Česky CZEnglish EN

Husova 5, 601 67 Brno

 • V oblasti plánování obrany zajišťuje plnění úkolů města vyplývajících ze zákona o zajišťování obrany České republiky a z branného zákona.

 • V oblasti bezpečnosti zajišťuje plnění úkolů města vyplývajících ze zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ze zákona o krizovém řízení a ze zákona o integrovaném záchranném systému.

 • Zajišťuje souhrnnou agendu válečných hrobů, která přísluší obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, podle zákona o válečných hrobech a pietních místech.

 • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky dle příslušných zákonů.

 • Provádí výkon rozhodnutí, neplní-li vlastník věcného prostředku povinnosti, které mu byly uloženy dodávacím příkazem, za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Organizační schéma odboru obrany

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odboruIng. Bronislav Špačekspacek.bronislav(zavinac)brno.cz542 175 210542 175 077
 SekretariátIvana Müllerovámullerova.ivana(zavinac)brno.cz542 175 211542 175 077
 Vedoucí odděleníMgr. Roman Tkadlčíktkadlcik.roman(zavinac)brno.cz542 175 195542 175 077

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru obrany

Oddělení plánování

 • Plánuje zabezpečení plnění některých úkolů v oblasti plánování obrany podle branného zákona a zákona o zajišťování obrany České republiky.
 • Plánuje zabezpečení plnění některých úkolů v oblasti bezpečnosti podle zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a podle krizového zákona. 
 • Plánuje v rozsahu stanoveném krajským úřadem opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 • Vede potřebné evidence, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 • Vyhodnocuje v rozsahu stanoveném krajským úřadem objekty, které za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mohou být napadeny a navrhuje způsob jejich ochrany.
 • Zpracovává  rozhodnutí o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu.
 • Zpracovává rozhodnutí o povolání fyzických osob k pracovní výpomoci nebo pracovní povinnosti pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 • Podílí se podle rozhodnutí krajského úřadu na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich životních potřeb.
 • Připravuje podle úkolů uložených krajským úřadem regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Zajišťuje zproštění mimořádné služby.
 • Provádí kontrolní činnost v oblasti své působnosti u městských částí.
 • Plní podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů další úkoly a poskytuje údaje pro zajišťování obrany státu.

Odkazy:

http://krizport.firebrno.cz/ – veřejný portál krizového řízení v Jihomoravském kraji

http://www.hzscr.cz/ - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

http://www.firebrno.cz/ – Hasičský záchranný sbor JmK

http://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni-a-cnp.aspx - Portál pro podporu krizového a havarijního plánování a řízení

http://www.policie.cz/ - Policie České republiky

http://www.mpb.cz/ – Městská policie Brno

http://www.army.cz/ – Armáda České republiky 

http://www.kvv-brno.army.cz/  – Krajské vojenské velitelství Brno

http://www.sshr.cz/ – Správa státních hmotných rezerv

http://www.kr-jihomoravsky.cz/ Krajský úřad JmK

http://www.chmi.cz/ – Český hydrometeorologický ústav

http://www.zzsjmk.cz/ - Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

http://www.unbr.cz/ – Úrazová nemocnice v Brně

http://www.fnusa.cz/ – Fakultní nemocnice u sv. Anny

http://www.fnbrno.cz/ – Fakultní nemocnice Brno – Bohunice

http://www.cck-cr.cz/ – Český červený kříž

http://www.svscr.cz/ – Státní veterinární správa ČR

http://www.khsbrno.cz/ – Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně

http://www.portal.gov.cz/ – Portál veřejné správy

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 09.05.2022 08:08
 • Datum poslední aktualizace: 14.09.2021 10:43
 • Odpovědný útvar: Odbor obrany Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design