Česky CZEnglish EN

Archiv města Brna (AMB)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Přední 2, 618 00 Brno–Černovice

Nová radnice, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

www.archiv.brno.cz 

 • zajišťuje ochranu a péči o archiválie, které byly vybrány ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byly vzaty do evidence archiválií v rozsahu daném platnou legislativou
 • dohlíží u MMB, úřadů městských částí a u jimi zřízených příspěvkových organizací a dalších právnických osob na stav, vybavení a činnost spisoven a na vyřazování písemností
 • zpracovává formou třídění, pořádání a inventarizací, případně katalogizací a rejstříkováním svěřené archiválie, eviduje je jako součást Národního archivního dědictví a uvádí do povědomí společnosti formou propagace
 • zabezpečuje badatelskou agendu při zpřístupňování archiválií a jejich využívání k účelům vědeckým a správním
 • publikuje výsledky své činnosti v odborných časopisech nebo samostatných publikacích, formou přednášek a výstav
Organizační schéma Archivu města Brna

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboru

PhDr. Libor Blažek

blazek.libor(zavinac)brno.cz

542 173 601542 173 622
 sekretariátBronislava Hromádkováhromadkova.bronislava(zavinac)brno.cz542 173 600542 173 622

 zástupce vedoucího odboru

 vedoucí odd. archivně zpracovatelského

Mgr. Radana Červená, Ph.D.

cervena.radana(zavinac)brno.cz

542 173 603542 173 622
 vedoucí oddělení pro styk s veřejností

Mgr. Kateřina Kalvodová

kalvodova.katerina(zavinac)brno.cz

542 173 612542 173 622
 vedoucí oddělení dílen

Mgr. Mária Ryza Glejdurová

glejdurova.maria(zavinac)brno.cz

542 173 615542 173 622
 badatelna Nová radnicePhDr. Hana Jordánkovájordankova.hana(zavinac)brno.cz542 172 138542 173 622

Úřední hodiny

Badatelna

Přední 2

Nová radnice

Pondělízavřenozavřeno
Středazavřenozavřeno

Oddělení Odboru Archiv města Brna

Oddělení archivně zpracovatelské

 • přejímá archiválie k trvalému uložení
 • provádí zpřístupňovací práce
 • provádí dohled nad skartacemi příslušných subjektů
 • vypracovává speciální a odborné rešerše
 • vede základní evidenci Národního archivního dědictví
 • provádí redakční práce u vydávaných publikací

Oddělení pro styk s veřejností

 • zajišťuje provoz badatelny, vyhledávání a zakládání archiválií, zabezpečuje potvrzování dokumentů
 • zabezpečuje ofotografování archiválií pro badatelské účely
 • vede evidenci zápůjček a badatelské listy
 • vypracovává běžné rešerše
 • zajišťuje provoz odborné archivní knihovny

Oddělení dílen

 • provádí práce knihařské a kartonážní v knihařské dílně
 • provádí restaurování archiválií v restaurátorské dílně
 • provádí fotografické práce pro zajištění fotodokumentace města i pro potřeby badatelů

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 16.03.2020 12:40
 • Datum poslední aktualizace: 16.03.2020 12:40
 • Odpovědný útvar: Archiv města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design