Česky CZEnglish EN

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 • přezkoumává ve II. stupni správního řízení rozhodnutí, na základě odvolání proti rozhodnutí v I. stupni správního řízení úřadů městských částí statutárního města Brna, v oblasti sociálně-právní ochrany dětípřezkoumává stížnosti občanů na postup pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úřadech městských částí v rámci statutárního města Brna
 • provádí kontrolní, metodickou a konzultační činnost, na úřadech městských částí v rámci statutárního města Brna,  k výkonu agend orgánů sociálně – právní ochrany dětí na  úřadech městských částí, včetně ukládání případných nápravných opatření v rámci správní agendy
 • poskytuje úřadům městských částí (dále jen ÚMČ) v rámci statutárního města Brna operativní asistenci při praktické aplikaci změn právních norem a jejich výkladu v oblasti sociálně právní
 • podílí se na vydávání odborných stanovisek pro potřeby soudů, policie a dalších orgánů ve věci sociálně-právní ochrany dětí, zneužívaných, psychicky a fyzicky týraných osob
 • vede ve spolupráci s ÚMČ a spravuje v rámci města Brna evidenci dětí vyžadujících zvýšenou pozornost, zejména zneužívaných, fyzicky a psychicky týraných dětí a dalších osob v rodině, podílí se na jejich řešení ve spolupráci s úřady městských částí a provádí jejich supervizi
 • podílí se na mediační a facilitační službě v případech výkonu rodičovské odpovědnosti, nařízeného výchovného dohledu a trestné činnosti dětí a mládeže v rámci města
 • vyhledává a činí opatření pro vstup nových, spolupracujících subjektů do Systému včasné intervence (školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, úřady práce, neziskové státní organizace a další)
 • zajišťuje a odpovídá (svolává, účastní se, zpracovává podklady) za Tým pro mládež v rámci Systému včasné intervence na území města
 • poskytuje metodickou a konzultační činnost v rámci sjednocení postupu Systému včasné intervence a koordinuje spolupráci všech ÚMČ s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
 • poskytuje a zejména koordinuje ve spolupráci s ÚMČ a dalšími subjekty sociální péče krizovou pomoc v rámci sociálně-právní ochrany dětí a rodin na území statutárního města
 • podílí se na průběžném a dalším vzdělávání sociálních pracovníků, odborně a metodicky  připravuje, vede a kontroluje činnost kurátorů pro mládež u ÚMČ
 • poskytuje a zajišťuje pro rodiny s dětmi základní poradenství
 • spolupracuje s Komisí pro sociálně-právní ochranu dětí na území města v souladu s § 38 zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a účastní se jejího jednání

Kontakt:                                Koliště 19, 601 67 Brno

vedoucí oddělení:                  Mgr. Dáša Třetinová, 1. patro, dv. č. 119, tel.: 542 173 774

Základní informace pro veřejnost o SPOD

Standardy kvality OSPOD OSP MMB pro veřejnost

Práva a povinnosti vedoucí a metodiků

Práva a povinnosti sociálního pracovníka

Pracovní profil vedoucí oddělení

Pracovní profil metodika - kontrolora

Pracovní profil sociálního pracovníka

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 27.02.2018 10:11
 • Datum poslední aktualizace: 27.02.2018 10:11
 • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design