropské unie
Doplněk k Úřednímu věstníku Evropské unie - veřejné zakázky

Czech POINT – informace o projektu Czech POINT
Datové schránky – informační systém datových schránek

Dokumenty

    

Metodika

Přehled platné legislativy

Pravidla

Logo a znak – povolení a užití - informace a podmínky pro užití loga a znaku města Brna

Čestné občanství města Brna – pravidla a podmínky pro udělování čestného občanství města Brna

Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně

Informace o výsledcích kontrol

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 15.03.2022 09:31
 • Datum poslední aktualizace: 15.03.2022 09:31
 • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design