Česky CZEnglish EN

Oddělení koncepce a plánování služeb 

• zpracovává koncepční a strategické dokumenty v oblasti sociální péče
• zajišťuje nastavení a rozvoj sociálních služeb metodou komunitního plánování
• koordinuje proces financování (dotace z rozpočtu města pro nestátní neziskové organizace) a síťování sociálních služeb na území města Brna
• spolupracuje s institucemi v sociální oblasti na území města, ČR i zahraničí
• zajišťuje agendu Sociálního nadačního fondu města Brna a JMK

Referát koncepce
• vytváří koncepční materiály pro sociální či související služby a sociální práci
• spolupracuje s organizacemi a institucemi působícími v sociální oblasti na území města, ČR i v zahraničí, tj. zejména s EUROCITIES, orgány EU, partnerskými městy apod.
• sleduje nejnovější trendy v oblasti sociologie, demografie a dalších společenských východisek a aplikuje je do koncepčních dokumentů v oblasti sociálních služeb a Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně
• zpracovává a vyhodnocuje aktuální sociální programy a projekty v sociální oblasti zabezpečuje sběr relevantních informací o sociálních či souvisejících službách a podobě sociální práce na daném území

Referát komunitního plánování sociálních služeb
• koordinuje a realizuje proces plánování sociálních služeb na území města metodou komunitního plánování, zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, vyhodnocuje efektivitu sociálních služeb a jejich financování, sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci
• zabezpečuje činnosti související s poskytováním dotací z rozpočtu města nestátním organizacím, které poskytují sociální služby nebo je vhodným způsobem doplňují
• sleduje úroveň služeb poskytovaných nestátními organizacemi, provádí kontrolní činnost využívání přidělených dotací z rozpočtu města u jednotlivých nestátních organizací a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad

Referát Socio-info Point
• poskytuje sociální poradenství občanům osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e mailu
• pomáhá občanům s orientací v informačním systému sociálních služeb
• spolupracuje s registrovanými poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty působícími v sociální oblasti na území města, získává od nich informace a podílí se na aktualizaci informačního systému sociálních služeb
• participuje na procesu komunitního plánování sociálních služeb
• podílí se na sestavování a aktualizaci katalogů sociálních služeb, spravuje a aktualizuje webový portál o sociální péči na území města

Kontakt:   Koliště 19, 601 67 Brno

vedoucí oddělení:   Mgr. Monika Škorpíková, 2. patro, dv. č. 219, tel.: 542 173 758

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.10.2017 10:16
  • Datum poslední aktualizace: 27.10.2017 10:16
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design