Česky CZEnglish EN
 

Odbor obrany, přehled platné legislativy

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic
 • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a změně některých zákonů
 • Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy
 
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 27.01.2021 08:23
 • Datum poslední aktualizace: 21.07.2017 08:36
 • Odpovědný útvar: Odbor obrany Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design