Česky CZEnglish EN

Odbor sociální péče (OSP)

    Kontakty

             OdděleníZajímavé odkazy

Dokumenty

    Formuláře             Dotační programy

Koliště 19, Brno 601 67

Posláním sociální péče je poskytovat pomoc občanům v nepříznivých sociálních situacích.

   

Rozsah činností na úseku sociální péče je dán platnou legislativou. Statut města Brna rozděluje působnost danou legislativou mezi město a 24 městských částí.

   

Sociální péči v Brně zajišťují:

 • Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
 • úřady 24 městských částí
 • 13 příspěvkových organizací města poskytujících sociální služby
 • pečovatelská služba 6 úřadů městských částí
 • nevládní neziskové organizace zabývající se sociálními službami

Úřad práce zajišťuje vyplácení nepojistných sociálních dávek (příspěvek na péči, dávky hmotné nouze a dávky pro zdravotně postižené občany).

 • Příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany a dávky hmotné nouze vyřizuje Úřad práce Brno-město, Křenová 25, Brno
 • Příspěvek na bydlení vyřizuje Úřad práce Brno-město, Polní 37, Brno

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax

vedoucí odboru

PaedDr. Jan Polák, CSc. polak.jan(zavinac)brno.cz54217 3721fax
sekretářkaMichaela Kallovákallova.michaela(zavinac)brno.cz54217 3722fax

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Dokumenty

5. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2018-2019

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně

Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně 2016 - souhrnná zpráva a dílčí zprávy 

4. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2016-2017

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016-2019

Přílohy Strategického plánu sociálního začleňování města Brna

Strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021

Akční plán Strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018-2019

Analýza drogové situace ve městě Brně v roce 2016 a související doporučení pro městskou drogovou strategii

3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015

Zpráva o plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015

Aktivní začleňování seniorů v Brně - zpráva LAO Brno

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně

Zpráva o plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2010 - 2013

Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2010 - 2013

Komunitní plán sociálních služeb města Brna do roku 2009

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2008 – 2012

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2013 - 2016

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017 - 2021

Průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015 - shrnutí

Průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015 - závěrečná zpráva

Informativní zpráva o realizaci programu protidrogové politiky města Brna v roce 2008

Strategie protidrogové politiky města Brna na období  2011 - 2014

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2016

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2015

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2014

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2013

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2012

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2011

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2010

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2009

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2008

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2007

Zpráva o situaci národnostních menšin za rok 2013 ve městě Brně 

Dotační programy

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - obecná část

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – program I.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby

Schválené dotace NNO na sociální služby na rok 2018 - program I.

Dopis vedoucího odboru k dotačnímu řízení na rok 2018

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 - program I.

Pokyny pro dotační řízení na rok 2018 - program I.

Formulář žádosti o dotaci na rok 2018 - program I.

Schválené dotace NNO na sociální služby na rok 2017 - program I.

Zpráva o čerpání dotace - program I (tabulka)

Zpráva o čerpání individuální dotace - dofinancování (tabulka)

Zpráva o čerpání individuální dotace - síť MPSV (tabulka)  

Schválené dotace NNO pro rok 2016 - dofinancování

Schválené dotace NNO na sociální služby na rok 2016 - program I.

Schválené dotace NNO pro rok 2015 na vybrané priority 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna - 2. etapa

Schválené dotace NNO pro rok 2015 na dofinancování služeb prevence - 2. etapa

Schválené dotace NNO na sociální služby na rok 2015 - program I.

Schválené dotace NNO na sociální služby pro rok 2014 - program I. 

Schválené dotace NNO na sociální služby pro rok 2013 - program I.

Schválené dotace NNO na sociální služby pro rok 2012 - program I.

Schválené dotace NNO na sociální služby pro rok 2011 - program I.

Schválené dotace NNO na sociální služby na rok 2010

DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY V SOCIÁLNÍ OBLASTI – program II.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna pro nestátní neziskové organizace na doplňující služby

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2018 - program II

Dotace na doplňující služby pro rok 2018

Pokyny pro dotační řízení pro rok 2018

Projektová fiche 2018

Příloha projektové fiche 2018

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2017 - program II

Závěrečná zpráva o čerpání dotace - formulář

Vyúčtování poskytnuté dotace - formulář

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2016 - program II.

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2015 - program II.

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2014 - program II.

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2013 - program II.

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2012 - program II. 

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2011 - program II.

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik

Výzva k podávání žádostí o dotace pro organizace působící v oblasti národnostních menšin a etnik na rok 2018

Žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2018 na projekty národnostních a etnických menšin

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2017

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2016 

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2015 

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2014 

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2013

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2012

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2011

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2010

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2009

PREVENCE KRIMINALITY

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty v oblasti prevence kriminality

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2018

Formulář 2018 - dílčí projekt

Příloha č. 1 - 2018

Příloha č. 2 - 2018

Příloha č. 4 - 2018

Přehled financování projektů prevence kriminality v roce 2017

Přehled financování projektů prevence kriminality v roce 2016

Projekty nestátní neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog v roce 2016

Přehled financování projektů prevence kriminality v roce 2015

Projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog za rok 2015

Přehled financování projektů prevence kriminality v roce 2014

Projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog za rok 2014 

Projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog za rok 2013

Přehled financování projektů v roce 2013

Přehled financování projektů v roce 2012

Přehled financování projektů v roce 2011

Přehled financování projektů v roce 2010

Přehled financování projektů v roce 2009

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty realizované v rámci politiky města v oblasti drog a závislostí

Výzva II. k podávání žádostí o dotace na rok 2018 - oblast drog a závislostí

Výzva k podávání žádostí o dotace na rok 2018 - oblast drog a závislostí

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018

Příloha č. 1 k žádosti - 2018

Příloha č. 2 k žádosti - 2018

Příloha č. 3 k žádosti - 2018

Schválené dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017

Schválené dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016

Schválené dotace z rozpočtu města Brna na rok 2015

Schválené dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014

Schválené dotace z rozpočtu města Brna na rok 2013

Dotace typu A organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2012

Dotace typu B organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2012

Dotace typu A organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2011

Dotace typu B organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2011

Dotace typu A organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2010

Dotace typu B organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2010

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 13.04.2018 10:21
 • Datum poslední aktualizace: 13.04.2018 10:21
 • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design