Česky CZEnglish EN

Doklady vystavené v zahraničí

Občané, kteří mají matriční doklady vystavené v zahraničí, musí mít jejich český překlad a případně jejich vyšší ověření. Občan si musí nechat vystavit matriční doklad na zvláštní matrice. Bez dokladu ze zvláštní matriky nelze vystavit žádný osobní doklad (občanský průkaz, cestovní doklad apod.) v ČR. Zvláštní matrika provede zápis do zvláštní matriky ČR a vystaví platný doklad (rodný, oddací, úmrtní list) pro úřady ČR.

  • pokud občan žádá o zapsání vysokoškolského titulu získaného v zahraničí do osobního dokladu, musí doložit doklad o uznání VŠ titulu, který vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
  • rozhodnutí cizozemského soudu (např. při rozvodu v zahraničí) musí občan doložit rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR.
  • oddělení zvláštní matriky je na Odboru matrik ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, detašované pracoviště je na Husově 3, Brno.

Kontakt:
Iveta Palánová – pověřena vedením oddělení zvláštní matrika

tel: 775 863 853

Sňatky – 775 863 825 - 827
Úmrtí -  775 863 875
Narození  – 775 863 871 - 872

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.01.2020 10:46
  • Datum poslední aktualizace: 18.07.2016 11:00
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design