Česky CZEnglish EN

Oddělení ekonomiky a kontroly

 • zajišťuje hospodářské a provozní záležitosti celého Odboru sociální péče a vede právní agendu odboru
 • zajišťuje problematiku rozpočtu a financování odboru a příspěvkových organizací v působnosti odboru a ÚMČ v oblasti pečovatelské služby
 • spolupracuje při sestavování návrhů ročních a dlouhodobých plánů investic a rozsáhlých rekonstrukcí staveb za oblast sociální na území města
 • zajišťuje řídící a veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotací z rozpočtu města, v sociální oblasti
 • spolupracuje při řešení majetkoprávních záležitostí majetku města ve správě odboru a příspěvkových organizací v působnosti odboru
 • navrhuje výši částky do postoupených příjmů městským částem vykonávajícím pečovatelskou službu
 • zajišťuje chod a správu funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat Odboru sociální péče
 • zajišťuje souhrnnou statistiku v oblasti sociální péče na území města
 • poskytuje základní informace klientům, nestátním subjektům a organizacím za sociální oblast
 • vede organizačně technickou agendu Komise sociální a zdravotní RMB
 • garantuje správnost materiálů předkládaných do komisí RMB, výborů ZMB, RMB a ZMB z hlediska právního
 • podílí se na zpracování připomínek k navrhovaným zákonům, vyhláškám a metodickým pokynům

 

 

Referát kontroly

 • provádí veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací v působnosti odboru a u subjektů žádajících finanční prostředky z rozpočtu města, v souladu s platnou legislativou, v rámci působnosti odboru

 

 

Kontakt:                                Koliště 19, 601 67 Brno

 

vedoucí oddělení:                  Ing. Lukáš Nehyba, 4. patro, dv. č. 412, tel.: 542 173 723

vedoucí referátu kontroly:       Ing. Pavel Němec, 2. patro, dv. č. 209, tel.: 542 173 821

 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 26.10.2017 13:37
 • Datum poslední aktualizace: 26.10.2017 13:37
 • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design